وحشت از قیام ارتش

وحشت از قیام ارتش

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 50

22 اسفند = 12 مارس 2021

امروز وبسایت سید علی خامنه‌ای، مصاحبه‌ای مهندسی شده با سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش را منتشر کرده که در آن حیدری از حضور نیروهای ارتش در برخورد با مردم در اعتراضات پی در پی اخیر خبر داده است؟!

و این که عضو گیری برای نیروهای ارتشی، با دعوت از افراد انتخاب شده از درون ولایت مداران شکل می گیرد. او سعی کرده کشتار مردم در خیابان ها و زندان ها توسط نیروهای پست جیره خوار حزب الهی را به ارتش نسبت دهد. او با یک تیر دو هدف را نشان گرفته است. نسبت دادن تمام جنایت ها به ارتش از یک سو، نجات نیروهای پست جیره خوار سلسلۀ دزدان و جنایتکاران حزب الهی وابسته به رژیم ملا از سوی دیگر.

واقعیت این است، بعد از کشتار مردم در 17 شهریور 1357 در میدان ژاله به دست ارتش پهلوی-آمریکایی،  تصمیم در نشست 4 کشور آمریکا -انگلیس -آلمان  و فرانسه در گوادلپ، عدم مقاومت ارتش شد. روح اله خمینی با شعار ارتش برادر ماست -خمینی رهبر ماست – با عدم مقاومت ارتش، ماشین جنگی پهلوی را دست نخورده تحویل گرفته است. و با این که حیدری شیوه عضو گیری در ارتش را توضیح داده، ولی با کودتای ارتش در “میانمار” پایه های بیت رهبری از وحشت به لرزه  افتاده و می خواهد موذیانه ارتش را وابسته به بیت سید علی جنایتکار، سازمان حجتیه  انگلیسی در اذهان جا اندازی کند. و چهرۀ ارتش را با نسبت دادن کشتار در خیابان ها در اعتراضات اخیر، مخدوش، و جنایتکاران حزب الهی را نجات دهد.

سعی مذبوحانه سید علی این بار نیز افاقه نخواهد کرد و مردم گول حرف های او را نخواهند خورد. مردم مبارز و در صحنۀ ایران بدون کوچکترین برنامه ای به سپردن عرصۀ سیاسی ایران به نیروهای مسلح از هر رقم، با اتکاء به همت خود به مبارزه ادامه می دهند. ولی در قیام آتی حمایت بی دریغ نیروهای مسلح از  مردم در صحنه را خواهان است. مردم ایران در انتخابات آتی شرکت نخواهد کرد و به پاسداران قاچاق چی  حامی سازمان حجتیه انگلیسی  با هر نام و مقام قلابی رای و اجازه ورود به عرصۀ سیاسی را نخواهد داد.

مردم ایران بیدار است

از ملایان بیزار است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.