مسجدی در کوبا و پیک مصیبت

مسجدی در کوبا و پیک مصیبت

فرح نوتاش         قدرت زنان (جبهۀ جهانی ضد امپریالیسم)                 17فوریه 2015

در زبان آلمانی مثلی است که می گوید : اگر انگشتت را بدهی دستت را هم می خواهند .

این منش واقعی امپریالیسم است.

در ادامۀ اسلامیزه کردن جهان، آنچه را که امپریالیسم ایالات متحده آمریکا شخصا جرأت ابرازش را ندارد، نوکران هیولاوش خود را به گفتن آن می گمارد و سپس خبر گفتار آنان را از رسانه های خود پخش می کند.

روز 14 فوریه 2015 صدای آمریکا گزارش کرد : رئیس جمهور ترکیه اردوغان در دیدارش از کوبا از رئیس جمهور کوبا در خواست کرد تا بتواند مسجدی درهاوانا به سبک ترکی بسازد . او قبلا مسجدی در عربستان سعودی ساخته است.

روشن است که؛

اردوغان برای مأموریت از طرف آمریکا به آنجا فرستاده شده است.

مساجد در ممالک مسیحی مراکز دسیسه های آمریکا و انگلیس هستند.

آمریکا نه تنها بعد از انقلاب کوبا، درخواست های مکرر دولت انقلابی کوبا برای انتقال زندان مخوف خود در گوانتاناموی کوبا را نادیده گرفت بلکه حال جنایت کار ترین نوکر خود اردوغان را برای ساختن مرکز دسیسه جدید به آن جا می فرستد.

ما شاهد مساجد گاراژی ، انباری، خانه ای، مغازهای ، فرقی نمی کند کجا... هرجا که بشود مغز را شست وکلا سر را تهی از مغز کرد و سیفون را کشید هستیم .

اردوغان البته می داند کوبا مثل عربستان سعودی نیست. و این همراه خبر برای فریب و گمراهی آورده شده است   ولی او واقف به شباهت های آن به عراق و سوریه است . جاهایی که برای

ویرانی شان او سهم عظیمی داشته است.

 

بدون نهایتی برای حرص و طمع، گستاخ و نخراشیده، مار از لولۀ فاضلاب بالا می آید و در لگن

توالت چنبره می زند و خیره می شود و بی توجه به اینکه چندین بار سیفون کشیده شود هرگز بعقب بر نمی گردد. این طبیعت واقعی امپریالیسم است.

اردوغان مثل یک آدم سالم به کوبا نمی رود در پشت سرش نقشه های مخرب دارد .

در ژانویه 2015 اعلان کرد که مبلغ 200، 400 و 600 یورو به ترتیب برای بدنیا آوردن بچۀ اول و دوم و سوم به زنان ترک مقیم اطریش خواهد داد. او برای اطریش چه آشی دارد می پزد؟ ؟ چرا فقط به زنان ترک مقیم اطریش و نه تمام زنان ترک؟ جوابش را از طریق مساجد اطریش خواهد گفت. پر سود ترین مراکز برای تحمیق مردم ساده و بی مطالعه.

40000 -100000 نفر تعداد تخمینی پیاد نظام آمریکا برای جنگ با عراق و سوریه است که ازطریق همین مساجد جمع آوری و سازماندهی شده اند .آنان نوبتی به کشتن مردم مظلوم این دو کشوروانهدام این دوکشور گمارده می شوند. مساجد مرکز جذب و تعلیم و پرورش تروریست است.

به مجرد این که یک آجر به روی آجر دیگری گذاشت شود دیگر کسی قادر به جابجایی آن نیست مگر آن که با خدا وارد جنگ شود! مسجد از اموال خداست . و کسی به جز امامان خوب تعلیم دیدۀ با مرکزیت سیا کنترل آن را ندارند.

وقتی یکی تعداد پایگاه های نظامی آمریکا در ترکیه را بداند آنگاه او خواهد دانست چرا اردغان در تمام جنایت های جهانی ، کاملا کنار آمریکاست.

واقعا نفرت انگیز است در این برهه در اروپا ما باید شاهد به اصطلاح چپ هایی با شعار* نفرت را متوقف کنید* ، با تصویر زنی با حجاب اسلامی به روی مجله شان با شیم .

آیا مأموریت شما خاموش کردن آتش ضد امپریالیستی جوامع اروپایی است؟ این یک اقدام کاملا ارتجایی به نفع امپریالیسم است. اگر شما برای انسانیت مبارزه می کنید چرا فریاد درد بیش از 5 میلیون کودک سوری را که در مقابل آینده ای ظلمانی ، بدون پدر و مادر هستند را نمی شنوید؟

این زنانی که با حجاب اسلامی روی مجلات شما هستند رأی به اردوغان آمریکایی داده اند.

حجاب آنان پرچم یورش و تهاجم آمریکا و انگلیس است. آنان دیگر مثل انسان رفتار نمی کنند .

 

تقلید کور آنان از دستورات امامان مساجد بیشتر به رفتار میمون می ماند . و شما بجای

انساندوستی نوکران میمون سازانید. زمان حکومت های مذهبی گذشته است ولی این زنان با حجاب

اسلامی و آراشان به امپریالیسم کمک می کنند. این حجاب پوششی دوباره بکار گرفته شده توسط امپریالیسم برای سر های بدون مغز است. و این سر های مسخ شده مغرور از سوق انسانیت به ظلمات هستند. شما نمی توانید برای آنان محبوبیت بخرید. و بس فراتر از نفرت علیه خالقان انگلیسی و آمریکایی اشان زبانه می کشد

www.farah-notash.com         women’s power

Comments are closed.