ویدئوهای تحریک آمیز ضد افغانی درفضای مجازی

ویدئوهای تحریک آمیز ضد افغانی درفضای مجازی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه آمریکا، نه ملا

اعلامیه شماره 115

پنجم مهر= 27 سپتامبر 2023

در روز های اخیر، کلیپ هایی با عکس و محتوای جرم و جنایت از دسته های شرور افغانستانی در ایران، اطلاع رسانی از تعداد زایمان های 70% زنان افغانستانی نسبت به زنان ایرانی در بخش های زایمان، با نوشتارهایی تحریک کننده از زبان زنان افغانستانی : شما زنان ایرانی که نمی زایید ، و بیشترتان عازم خارج هستید ، پس ما می زاییم و فردا ایران مال خودمان است، درفضای مجازی در گردش است. 

و از طرف دیگر مرد جوانی که نه چهره اش به افغانستانی ها می خورد و نه لهجه اش، فحش ناموسی به مردان ایرانی می دهد و از تمام مردان افغانی در سراسر جهان می خواهد که سر مردان ایرانی را ببرند و قبل از بریدن سر، به آنان تجاوز کنند، تا نسل ایرانی بریده شود!

و در کنار آن مرد چاق سبیل کلفتی ، به نمایندگی از معاملات املاک، از تمام ایرانیان تقاضا می کند که اتاق به افغانی ها ندهند ، تا افغانستانی ها به افغانستان بر گردند! 

این همه نفرت پراکنی شدید بسیار سئوال برانگیز است . و جستجو در پی آن الزامی است. 

یکی از دلایل، حرکت اخیر رژیم ملاست، که بعد از سال ها جفا در حق پناهندگان افغانستانی، دست به حرکت تازه ای زده است. و شاید هم، همین حرکت باعث سرازیر شدن تعداد کثیری از افغانستانی ها به ایران شده باشد. رژیم ملا به پناهندگان افغانستانی شناسنامه ایرانی می دهد.  

رژیم ملا که با مبارزه معکوس خانواده های ایرانی در فرزند آوری مواجه شده است، و جمع کردن تمام وسایل ضد بارداری از بازار نیز افاقه نکرده است، با دادن شناسنامه به افغانستانی ها ، در صدد است که لشگر آتی خود را از افغان ها ایجاد کند.

 از طرفی دیگر آمریکا که طالبان را برای اهداف خود به تخت نشانده و از تمام کشورها، لشکر داعش خود را در به افغانستان آورده ، حال با ریزش شدید نیروی افغانی روبرو شده است. 

 لذا با اشاعه این کلیپ های نفرت بر انگیز توسط نوکران ایرانی خود، در صدد بر آمده که با 

با تحریک ایرانیان علیه افغانستانی ها، و ندادن خانه به افغان ها، آنان را وادار به باز گشت به افغانستان بکند. 

پناهنده شدن افغانستانی ها به ایران ، به سود رژیم ملا، وعلیه منافع آمریکا شده است. و تمام کلیپ های فحش به ایرانیان توسط نوکران ایرانی آمریکا تهیه است. و تمام ماجراها براحتی می تواند صحنه سازی ها شده باشند. 

بسیاری از جاده ها و بناهای ایران توسط زحمتکشان افغانستانی ساخته شده اند. 

و نمی توان روزگار تلخ تر از زهری را که آنان را از جهنم افغانستان به جهنم ایران گسیل داده، فراموش کرد. پس زحمت نوکران ایرانی آمریکا در ترویج این ویدئو ها و نفرت پراکنی ها نمی تواند زحمتکشان و رنجدیدکان ایرانی و افغانی را روبروی هم قرار دهد.

البته عده ای چه به لحاظ فقر و چه به لحاظ ایجاد جو نا امنی در جهت اهداف سیاسی می توانند دست به ایجاد گروه های شرور قمه کش بزنند ولی نمی توان آن را عمومیت داد.  

 

برقرار باد اتحاد زحمتکشان ایرانی و افغانستانی علیه امپریالیست ها 

و ملاهایشان 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.