ما نیاز به توجه اتحادیه اروپا بر تحریم های جدید ایران داریم

ما نیاز به توجه اتحادیه اروپا بر تحریم های جدید ایران داریم

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 81

فرح نوتاش

بیستم مهر=12 اکتبر 2022

در 11 اکتبر اتحادیه اروپا اعلان کرد به دلیل سرکوب اعتراضات مردم توسط رژیم ملا، 15 تحریم دیگر را بر افراد وابسته به رژیم ایران تحمیل خواهد کرد.

همانطوری که جهان شاهد است، این جنبش در ایران ، چون چند جنبش قبلی به پایان نخواهد رسید. از این رو نیاز است که تنبیه ها موثرتر و هماهنگ تر با این جنبش باشند.

ما باید بطور روشن اعلام کنیم که  تحریم ها هرگز فشاری بر رژیم نبوده، ولی فشار حقیقی آن بر مردم ایران بوده است.

از این رو ما از اتحادیه اروپا و تمام کشور های دیگر در جهان که خواهان حمایت از زنان بشدت تحت ستم در ایران و حمایت از جنبشی که با اسم رمز مهسا امینی در ایران در جریان است هستند، تقاضا داریم که لطفا کاری انجام دهند که مرهمی بر قلب های زخمی میلیون ها زن و مرد در ایران باشد.

لطفا بجای تحریم ، حساب بانکی تمام اعضای رژیم ملا را در همه جا به نفع مردم ایران مسدود کنید.

لطفا حساب بانکی تمام فرزندان آنان را با میلیارد ها دلار، یورو و پوند،به نفع 75% از مردم ایران که زیر خط فقر زندگی می کنند، مسدود کنید.

 لطفا بخاطر داشته باشید که تمام این پول ها ، از بودجه کشوری ایران دزدیده شده است. لطفا بخاطر داشته باشید که در ایران 10 میلیون کودک خیابانی بجای رفتن به مدرسه، به دلیل فقر مجبور به کار در خیابان ها هستند.

لطفا بخاطر داشته باشید که  در ایران اعضای این رژیم و هر کدام از این ملاهای وحشتناک در قصرهای باور نکردنی وبسیار لوکس زندگی می کنند.

این راهی است که شما میتوانید به مردم ایران کمک کنید، والا چاقوی تحریم طرف پخ را به طرف ملا ها و طرف تیزش را روی گلوی مردم ایران خواهد گذاشت.

 

زنده باد انسانیت

زنده باد همبستگی انسانی

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.