مرگ بزرگترین خائن تاریخ بشریت – میکائیل گورباچف

مرگ بزرگترین خائن تاریخ بشریت – میکائیل گورباچف

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست           قدرت زنان              31 اوت 2022

 

نیازی نیست که نام او بر سنگ مزارش نوشته شود، چون همه اورا می شناسند.  فقط “خائن ترین مرد تاریخ بشریت” کفایت خواهد کرد! او نه تنها خائن ترین مرد به ملل اتحاد جماهیر شوروی بود، بلکه خائن ترین مرد به تمامی مردم روی زمین نیز بود.

او مهمترین دستاورد مبارزاتی انسان در تاریخ بشر را، در 1991، با اعلان انحلال اتحاد جماهیر شوروی بر باد داد و مهر ابدی خیانت و بلاهت را بر پیشانی خود کوبید. ادامه حیات ناتو خونخوار تا به امروز، فقط یکی از نتایج کوچک بلاهت گورباچف است. 

او نه تنها خون 32 میلیون مردم اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم را پایمال کرد، بلکه امید و آرزوی تمام انسان های در یوغ بردگی عفریت های سرمایه داری در جهان را نیز بر باد داد.

سربازان نازی آلمان در جنگ جهانی دوم، بعد از کشتن زنان و مردان روسیه، گلوله خرج کودکان نوزاد نمی کردند . آنان را با تن کوچک و لخت بر روی زمین پر برف و یخ می گذاشتند تا بمیرند.

نا دیده گرفتن این نسل کشی جانگداز و چهرۀ نوزادان در عین یخ زدن، چیزی نیست که بتوان آن را با هزاران انتقاد از خود، از ضمیر انسان پاک کرد!

امروز به پاس خدمات چاکرانۀ گورباچف خائن به امپریالیست ها، بوریس جانسون، تفالۀ امپریالیست های عنکبوتی بریتانیا، به خانوادۀ این خائن به بشریت، ادای احترام کرده است. و در پی او، مهره های دیگر امپریالیست های  فاشیست پرور دراوکراین، به خانوادۀ این خائن دون، ادای احترام

کرده اند.

بدون شک در حزب کمونیست روسیه و احزاب دیگر اتحاد جماهیر شوروی، انحرافات عمیقی موجود بوده که خائن ینی چون گورباچف ویلتسین، به عالی ترین مقام ها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ارتقاء یافته و نقطه پایان بر نظام سوسیالیستی گذارده اند.  پروستریکای گورباچف اوج خدمت به امپریالیسم بوده است. امروز پایگاه ها و موشکهای با کلاهک اتمی آمریکا در کشورهای بی حامی و کوچک اتحاد جماهیر شوروی به طرف روسیه، و ارتقاء دوقلوهای فاشیستی و صهیونیستی در اوکراین، از جمله دستاورده ای این پروستریکای ضد بشر بوده است.

انقلاب اکتبر 1917 به رهبری لنین، منشاء امید برای تمام انسان های رنجدیده در کل کرۀ خاکی شد. از این رو این سرزمین رهایی، با رهبرش لنین، نه فقط به روس ها، که متعلق به کل انسان های زحمتکش کره زمین شد.

اگر چه امپریالیست آمریکا و نوکرانش، نفرت به مردم روسیه را ترویج کرده و می کنند، ولی دل مردم جهان از زمان انقلاب اکتبر، مملو از عشق و احترام نسبت به مردم روسیه بوده وهست.

از این رو خلاف خواست امپریالیست ها، جهان با نگاهی آرزومند به احیای دوباره سوسیالیسم (مارکسیست لنینیست ) در روسیه و احیای اتحاد جماهیر شوروی می نگرد. تولد دوبارۀ سوسیالیسم در روسیه، دادن خون به رگ های مبارزاتی طبقه کارگر جهان خواهد داد.

 

زنده باد مردم دلاور روسیه

زنده باد احیای دوباره سوسیالیسم در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

جاودان باد یاد نوزادان روسی یخ زده در جنگ جهانی دوم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.