نقدی بر مقالۀ همبستگی با خلق فلسطین

نقدی بر مقالۀ همبستگی با خلق فلسطین

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان           وین 15.07.2020

 

این مقاله که توسط ” آلترناتیو برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی”در وین تهیه شده است نگاهی منصفانه به تاریخ فلسطین و شرایط ناهنجار جاری در فلسطین و اعمال نفوذ صهیونیست ها دارد. و آنچه که این قلم را به نوشتن این نقد واداشته، جملۀ آخر این مقاله است:
“ماخواهان ایجاد یک دولت دمکراتیک خلقی درتمامی فلسطین برای ساکنانان جدا از تعلقات مذهبی ومنشا آنها هستیم!” . که بعد از دوشعار

“ما خواهان همبستگی نیروهای دمکرات با خلق فلسطین و پیوستن آنها به این اعتراضات هستیم! و

– ما خواهان حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین هستیم و به الحاق­گرائی نه! می­گوئیم! ، آمده است.

 

این راه حل پیشنهادی، چون آرزوی گرفتن پرنده ای در آسمان ،رویایی بیش نیست. نه همخوانی با وضعیت کنونی جهان و نه وضعیت فلسطین دارد.

البته بسیار خوب است که ساکنان همه جا، جدا از تعلقات مذهبی و منشاء اشان، تحت حکومتی دموکراتیک زندگی کنند. ولی در شرایط کنونی فلسطین، این راه حل، قبول ضمنی حاکمیت اسرائیل بر فلسطین می تواند تلقی شود.

مشکل اول، تعریف دموکراسی است. دموکراسی در نظام سرمایه داری -امپریالیستی، دیکتاتوری پنهان بورژوازی بر طبقۀ کارگر می باشد. نتان یاهو نیز دولت خود را دموکراتیک می داند!

دموکراسی درنظام سوسیالیستی، دموکراسی برای طبقۀ کارگر و دیکتانوری برای بورژوازی است. منظورنویسنده کدام دموکراسی است؟! کلمۀ ” خلق” بار طبقاتی ندارد و مثل مردم شامل همۀ طبقات است.  

مشکل دوم، شعار یک کشور و نظام سوسیالیستی، شعار کهنۀ تروتسکیست ها در 10 سال پیش بود. و ظاهرا از شعار این مقاله، هم روشن تر و هم مترقی تر ، ولی تائید یک حکومت درهم ، به خواست امروزی حاکمان صهیونیست انجامیده و شکل حکومتی در درجه دوم قرار گرفته است. در این شعار همه با هم و درهم ، نقدا حاکمیت فلسطینیان بر دیار خود لغو می گردد وبجای آن سوسیالیسم نسیه مطرح می شود. و این، قبول وداع با فلسطین است!

زمانی که مبارزان در گرفتن هر حقی ذره ای عقب نشینی می کنند ، صهیونیست ها دره ای پیش روی می کنند. پس مبارزان از اصل یک دولت در فلسطین و آن نیز حاکمیت فلسطینی ها بر فلسطین هرگز نباید عقب نشینی کنند. و از مهاجران باید خواسته شود، که به وطنشان باز گردند. و هر گاه خواستار اقامت در فلسطین هستند ، مثل تمام ملل متمدن، تقاضای ویزا و اقامت و شهروندی کرده و در صورت قبول دولت فلسطین، وارد فلسطین شوند. کسی که تسلیم زور گویی تاریخی می شود ، خود بخود تسلیم زور گویی مستمرنیز باید بشود. صهیونیست ها با سوء استفاده از اهرم زمان ، به همین رویه در راندن جهان به سوی برده داری نوین هستند. کرونا شیپور بیداری است. و هر عقب نشینی ،و قبول و تأیید خواست آنان ، همانطوریکه در مقاله به آن نیز اشاره شده است، ( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط یاسرعرفات) باعث پیش روی سریع و همه جانبۀ حاکمیت صهیونیستی در جهان می شود. اگر چه با دو شعار قبلی نویسندۀ مقاله ، الحاق را رد و از حق تعین سرنوشت فلسطینیان دفاع کرده است ، ولی با این شعار هر « آنچه را که داده پس گرفته است. و آن الحاق، و حاکمیت مطلق اسرائیل است.

صهیونیست ها همانطوریکه قبلا نیز نشان داده اند، قادرند با قتل عام، کل فلسطین را یک روزه تصاحب کنند. آنچه که آنان را باز می دارد، واهمه از بغض و نفرت جهانیان است. حفظ نفرت علیه هر گونه استعمار در هر جای جهان، بدون هیچ گونه اغماض و بخششی، وظیفۀ خاص روشنفکران جهان است. قلم سلاح بررایی علیه ظالمان است. نویسندگان باید سر موضع انسانی خود محکم باقی بمانند و نه این که با شعار های نسیه و تو خالی به فریب و نرم کردن مردم به پردازند. و مقبولیتی و وجاهتی برای اسرائیل کریه دستو پا کنند.

جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست – قدرت زنان، مطلقا خواهان دودولت نیست. خواهان یک دولت فلسطینی درکل سرزمین فلسطین، و پایان رنج 72 سال نکبت است . و معتقد است که نباید چرک و خون استعمار را بخاطر این که توانسته 72 سال رنج عظیمی را به ملتی تحمیل کند شامل مرور ایام کرد و گذشته تصور کرد و بخشید و راه را به آن داد. گذشته ها هرگز نباید که بگذرند. مجسمۀ چرچیل را که نظریه پرداز” تصرف کامل فلسطین در 100 سال” بود، مردم انگلیس در مبارزات “زندگی سیاهان مهم است” علیه نژاد پرستان با نفرت آغشتند. و دولت انگلیس مجبور به ساختن پوششی آهنی برایش شد!

ماهیت صهیونیست ها همانطوری که همه شاهداند ، بد تر از فاشیست هاست، پس چگونه می توان از آنان درک انسانی، مهر و عطوفت و دموکراسی سوسیالیستی انتظار داشت ؟ آنان نژاد پرست و پست وحقیر و وحشی و دارای طمع بی پایان هستند. و همچنان خواهند ماند. و درکشان از دموکراسی ، چون خودشان حقیر است. تمام مصیبت جهان امروز، فقط به دلیل طرح مصیبت از طرف صهیونیست های آمریکا ( دولت در سایه) و سپس همراهی دیگر صهیونیست های جهان از آنان است.

فلسطین متعلق به فلسطینیان بوده ،هست و خواهد بود. و کراهت صهیونیست ها، هرگز با هزار جایزۀ نوبل نیز، از بین نخواهد رفت. هیچ کس حق ندارد بزور وارد خانه و یا کشوری بشود و سپس خود را صاحبخانه معرفی کند. فرقی نمی کند ،چه کسی ، کی و کجا؟

چشم بستن بر روی واقعیت های تلخ تاریخی، هرگز نباید پذیرفته شود.

وظیفۀ روشنفکران، حفظ مشعل بیداری در جهان و صیقل پیگیرانۀ خشم ونفرت علیه جهانخواران است. و معرفی آنان در هر مورد، آنچنان که هستند. در مورد فلسطین، مطلقا حق تعیین سر نوشتی مطرح نیست. فقط ترک فلسطین، توسط اشغالگران یگانه راه حل مقبول و انسانی است. تجاوز چه در امور شخصی و چه در امور سیاسی و جهانی، منسوخ و غیر قابل قبول است.

راه حل ارائه شده توسط این مقاله و تروتسکیست ها، درست مثل راه حل ازدواج مرد متجاوز با دختری که به او تجاوز کرده نفرت انگیز است. آشتی گرگ وبره ، پایان بره.

مسئلۀ فلسطین ، فقط مربوط به فلسطین نمی باشد. دفاع از حقانیت فلسطین ، دفاع از شرف انسانی در قرن 20 و 21 است. کسی که چشم بر مصیبت فلسطین می بندد، به مجرد گشودن چشم، خود را بردۀ صهیونیست ها خواهد یافت. دفاع رژیم ملا از فلسطین دفاعی فریبکارانه و استعماری است.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

همبستگی با  خلق فلسطین!

 

72 سال است که خلق فلسطین از زمان تاسیس دولت صیهونیستی اسرائیل در سال 1948 بمثابه ابزار

اعمال قدرت امپریالیستی در منطقه با اخراج و کشتار دسته­جمعی، غصب زمین و کاشانه و تبعیض نژادی و اسکان دهی مهاجرین یهود مواجه است.

در 28 ژانویه 2020 ترامپ نقشه<معامله قرن> را که سالهاست توسط سیاستمداران هوادار- صیهونیسم و جناح افراطی بورژوازی اسرائیل ساخته و پرداخته شده آست معرفی می­کند. این نقشه تصرف تمامی 128 منطقه اسکان­دهی­ مهاجرین صیهونیست را در «اردن غربی» و هم­چنین در «دره اردن»-انبارغله فلسطینی­ها را مد نظر دارد. این عمل توسعه­طلبانه در واقع اعلام جنگی است علیه خلق فلسطین.

در حالیکه اسرائیل وسعت خود را از 78% به85 % گسترش می­دهد برای فلسطینی­ها فقط مناطق بدون ارتباط با هم(Bantustans) باقی می­ماند: نه متاطق متصل به هم، نه مرزی با همسایگان عربی و نه کنترلی بر آب و یا دیگر منابع حیاتی و بالاخره از دست دادن اورشلیم بعنوان پایتخت و مرکز مذهبی و فرهنگی. طبق این نقشه، نوارغزه هم می­بایست تنها با یک تونل با ساحل غربی متصل شود که طبیعتا توسط اسرائیل کنترل می­شود. طبق این نقشه می­بایست این منطقه هم به کانتون­های مجزا از هم تقسیم شوند و در محاصره سربازان اسرائیلی و اماکن مهاجرنشین قرار داشته باشد. مابین این مناطق هم نباید هیچ خیابان رابطی وجود داشته باشد، بدون اینکه توسط یک ایستگاه نگهبانی اسرائیلی کنترل شود.

پناهندگان فلسطینی­ که در جریان ایجاد دولت اسرائیل به کشورهای دیگر اخراج و آواره شده­اند، طبق این طرح از حق بازگشت محرومند. این اخراج­­ها غیرقانونی بوده و هستند. سازمان ملل متحد در سال   1948 با صدور قطع­نامه شماره 194- دسامبر1948- از اسرائیل، خواستار بازگشت پناهندگان فلسطینی به وطن­شان شد. اسرائیل برای اینکه عضویتش در سازمان ملل متحد پذیرفته شود این قطعنامه را تائید کرد ولی تا به امروز از پیاده کردن آن ممانعت به عمل می­آورد.آنها هر گونه مذاکراتی را با فلسطینی­ها مشروط به شناسائی اسرائیل توسط فلسطینی­ها بعنوان دولتی یهودی می­کنند. خواستی که که جدا از برسمیت­شناختن اسرائیل توسط عرفات در جریان مذاکرات اسلو(1995- 1993) فراتر می­رود. طبیعی است که خلق فلسطین و تمامی سازمان­های فلسطینی این نقشه را اکیدا رد می­کنند.

نتانیاهو(Netanjahu) نخست وزیر اسرائیل می­خواهداول یولی این نقشه الحاق­طلبانه را درپارلمان به تصویب برساند. این عملا بمعنای <قانونی کردن> تصرف و تفوفق کامل بر تمامی سرزمینی است که قرار بود در آن یک کشور فلسطینی بنا شود. این عمل در واقع خط بطلانی است بر توهم ایجاد فلسطینی به مفهوم راه حل «ایجاد دو کشور مستقل». حتی امپریالیست­های اتحادیه اروپا هم خطرشکست این راه حل را می­بینند که 25 سال است فلسطینی­ها را در آرزوی آن نگهداشته­است . حال می­کوشند قطعنامه­ای را به تصویب بر­سانند که این نقشه الحاق­سازی را محکوم کند. ولی دولت­های اتریش و مجارستان به بهانه اینکه این قطعنامه بمعنای <محکومیت> اسرائیل است، حتی مانع تصویب آن در اتحادیه اروپا شدند.

علیه نقشه ترامپ- نتانیاهو در ماههای اخیر در سراسر جهان و همچنین توسط نیروهای مترقی و دمکرات در اسرائیل اعتراضات گسترده­ای صورت گرفته است.

– ما خواهان همبستگی نیروهای دمکرات با خلق فلسطین و پیوستن آنها به این اعتراضات هستیم!

– ما خواهان حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین هستیم و به الحاق­گرائی نه! می­گوئیم!

– ما خواهان ایجاد یک دولت دمکراتیک خلقی در تمامی فلسطین برای ساکنان آن جدا از تعلقات مذهبی و منشا آنها هستیم !

تذکر: این اعلامیه توسط<آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی> تهیه شده­است، برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت این سازمان مراجعه کنید!

               .com prolrevol.wordpress.com     ia.rkp2017 @yahoo.com – iarkp.wordpress

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien, email: shora.sam@gmail.com

ترجمه و تکثیر<یکی از فعالین چپ در وین- اتریش>

باز نشر این نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!

 

وین- 3/7/2020

 

از فراخوان- سامیدون- (Palestine Prisoner Solidarity Network)

شبکه همبستگی با زندانیان سیاسی فلسطین

 

ما مردم فلسطین را فرا می­خوانیم در تمامی مناطق اشغالی فلسطین، در تبعید و هم­چنین در اردوگاههای پناهندگی و نیز تمامی آنهائی که خواهان برقراری عدالت درفلسطین هستند- تمامی نیروهای ملی، جوانان، نهاد­های جامعه مدنی و جنبش­های خلقی دست به عمل مستقیم و بسیج مردمی در اردوگا­های پناهندگان، شهرها و روستا­ها زده و برنامه­های را برای عمل مشترک تهیه و سازماندهی نمایند. مشترکا قادر خواهیم بود قدرت و ظرفیت­های خلق­های عرب و جنبش بین­المللی را برای برقراری عدالت در فلسطین بسیج نمائیم و با نقشه­های اشغالگران و عوامل آنها مقابله نمائیم زمان آن فرا رسیده است که قدم­های کیفی برای حفظ خلق فلسطین برداشته و مبانی جنبش رهائی­بخش ملی را احیا نمائیم.

– خلق فلسطین در همه جا، جنبش رهائی بخش برای رهائی و برگشت به پیش!

– با وفاداری به و آموزش از جانباختگان و جنبش زندانیان در بند ورهبری جنبش فلسطین به پیش!

– نابود باد اشغالگری! الحاق­گرائی، استعمار – طرح­های خانه سازی برای مهاجرین در مناطق اشغالی محکوم به شکستند. پیروزی با خلق فلسطین و مسئله فلسطین است!

ce649593b2

54ccd7e764

Comments are closed.