وقاحت آلمانی

وقاحت آلمانی

فرح نوتاش 

وین  14 اکتبر2023

 

نه تغییر تاریخ میسر 

و نه چیزی…

تاثیر گذارتر از واقعیت هاست

اگر شرمی باشد…. 

بازتابی ست ارزشمند 

از ذوب بربریت… طمع و تملق 

که در اعتلای انسانیت

روشنی بخش معبر

 

RTEmagicC_German_cheek_1.jpg

 

لطفا…

نقشه فلسطین را چاپ کنید

با تمام مناطق دزدیده … و اشغال شده 

که گواهی ست برکشتن میلیون ها فلسطینی

که گواهی ست بر طمع سیری ناپذیر صهیونیست ها 

که گواهی ست بر بی شرمی…

و وقاحت حامیان صهیونیست ها

 

 

دادخواست جهانی امروز… 

قضاوت تمام انسان ها را می طلبد

که برخاسته رای دهند 

و باز دارند برای ابد

این جنایت عظیم  استعماری… 

و نژادپرستانه را

که هفتادو پنج سال است جاری

 

 

بهانه … 

برای تاسیس اسرائیل

“هولوکوست ” بود

“کشتار عظیم جهودان”

توسط نازی های آلمان !

 

سئوال ما این است…

این جنایت عظیم را آلمان ها مرتکب شده اند…

چرا فلسطینیان … 

باید که تاوان آن بدهند؟! 

 

انسانیت محو… 

و عدالت بی درد!

اشگ ها به دنبال ریشه و بنیان 

و فریاد های در گلو 

دیگر… همگی خاموش و بی صدا 

 

RTEmagicC_German_cheek_2.jpg

 

و شگفت آورتر از همه 

و خارج از باور

وقاحت آلمانی ست…

 

هر شب در دفاع از اسرائیل 

تصویر پرچم صهیونیستی را 

با نورافکن می تابانند

برسر دروازۀ مشهور برندنبورگ در برلین

و علاوه بر آن…

به اهتزاز درمی آوردند 

پرچم اسرائیل را

در میان پرچم های آلمان 

واتحادیه اروپا! 

 

این مستعمرۀ بی آبروی آمریکا …

با نژادی خائن !

با تمام باج دهی… 

هرگز قادر نخواهد بود

لجن متعفن هولوکوست را 

از صورت وقیح خود محو کند!

 

و امروز… پسران همان نازی ها

بی غرور ملی… و شرافت انسانی

مجیز گویان صهیونیست ها شده اند

و چه معصوم!

سپرده اند گذشته را به فراموشی!

آنان در احزابی تازه … وزیر پرچم های گوناگون  

ولی همگی … نژاد پرست 

در ردای ” نازی صهیونیست ها”

مدافع سرسخت صهیونیست ها شده اند!

 

 

کتاب 10 شعر به فارسی

www.farah-notash.com

Comments are closed.