مسمومیت دختران دورۀ راهنمایی به دستور ارباب

مسمومیت دختران دورۀ راهنمایی به دستور ارباب

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 99

سوم اسفند= 22.02.2023

رژیم انگلیسی ملا، بعد از قیام دختران دبیرستانی، دانشجویان و زنان علیه افکار پوسیده و گشت ارشاد منحط اش، برای پیشگیری ازقیام زنان در آینده، با هدف خانه نشین کردن دختران کوچک ، اقدام به مسموم کردن دختران دورۀ راهنمایی در شهرهای مختلف ایران کرده است. و برای راه گم کردن در مقابل بیش از ده مدرسه دخترانه در یک شهر، یک مدرسه پسرانه را هم آلوده می کند تا مردم به رذالت او پی نبرند.

رژیم رانتخوار و استعماری ملا خوب می داند که این دختران دشمنان آینده او هستند. از این رو آنان را با مسمومیت گاز روانه بیمارستان می کند. رژیم انگلیسی ملا نه تنها دختران راهنمایی را مسموم می کند، دختران دبستانی را هم توسط زنان گشت ارشادی که دیگر با پلیس و خودرو در گشت نیستند، به عنوان زنان معتقد به حجاب، به جان دختران کوچک دبستانی انداخته و آنان را به خاطر بد حجابی مورد ضرب و شتم قرار می دهد و خونین می کنند.

علت این مسمومیت، نا امن کردن مدارس و نهایتا خانه نشین کردن دختران است. همانطوری که طالبان گفت: زنان کارشان زاییدن و بزرگ کردن بچه هاست. نیاز به سواد ندارند. و رژیم ملای انگلیسی در ایران، همانطوریکه در جدا سازی پارک ها، طالبان را الگوی خود قرار داد، و این برنامه ضد انسانی را پیاده کرد، حال نا امن کردن مدارس را از طالبان تقلید می کند!

اکنون، شروع این کار نفرت انگیز در ایران است.

انجمن اولیاء و مربیان باید بطور جدی برنامه حراست از مدارس دخترانه را طراحی و پیاده کنند .

در این دوره لازم است پدران و مادران دختران را در راه مدارس همراهی کنند. و حمایت از کودکانی را که به خاطر شاغل بودن اولیاءشان تنها آمد و شد می کنند دریغ نکنند. این مهمترین بخش مبارزه در شرایط کنونی است. مدارس ایران نباید تحت هیچ عنوان نا امن بشوند. ایجاد هر نا امنی فقط برای خانه نشین کردن دختران است.

حجاب مورد نظررژیم ملا نه بخاطر حرمت به زنان و مراعات اصول مذهب است. همه واقفند که این ملایان در مشهد چوب حراج زده اند و در صیغه خانه ها، زنان ایران را ساعتی به دلار می فروشند!

این حجاب پرچم استعمار انگلیس در ایران افراشته بر سر زنان ایران است. انگلیس می خواهد توسط حجاب، سلطه ملایان را نجات دهد و از طریق ملایان شیعه، کل کشورهای مسلمان شیعه را تحت سیطره خود نگهدارد. از این رو سید علی سعی داشته با پول ایران تمام جهان را شیعه کند تا سلطه انگلیس بر جهان پایدار بماند. از این رو است که انگلیس به سید علی اجازه داشتن پنج مرکز در انگلیس برای بسط و گسترش مذهب شیعه درجهان را داده است.

بالا بردن نرخ هر دلار به بالای 50 هزار تومان نیز تحت نظر اقتصاد دادنان انگلیس برای به صلابه کشیدن ملت ایران اجرا می شود.

ای زنان مبارزه با حجاب، مبارزه با استعمار است. ریشه و شاخ و برگ را از هم جدا نکنیم.

حجاب اهرم سلطه انگلیس توسط ملایان بر ایران است

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.