قابل توجه کلیه خریداران اموال ملی در سراسر ایران تحت نام”مولد سازی”

قابل توجه کلیه خریداران اموال ملی در سراسر ایران تحت نام
“مولد سازی”

اعلامیه شماره 98

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

17 بهمن= 06.02.2023

با توجه به این که در یک سال و نیم گذشته بالغ بر 75 میلیارد دلار ارز توسط رژیم رانتخوار و نظامی ملا، از ایران روانه کانادا شده است، به تمام آنانی که قصد دارند اموال دولتی را که همان اموال ملت ایران می باشد خریداری کنند، هشدار جدی می دهیم ، از خرید این اموال جدا خود داری کنید.

 انقلاب ملت ایران با اهداف مسلم “استقلال عدالت وآزادی”، روند خود را رو به سوی پیروزی ادامه می دهد. و تمام اموال خریداری شده توسط خریداران را مصادره خواهد شد. و هیچگونه زاری با بهانۀ ” تنها دارو ندار من این است”، هرگز پذیرفته نخواهد شد.

سناریوی فروش این اموال نه بخاطر رفع مایحتاج ملی تحت تحریم ها، توسط باند غاصب سید علی خامنه ای «حجتیه- انگلیسی» ، دنبال می شود، بلکه برای انتقال به خارج صورت می گیرد. و این وجوه به حساب فرزندان عیاش ملایان در اقصا نقاط آمریکا و اروپا و کانادا واریز خواهد شد. و بخشی نیز به حساب اربابان ملایان استعماری در انگلیس و کانادا و آمریکا واریز می شود. از این رو، سید علی دارد، با حراج اموال ملی، غصب داروندار ملت ایران را پی ریز می کند .

لذا از هم اکنون هر نوع خرید اموال ملی در سراسر ایران  ممنوع گشته و نه تنها تمام اموال خریداری شده مصادره می شود، بلکه خریدار نیز به جرم همکاری با غاصبان و مجرمین فروشنده، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

جهان ناظر فریاد ملت ایران، « جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم» و طرد رسمی سید علی خامنه ای در شعارهای سراسری ایران بود. اگر چه سید علی را هرگز ملت ایران انتخاب نکرده و با کودتای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری،ارتقاء یافته است! از این رو، دراینجا با تاکید بر واقعیت های روشن اعلان می شود،  تکیه بر تفنگ پاسداران خوب خورانده شده، هرگز مقبولیت قانونی برای این نظام و رهبردزدان و جانیان آن ایجاد نمی کند.

چوب حراج سید علی بر اموال ملی، بطور قطع غیر قانونی و از هیچ گونه مقبولیت قانونی برخوردار نیست. او رهبر قانونی ملت ایران نیست. و حق هیچ گونه دخالت در امور ملی ایران را ندارد.

و هم اکنون این سند در ممنوعیت خرید و فروش اموال ملی مردم ایران با تکیه برنظر تعداد بیشماری از سخنگویان ملت ایران از جناح های مختلف صادر شده است. 

حکم فقط حکم ملت ایران از طریق دادن رای است

خرید و فروش اموال ملی ممنوع است

 

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.