نوروز 7017

نوروز 7017

نسیم جان فزای بهاری

مزین به گلبرگ شکوفه ها

با شادی فزایندۀ ملودی زنگ ها

در وزش از لابلای تاریخ بین النهرین

 

در جستجوی فرات

در جستجوی دجله

 

وبدنبال گمگشته جوانه ها و شکوفه ها

در بهار 7017 بین النهرین

 

 

 

فرح نوتاش

وین 20مارس 2017

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.