:وقتی که دبیر کل حزب کمونیست فلسطین می گوید

وقتی که دبیر کل حزب کمونیست فلسطین می گوید:

راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است!

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان          11.11.2023

 

البته هیچ دولت... بهترین است!  ولی در چه شرایطی و در چه زمانی!

وقتی یک دولت در فلسطین مطرح می شود، آنچه که در حال حاضر وجود دارد، یک دولت صهیونیستی است و نه کمونیستی. غزه که زندان بوده و کرانۀ بی ارتش باختری هم، چیزی بیش از یک فرمانداری نیست. و بافت اکثریت مردم عرب فلسطینی و جهود اسرائیلی، آنچنان که آمار آراء نشان می دهد، تا کمونیستی شدن راه درازی را در پیش دارد! و با رویا نمی توان به جنگ این واقعیت تلخ رفت.

شعار یک دولت سالیان درازی است که شعار تروتسکیست ها است. و گذشته از آن که، چه کسی آن را می گوید، این شعار به نفع صهیونیسم فائق در فلسطین است.  چون در واقع نقد را رها کرده و نسیه را وعده می دهد.

بزک نمیر بهار میاد – کمبوزه با خیار میاد!

در گذشته که امپریالیست ها شروع به تاراج کشور فلسطینیان کردند، بله از شعار دو دولت جانبداری می کردند. و حالا که دیگر ملت فلسطین را تارانده و سلاخی کرده اند دیگر نیازی به دو دولت ندارند. همان یک دولت موجود  کافی است. و مردم بی وطن را با شعار یک دولت و رویای کمونیسم می خواهند آرام کنند.  

امروز همه متوجه شده اند که گاهی رهبران احزاب اشتباهات بزرگی را مرتکب می شوند. اگر عرب ها در فلسطین شهروندان درجه دو نبودند و امروز چنین بی رحمانه در مسلخ غزه کشته نمی شدند و صهیونیسم یک چهرۀ انسانی داشت، مشکلی نبود. ولی امروزهمه جهان شاهد سبعیت صهیونیسم هستند.  و شعار یک دولت رای به تسلیم  و رضای فلسطینیان زیر سیطرۀ صهیونیست ها می دهد.

بله من نیز با یک دولت موافقم.  ولی به شرطی که یک دولت، از اعراب سکولار که نوکر امپریالیست ها نباشند.

و تمام جهودان به ممالک خود بر گردند. یا آمریکا که دولت صهیونیستی دارد، ایالتی در آمریکا را به تمام جهودان

در فلسطین بدهد و آنان را شهروند آمریکا کرده و نتان یاهو را هم فرماندار آن ایالت بکند!

این ها باید دست از قلدری برداشته و منطقه را تخلیه بکنند و بروند. در خاورمیانه، جایی برای صهیونیست های وحشی وجود ندارد.

امروز هیچ کشوری دروازه هایش را بروی مردم غزه باز نمی کند. و این مردم محکوم به مرگ زیر بمب و خمپاره

و گلوله، بی آب و بی غذا و و بی دوا هستند. و این مصیبت بزرگ انسانی فقط به دلیل طمع آمریکا به منابع نفت و

گاز خاور میانه است. و اگر در همین جا پایش قطع نشود، این برنامه را در تمام دنیا پیاده خواهد کرد. از این رو، خاورمیانه جایی برای صهیونیست های وحشی نیست.

مسئله فلسطین ، تنها مسئله مردم فلسطین نیست. مسئله تمام مردم جهان علیه قلدری آمریکا است. آمریکا باید دست و پای خودش را جمع کند. مردم دنیا باید در همین فلسطین راه را بر او ببندند.

اگر اشتباه نکرده باشم ، محمود سعادت دبیر کل حزب کمونیست فلسطین، سالیان درازی است که در اسرائیل زندانی است؟

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

https://eshtrak.wordpress.com/2023/11/11/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%af/دبیر کل حزب کمونیست فلسطین: راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است: شبکه همبستگی/تارنگاشت عدالت(م-ل

دبیر کل حزب کمونیست فلسطین:

راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۸ نوامبر ۲۰۲۳

هنگامی که راه‌حل دو-دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد، شهرک‌سازی، دزدی و تجاوز وحشتناکی که این روزها توسط باندهای جنایتکار نازی و فاشیست انجام می‌شود وجود نداشت. آن‌ها در کشتار روزانه کشاورزان و مالکان واقعی فلسطین شرکت می‌کنند. در آن سال‌های گذشته تنها یک شهرک در شمال کرانه باختری و شهرک دیگری در جنوب آن وجود داشت. از این رو، برای حزب کمونیست فلسطین ما ضروری شد که شعار یک کشور دموکراتیک و سکولار واحد در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین، یک «دولت برای همه فرزندان آن» را اتخاذ کند.

اظهارات مطبوعاتی رفیق دکتر محمود سعادة دبیر کل حزب کمونیست فلسطین

 

تاکید کنونی بسیاری از کشورها و برخی سازمان‌های فلسطینی بر امکان تحمیل راه‌حل دو-دولت بر فلسطین تاریخی، از نظر دیالکتیکی، به شعاری استعماری و جایگزین تحت پوشش اروپایی با یک تاریخ منفور استعماری و ارتجاعی عربی تبدیل شده است. با توجه به شرایط به سرعت متحول در غزه و کرانه باختری، تحت تأثیر نبردهای شدیدی که در حال حاضر در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی در حال وقوع است، نمی‌توان به آن بر روی زمین تحقق بخشید. این تلاشی است برای حفظ جای پایی در سواحل دریای مدیترانه به عنوان پایگاه استعماری در سرزمین فلسطین با نمایندگی استعمار نژادپرست صهیونیستی، که بخش دوم راه حل دو-دولت است که این روزها در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته است.

بنابراین، آتش درگیری شعله‌ور است و تراژدی‌ها و جنگ‌های مرگبار در طول نسل‌ها ادامه دارند، هیچ راه‌حل نهایی برای معضلی که نسل‌های آینده همچنان از آن رنج خواهند برد، ارائه نمی‌دهند. راه‌حل دو-دولت بمثابه یک چارچوب محوری برای حفظ منافع استعماری و امپریالیستی قدرت‌های خون‌ریز آمریکایی و اروپایی در خاورمیانه و به ویژه در منطقه عربی عمل می‌کند. هنگامی که راه‌حل دو-دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد، شهرک‌سازی، دزدی و تجاوز وحشتناکی که این روزها توسط باندهای جنایتکار نازی و فاشیست انجام می‌شود وجود نداشت. آن‌ها در کشتار روزانه کشاورزان و مالکان واقعی فلسطین شرکت می‌کنند. در آن سال‌های گذشته تنها یک شهرک در شمال کرانه باختری و شهرک دیگری در جنوب آن وجود داشت. از این رو، برای حزب کمونیست فلسطین ما ضروری شد که شعار یک کشور دموکراتیک و سکولار واحد در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین، یک «دولت برای همه فرزندان آن» را اتخاذ کند، زیرا شرایط جهانی و واقعیت عینی ناشی از مبارزه ملی، و طبقاتی ما علیه نیروهای فاشیست نژادپرست استعماری آنگلوساکسون نیازمند اتحاد همه نیروهای روشنفکر کمونیست، چپ، ملی و اسلامی در منطقه عربی، و همچنین حامیان آن‌ها از نیروهای ضد-امپریالیستی در سراسر جهان در یک جبهه جهانی، در برابر دولت‌های یاغی متجاوزی است که قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و به حاکمیت ملی مردم جهان بی‌احترامی می‌کنند.

در مورد سازمان آزادی‌بخش فلسطین، می‌بینیم که تحت ترکیب و رهبری کنونی که توسط جناحی منصوب شده‌اند که آرمان‌های مردم عرب فلسطین ما را نمایندگی نمی‌کند، این از عملکرد این رهبران روشن است. راه‌حل بهینه بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین بر پایه‌های ملی انقلابی است، و این سازمان باید چتر همه سازمان‌های فلسطینی از چپ افراطی تا راست افراطی باشد. این بدین معنی است که برای این‌که بتواند واقعاً نماینده مردم ما در همه بخش‌ها و گروه‍‌بندی‌های آن باشد هیچ‌کس نباید حذف شود.

رفیق سعادة همچنین نسبت به کنفرانس‌های مشکوکی که در رسانه‌ها از آن صحبت می‌شود، مانند «کنفرانس ژنو» که هدف آن دور زدن مقاومت فلسطین و آرمان‌های مردم ما برای آزادی و استقلال است، هشدار داد. او هر چهره فلسطینی یا احزاب عربی را که در چنین کنفرانس‌هایی شرکت می‌کنند، نهادهای مشکوکی تلقی می‌کند که نه از نزدیک و نه از دور نماینده مردم عرب فلسطین ما نیستند.

رفیق سعادة اظهار نمود که توطئه آوارگی و اسکان دوباره با پایداری مردم سرافراز ما در غزه علی‌رغم ددمنشی یورش و بزرگی توطئه خنثی شددبیرکل حزب کمونیست فلسطین به فرزندان مردم ما در کرانه باختری، غزه و هر کجا که هستند، از صمیم قلب تسلیت گفت. او اعلام کرد که این فداکاری‌ها آتشی خواهد بود که اشغالگر را خواهد سوزاند و ما را به سوی آزادی و استقلال هدایت خواهد کرد.

دکتر محمود سعادة

دبیر کل حزب کمونیست فلسطین ۸ نوامبر ۲۰۲۳

http://solidnet.org/article/Palestinian-CP-Press-Statement-by-the-General-Secretary-of-the-Palestinian-Communist-Party-Comrade-Dr.-Mahmoud-Saadeh/

https://edalat-ml.org/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%af/

 

Comments are closed.