وعدۀ ما 16 آذر است اعلامیۀ شماره 14

وعدۀ ما 16 آذر است
اعلامیۀ شماره 14

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3 – ضد آمریکا-ضد رژیم انگلیسی ملا)

11 آذر 1398

ملت داغدار ایران!

تا کنون 366 نفر +1 کودک از فرزندان مبارز ایران به دست رژیم ملای انگلیسی کشته شده اند و بیش از 7000 نفر از فرزندان مبارز ایران توسط رژیم ملا دستگیر شده اند. و در تعقیب و باز داشت های خانه به خانه در پی دیگر فرزندان غیور ایران، تعداد اسرای جبهۀ مردم برای نجات ایران در زندان ها رو به افزایش است.

حال، ما در آستانۀ 16 آذر، روز تاریخی دانشجو قرار داریم . روزی که 4 ماه بعد از کودتای آمریکایی 1332، اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان دانشگاه تهران علیه دیدار رسمی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، به فرمان شاه به خاک و خون کشیده شد. یاد و خاطرۀ سه شهید آن روز، مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و آذر شریعت رضوی همواره گرامی و جاودان باد.

وظیفۀ امروز ما، آزادی تمامی دستگیر شدگان است. جهان باید بداند که ما در آغاز راهیم و تا سر نگونی رژیم ملا و ایجاد حکومتی لایق ایرانیان، مستقل و عدالتخواه، هرگز آرام نخواهیم گرفت. امپریالیست ها دندان طمع از ایران و منابعش بر کنند. ایران دیگر جولانگاه نوکران آنان نخواهد شد. این بازی کثیف در همین جا پایان می یابد.

روز 16 آذر ما ملت ایران خانوادگی به خیابان های ایران می رویم و تا آزادی فرزندانمان دیگر به خانه بر نمی گردیم. و از مردم جهان می خواهیم بر علیه این ظلم ممتد بر ملتی چنین مظلوم، یک پارچه در روز 16 آذر به پا خیزد.

اگر رژیم ملا کوچکترین ضربه ای به ملت، در سرتاسر ایران وارد کند دودمان هر چه ملا بر زمین است یکسره بر باد خواهد رفت. دخالت آمریکا و نوکرانش مطلقا ممنوع.

مرگ برنوکران وابسته و آمریکا

مرگ بر داعش انگلیسی … رژیم نحس ملا

زندانی مبارز و سیاسی

آزاد باید گردد

 

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران

info@farah-notash.com

Comments are closed.