نامۀ سر گشاده به دبیرکل سازمان ملل

نامۀ سر گشاده به دبیرکل سازمان ملل

از طرف جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

12 ژانویۀ 2020

آقای آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد!

در چند روز گذشته بعد از سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراینی که توسط موشک های

ایرانی مورد حمله قرار گرفت، دنیا شاهد بود که چگونه رژیم ملا به سادگی دروغ گفته است.

نه تنها تمام اعضای این رژیم در 42 سال گذشته دروغ گفته اند، بلکه هنوز هم در حال دروغ گفتن هستند. مقامات مختلف رژیم ملا ، دلایل مختلفی را برای سقوط هواپیما بیان کرده اند.

عدم تشخیص موشک کروز با هواپیمای مسافربر توسط موشک ایران.

خطای انسانی ، “کسی که فرمان آتش موشک را داده است”.

اما دلیل سومی هم موجود است که چه به فارسی وچه انگلیسی، از قلم افتاده است و نیاز به توجه و تحقیق در سطح بالا دارد.

شب قبل از حادثه،” حسن عباسی، تئوریسین و استراتژیست اصول گرای سپاه پاسداران” ، اعلان کرد که : ” اگر مردم بخیابان آمدند و اصلاح طلبان را جر دادند نگوئید که قبلا ما را مطلع نکرده بودید”.

بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا ، آنان می خواستند تجدید قوا کنند!

از این رو با توجه به حضور 30 استاد دانشگاه که کشور را در هواپیمای اوکراینی ترک می کردند و همچنین، مسافران ایرانی دیگر که هویتشان برای سازمان امنیت سپاه پاسداران، که بخشی از دولت در سایه، تحت فرمان مستقیم خامنه ای است، روشن بوده، ممکن است که ” فرمان جر دادن” دلیل اصلی سقوط بوده باشد!

آگر هر کدام از این دلایلی که توسط مقامات رژیم ملا داده شده است ، علت سقوط بوده چرا دقیقۀ بعد از سقوط اعلان نکردند؟ آنان که اول از همه علت سقوط را می دانستند! در عوض به سرعت شروع به پاک کردن و از بین بردن آثار جرم، قطعات هواپیما و اجساد متلاشی در محل سقوط هواپیما قبل از شروع تحقیقات بین المللی کردند.

اگر اسنادی توسط دولت های دیگر داده نشده بود آنان هرگز جعبۀ سیاه را تحویل نمی دادند.

حال که آنان به عنوان دروغگو گیر افتاده اند، اقرارشان به زدن هواپیما سعی برای حفظ موقعیت خود است.

تحقیق دقیق – کامل و پایان دادن به عمر این رژیم هیولا ، خواست مردم است.

بعلاوه، دستگیری سفیر انگلیس دیروز در تهران برای یک ساعت، نمایشی فریبکارانه توسط انگلیس و رژیم ملا برای انحراف اذهان عمومی، در القای عدم ارتباتشان بوده است! درست مثل توافق دو جانبۀ آنان بر حبس طولانی نازنین زاغری.

مرگ بر آمریکا

مرگ بر رژیم ملا در ایران

 

info@farah-notash.com

Comments are closed.