نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332

نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332

جبهۀ مردم برای نجات ایران-خط سوم

اعلامیه شماره 36

مرداد- 18 اوت 202028

 

در 1280-( 1901) زمان مظفرالدین شاه قاجار بر اساس اکتشافات ویلیام ناکس دارسی اهل بریتانیا، در جنوب ایران، قرار دادی به نام “قرارداد دارسی” بین دولت ایران و دارسی منعقد شد.

و این قرار داد استخراج انحصاری نفت را به دارسی می داد. در 1908 دولت بریتانیا با ورود مستقیم، مالک بی رقیب منابع نفت عظیم ایران در بخش هایی از جنوب ایران شد. در 1312 دولت رضا شاه به دلیل اعتراض های مردمی، قرار دادی تازه به نام “شرکت نفت ایران و انگلیس” امضا و قرار داد سیاسی نظامی دارسی را لغوکرد ولی، مالکیت منابع نفتی ایران، هنوز به دولت ایران سپرده نشد. مدت این قرار داد 60 سال، بدون وقوف ایران بر میزان استخراج و مبلغ فروش بود. و سهم انگلیس 40% بغیر از مخارج استخراج!

و پس از جنگ جهانی اول، انگلستان در صدد بر آمد از ورود هر شرکت و دولت دیگری ممانعت به عمل آورد. و کشتار 10 میلیون ایرانی در “قحطی بزرگ” بواسطۀ احتکار و انبارکردن غلات توسط مسئولین انگلیس در ایران، از جنایات همان دوران انگلستان در ایران است.

با توجه به سود هنگفت انحصاری دولت انگلیس از منابع نفتی ایران، دولت آمریکا همواره مترصد فرصتی بود تا به عرصۀ نفت ایران وارد شود.

“نهضت ملی شدن نفت” ، که بر دورۀ اوج گیری مبارزات عظیم مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت گفته می شود با تصویب قانون” ملی شدن نفت ایران” در 29 اسفند 1329 به رهبری محمد مصدق به موفقییت رسید. ولی هنور جوهر امضاء بر کاغذ خشک نشده بود که، دولت های آمریکا و انگلیس طبق “عملیات آژاکس” دولت قانونی مصدق راسرنگون کردند . و قرار داد استعماری جدیدی را به نام” قرارداد کنسرسیوم” برای 25 سال به مردم ایران تحمیل کردند، که طی آن شرکت های نفتی کنسرسیوم ( آمریکا-انگلیس-هلند و فرانسه) برای 25 سال نفت ایران را استخراج و 50 % در آمد حاصله را به دولت ایران می دادند. ولی میزان استخراج و مبلغ فروش هرگز به اطلاع دولت ایران نمی رسید!!

عملیات آژاکس و کودتای 28 مرداد 1332

کودتای ٢٨ مرداد، کودتایی بود که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (اس آی اس) وآژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و با ھمراھی ارتش شاھنشاھی ایران فضل اله زاهدی ( وزیر دفاع دولت مصدق) و کمک طرفداران محمدرضا پھلوی چون سید ابوالقاسم کاشانی و دارو دستۀ اراذل و اوباش جعفر شعبانی( شعبان بی مخ) با هدف سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ رخ داد.

دولت مصدق توسط افسران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجستیک سفارت آمریکا و حمایت دولت ایالات متحده آمریکا سرنگون شد. کودتای ضد دولت مصدق ابتدا با ایجاد هرج و مرج و آشوب و آماده کردن شرایط برای سقوط « آژاکس» شروع شد. و بعد با بهره گیری از نا امنی کودتا انجام شد.

پس از کودتا:

از نخستین دقاقی صبح روز 29 مرداد 1332 ماموران فرماندار نظامی، رکن دوم به بازداشت همکاران محمد مصدق در جبهۀ ملی و اعضای حزب تودۀ ایران و روزنامه نگاران دست زدند. سر لشگر فضل اله زاهدی طی اعلامیه ای از مصدق خواست خود را معرفی کند. و طی تلگرامی از شاه خواست به ایران باز گردد و در ایران حکومت نظامی دائر کرد. مصدق روز 29 مرداد خود را به زاهدی تسلیم کرد. و شاه بر گشت و تا سال 1357 که دولت آمریکا عدم حمایت خود را از او اعلان کرد در قدرت ماند.

اگر چه مصدق به آرزوی ملت ایران در ملی شدن نفت تحقق بخشید، ولی مثل سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی در کودتای پینوشه، برای حفظ این دستاورد بزرگ ملی نکوشید و مقاومت نکرد. و حتا اجازۀ مقاومت را به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران که 3 روز قبل از کودتا، خبر کودتا را که توسط افسران حزب تودل ایران در ارتش کسب شده بود و کمیتۀ مرکزی به اطلاع مصدق رسانده بود، نداد! تمام اعضای مسلح حزب توده ایران بعد از 3 روز انتظار برای رفتن به خیابان ها و مبارزه علیه کودتا دستگیر، زندانی و شکنجه و بسیاری اعدام شدند.

ترانۀ جاودانۀ مراببوس منسوب به قهرمانان این دورۀ حزب تودۀ ایران قبل از روز اعدام است

مرا ببوس، مرا ببوس

برای آخرین بار… تو را خدا نگهدار … که می‌روم به سوی سرنوشت

بهار ما گذشته… گذشته‌ها گذشته… منم به جستجوی سرنوشت

در …میان توفان هم پیمان با قایقران‌ها

گذشته از جان باید بگذشت از توفان‌ها

به نیمه شب‌ها دارم با یارم پیمان‌ها

که بر فروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها

شب سیه …سفر کنم، ز تیره ره… گذر کنم

نگر تو ای گل من… سرشک غم بدامن … برای من میفکن

دختر زیبا امشب بر تو مهمانم… در پیش تو می‌مانم… تا لب بگذاری بر لب من

دختر زیبا از برق نگاه تو… اشک بی گناه تو… روشن سازد یک امشب من

ستاره مرد …سپیده دم… به رسم یک اشاره… نهاده دیده برهم

میان پرنیان غنوده بود

در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش… سرود واپسین سروده بود

که من از این پس دل در راه دیگر دارم

به راه دیگر شوری دیگر در سر دارم

به صبح روشن باید از آن دل بردارم، که عهد خونین با صبحی

روشن‌تر دارم…‌ها

مرا ببوس

این بوسه وداع

بوی خون می‌دهد

 

عزت اله سیامک سرهنگ ژاندارمری

محمد علی مبشر سرهنگ توپخانه

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4tazWHI6dc

 

دیکتاتوری شاه آمریکایی تا بهمن 1357 ادامه داشت. و با اوج گیری اعتراضات مردمی، امپریالیست ها، از کیسۀ خود رژیم ملا را در نشست گوادلپ بیرون آورده و بر ملت ایران تحمیل کردند.

بعد از گذشت 120 سال از اکتشاف نفت، هنوز دست مردم ایران به پول نفت خود نرسیده است! و انگلیس از 120 سال پیش تا کنون ملت ایران را به حال خود نگذاشته است. اگر ملایان ظاهرا آمریکا را از در راندند، ولی کرور کرور پول نفت ایران را در حصاب بانکی فرزندان خود در آمریکا انبار کردند. و انگلیس نوکران خود را در شمایل دیگری به ایران روانه کرد. امروز روحانی در ادامۀ تحریم های آمریکا و منع فروش نفت ایران، می خواهد نفت را بشگه ای به ملت ایران بفروشد! ودست از جیب مردم ایران بیرون نمی کشد. و تا ملت را به گدایی نیاندازد دست بر نمی دارد. آنچه که سر گذشت نفت ایران طی 120 سال برای مردم ایران روشن کرده است، شیوه های گوناگون سلطۀ استعمار گران بر ایران بوده است. و تا روزی که ایران نفت دارد، سر نوشت ایران همین خواهد بود. از این رو مبارزات مردم ایران بدون مبارزه علیه امپریالیسم، فقط دعوت آشکار امپریالیست ها به ایران است.

 

مبارزۀ ملل کشورهای جنوب برای عدالت اجتماعی،

بدون مبارزه علیه امپریالیسم – صهیونیسم هرگز نمی تواند به پیروزی انجامد.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.