هشدار به ملت ایران و مهاجرین افغانستانی

هشدار به ملت ایران و مهاجرین افغانستانی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 118

چهاردم مهر = 06.10.2023 

 

ملت مبارز ایران و مهاجرین جان به لب افغانستانی!

برنامه اول رژیم ملا در ایران ، برای نجات حاکمیت خود در مقابل مبارزه بی امان مردم ایران ، جابجا

کردن ملت افغانستان بوده است. تا ملت ایران با افغان های مهاجر در گیر شده و برای چندی دست از سر رژیم ملا بر دارند. 

برنامه دوم رژیم ملا در ایران، ایجاد و پخش ویدئوهای ضد افغانی از هر نوع، حتا جرم و جنایت های نفرت انگیز علیه افغان ها ، به اصطلاح از طرف ایرانیان در فضای مجازی است. هدف از ایجاد این ویدئوها، ایجاد نفرت و شروع در گیری بین دو ملت است. 

با دقت در این ویدئو ها، تولید کننده آن ها به درستی شناسایی شده اند. چه کسی از این در گیری سود خواهد برد؟ تنها برنده سود، رژیم ملا در ایران است. 

شیوه تفکر پشت این فیلم های ویدئویی درست همان تفکر بیماری است که پاسداران و بسیجی ها را بر پشت بام ها می فرستاد، تا چشم و رحم زنان مبارز را هدف گیری کنند. 

و یا آنقدر قرص روانگردان به بسیجی ها قبل از ورود بر میدان می خوراند که آنان مثل سگ هار رام نشدنی در کوچه وخیابان به مردم حمله ور شدند و آنان را از پشت سر به تیر می بستند. آنان نه تنها به دختران و پسران مبارزه در خیابان ها و زندان ها تجاوز جمعی می کردند، بلکه با شیوه های وحشتناکی بعد از آن ، آنان را به قتل رساندند.  

فقط لشکر لات و لوت های مجتبی خامنه ای سربه  دوازده هزار نفر می زند. این فیلم ها توسط آن لوت و لوت های مجتبی خامنه ای اجرا و فیلم برداری می شوند. همانطوری که آن ها در زندان ها به زنان و مردان ایران تجاوز و فیلم بر داری می کنند. حال همین شیوه را در فضای مجازی با افغان ها می کنند. 

بیاد داشته باشیم که این حاکمیت ، یک حاکمیت ساده نیست. این حاکمیت وصل است به مرکز 

اختاپوس فتنۀ جهان، امپریالیسم بریتانیای کبیر. که از خورجینش فقط دسیسه  و ریا و فتنه بیرون میریزد. هر سه فرزند مجتبی خامنه ای متولد لندن هستند. که مبادا خدشه ای به انگلیسی بودنشان وارد آید.

تنها راه رهایی، اتحاد دو ملت علیه دو رژیم ارتجاعی 

وابسطه به امپریالیسم است

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.