نه آقای لاواروف

نه آقای لاواروف

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)

08.12.2019 —17 آذر

 

دیروز در گفتگوهای مدیترانه ای

، آقای لاواروف وزیر خارجۀ محترم روسیه، آمریکا را مسئول مشکلات و اعتراضات مردم ایران معرفی کرده اند. این ارزیابی به دلیل کودتای 28 مرداد 1332 کاملا درست است. ولی اعتراض اخیر ملت ایران، فرای تحریم های آمریکا، به دلیل فوران خشم انباشتۀ مردم در طول 40 سال دیکتاتوری استعماری خشن، بسیار واپس گرا و نتیجۀ مستقیم شرارت های کل ملایان است. این اعتراضات فقط بخاطر گرانی بنزین نیست، ریشه در سیاست این رژیم دزد و جنایتکار ضد انسانی به نفع 1% های دایرۀ آخوندی و استعمار بوده است. حرکت اختاپوسی رژیم ملا در منطقه و جهان برای کمک به مردم نیست و صرفا زیر ماسک شیعه گری، هدفش گسترش ممالک زیر سلطۀ انگلیس است. اگر رژیم ملا دارای افکار انسانی بود و در اشاعۀ آن در جهان تلاش می کرد، قابل پشتیبانی بود. ولی رژیم ملا با سعی وافر در گسترش ارتجایی ترین بینش ها در جهان است. دیدگاهی که به درستی در چین و روسیه پخش آن مطلقا ممنوع است.

این که به حوثی ها کمک می کند تا با سعودیها بجنگند، نه تنها در آن کوچکترین شاخص انسانی و خوشبختی نیست بلکه بد بخت مردم یمن که دوباره بعد از 50 سال، باید رنج براندازی این واپسگریان استعماری را به خود بدهند. ضد آمریکایی بودن ملاک ضد امپریالیست بودن نیست.

امپریالیست بریتانیا سال هاست که در نقش پادو در رکاب آمریکا فعال است و فقط در خفا جرات گسترش سیطرۀ خود را دارد. پشت این شیعه گری ستمگر گسترده، پرچم ضربدر انگلیس در احتزاز است. در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن، ایران و حتا مسلمانی خریداری شده از کامبوج تا آمریکای لاتین ، فقط گسترش سلطۀ انگلیس مد نظر است و بس. امید به مبارزات رژیم ملا با آمریکا، به دوقلوی همزاد آمریکا، با ماسک شیعه دل بستن است. و اجازه به اشاعۀ سم شرارت (اخوان المسلمینی و حجتیه) در جامعۀ انسانی است. به شهر ممنوع ملایان در ایران( لواسان- باستی هیلز) مراجعه کنید و ببیند بودجۀ دزدیده شدۀ مردم ایران توسط این ملایان حقیر چه گونه خرج مجلل زیستی و حرص کثیف شان شده است.

روحانی برای توهین به معترضین آنان را حاشیه نشینان. می خواند. و حال آنکه برادر خودش بجرم دزدیهای میلیاردی در زندان است. حاشیه نشینان مردم مظلوم خوزستان اند که به دلیل ساخت سد آب شورکن ” گتوند” در زمان احمدی نژاد و ریز گرد های حاصله از آن، خانه و زندگی خود را رها کرده و به حاشیۀ تهران پناه آورده اند. بجای کمک و احترام به آنان، روحانی تحقیرشان می کند و سید علی خامنه ای رهبر دزدان، شرور شان می خواند. تا به حال شروری به شرارت ملایان در تاریخ، از مادر زاده نشده است.

به تاریخچۀ جنایات و دزدی های همین احمدی نژاد که هر دو روز یک بار توسط باند آبشناس ها در اسپوتنیک تبلیغ رئیس جمهوریش می شود نگاه کنید. او، قاتل دکتر سامی (مسلمان طرفدار محرومان) با ضربات بیشمار چاقو در مطب اوست. او تیر خلاص زن 8000 زندانی سیاسی ایرانی در زندان های ایران است. او داماد احمد جنتی، 40 سال ترمز پیشرفت مردم ایران در شورای نگهبان است. او جزو باند لژ حجتیه مافیای سید علی خامنه ای است . کودتای 1388 که منتهی به دورۀ دوم رییس جمهوری احمدی نژاد شد و بزرگترین دزدی تمام دوران رژیم ملا، 618 میلیارد دلار توسط دولت احمدی نژاد از ذخائر نفتی صورت گرفت ، از ضربه های مهلک انگلیس توسط بیت رهبری بر پیکر ملت ایران بود. 40 سال مردم ایران را زجر داده اند و اموالش را تاراج برده اند. حال ملت ایران به پا خاسته است.این اعتراض مردم ایران به حق و پایدار است. و به سقوط این رژیم منتهی خواهد شد. مسئله فقط برجام و تحریم ها نیست. اعتراض علیه ذات خبیث تمام ملایان و بر چیدن بساط شارلاتان بازی آنان از روی زمین است.

و در همین جا صرحتا اعلام می شود که طراز کردن توازن قوای جهانی با تکیه بر

قوای رژیم نکبت ملا، یک اشتباه محض است. 

طراز قوای جهانی فقط با تکیه بر نیروی

لایزال مردم به پیروز جبهۀ 99% ها در جهان خواهد انجامید.

 

از خاتمی، روحانی تا خود سید علی خامنه ای رهبر دزدان، همگی با طیف بندیهای گوناگون، ولی همه با هم، از نوکران بانک جهانی و مجریان نئولیبرالیسم در ایرانند.

اگر به اسناد مالی کمک های روسیه در عهد لنین کبیر به دولت رضا شاه نوکر انگلیس مراجعه شود، سیاست استراتژیک انگلیس دال بر تشویق نوکرانش بر بازی کردن نقش ملی گرایی برای گرفتن کمک های همه جانبه از روسیه ولی خدمت به انگلیس در خفا، روشن خواهد شد.

از آمریکا، این هیولای جهانخوار نمی توان جز آنچه که می کند انتظار داشت. ولی رژیم ملا که از اعمال هیچ گونه رذالتی به ملت ایران و دیگر ملل هرگز فرو گذار نکرده است، لبۀ دیگر قیچی است.

نابود باد آمریکا و ملا

دشمن خلق های دنیا

info@farah-notash.com

Comments are closed.