!فریاد آنتونیو گوترش برای صلح خیلی بلند و خیلی دیر است

فریاد آنتونیو گوترش برای صلح خیلی بلند و خیلی دیر است!

فرح نوتاش            جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان          وین 2023.02.23

 

امروز دبیر سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، جنگ اوکراین و روسیه را محکوم کرد و از روسیه خواست اوکراین را بلافاصله بی هیچ خواسته ترک کند.

همچنین یک بیانیه توسط کشورهای رهبری کننده اوکراین، اعضای سازمان ناتو و در رأس همه آنان، بدبختی آفرین شناخته شده جهان، آمریکا، نوشته و امضاء شده است و قرار است به تمام اعضاء برای امضاء ارائه شود.

آقای گوترش لازم است در این برهه به سوالاتی که خواهد آمد پاسخ دهد!

آیا این مشکل باید حل شود؟

یا او فقط می خواهد دستورات زورگویانه آمریکا را به روسیه ابلاغ کند؟

این نوع رفتار بیشتر بیان گر اجرای اوامر است!

ولی اگر او براستی خواهان حل مشکل است، می بایست گره ها را به آرامی و یک یک باز کند تا به صلح دست یابد.

جنگ در 24 فوریه 2022 شروع نشده است.

قبل از آن تاریخ، 15000 نفر از اهالی دونتسک و لوهانسک کشته شده بودند. و آن کشتارها علت حقیقی تجاوز روسیه به اوکراین بود.

پس برای یک قضاوت حقیقی نیاز است ما گامی به عقب، به شروع مشکلات برداشته و اقدامات انجام شده برای حل مشکل را برسی کنیم.

دوبار سعی شده درگیری حل شود. توافق نامه های مینسک 2014 و 2015. پس تنش واقعی و فعلی بسیار قبل از تاریخ 2014 و 2015 در منطقه دونتسک و لوهانسک شروع شده بوده که لزوم توافق نامه های 2014 و 2015 را ایجاب کرده است.

در آخرین مصاحبه با نخست وزیر پیشین آلمان خانم انگلا مرکل در اوائل سال 2023 ، او به صراحت اعلان کرد که آنها مجبور بودند که توافق نامه های مینسک را امضا کنند تا وقت به اوکراین بدهند تا آماده شود! آماده برای چه بشود؟

و هدف این وقت داده شده به اوکراین، بر حسب فعالت های مخفی خانم مرکل ، کمک به  تعلیم نظامی گروههای فاشیستی باندرا برای حمله به روسیه بوده است!

کمک به تاسیس تسلیحات بیولوژیکی -میکروبی در اوکراین بوده است. و تولید ویروس های وحشتناک علیه جامعه انسانی با کمک آزمایشگاه های بیولوژیک- میکروبی آلمان بوده است.

و آن توافق نامه های مینسک  2014 و 2015، با هدف خرید زمان برای رذیلانه ترین و خطرناک ترین برنامه ها امضاء شده بودند. و در این زمان گروه فاشیستی باندرا بی هیچ تعهدی به قرار داد های بسته شده، با فراغ بال به کشتار بی وقفه مردم ، با شلیک مدام ادامه داده اند. بدون هیچ گونه فریادی برای صلح از طرف سازمان ملل.

پس ما مجبوریم این دوره را تحت قضاوت قرار دهیم. چه کسی گناهکار است؟ چه کسی به قرارداد بین المللی بی احترامی کرده و آن را نادیده گرفته است؟

در اینجا، باید انگلا مرکل دستگیر شود. و برای رفتار ننگین و فریبکارانه علیه ملت آلمان و بقیه مردم جهان به دادگاه برده شود.

لطفا همینجا این کار را انجام دهید و او را دستگیر کنید و به زندان بفرستید.

مردم جهان کور نیستند. و با هوش هستند. چرا آن وقت  برای صلح فریاد نزدید، آقای گوترش؟ آن مردم انسان نبودند؟ این ها دلایل اساسی بحران امروز جهان هستند!

آمریکا بزرگترین بدبختی آفرین تاریخ است. و می خواهد به قلدری در جهان ادامه دهد. مردم جهان جان بر لب شده اند. آن دوره تمام شده است. آمریکا باید این واقعیت را بپذیرد.

مردم جهان تحمل قلدری بیش از این را ندارند.

آنان می خواهند سازمان محترمی توسط ملل ایجاد شود، به نام سازمان ملل. که در جهت یک زندگی با تمدن در روی زمین کار کند. آیا این غیر انسانی است؟

آمریکا می خواهد به جهان زور بگوید و بدون پرداختن، غنایم جهان را تصاحب کند. این دارد متوقف می شود.

حتا با ریسک پایان گرفت جهان.

ما انسان ها خواهان احترام در کشورهای خود و در جهان هستیم. این سیستم زور گویی در همه جای جهان باید متوقف بشود. این کل ماجرا است.

مردم دنیا بیدار و باهوش ، و مسئول آنچه که انجام می دهند  و می خواهند هستند. این خودخواهی وحشتناک باید حالا و همینجا متوقف شود.

نیروی دریایی آمریکا به دستور کاخ سفید لوله های گاز روسیه به آلمان را در ته دریا منفجر کرد. بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز بعد نیشخند زد و جو بایدن با عجله ای کثیف، خواست در عوض، گاز و نفت گران آمریکا را به اروپا بفروشد.

این اروپای زیبای تاریخی، اگر چه در این سمت سیاره زمین قرار دارد، باید از آنسوی زمین زیر سلطه آمریکا اداره شود.

همه این ها دارند می روند که متوقف شوند. مردم بیهوش و بی احساس و اجساد نیستند که مثل اشیائ با آنان رفتار شود.

وقتی قیمت مواد غذاییی افزایش یافته و دو برابر شده است، سیاستمداران حقوقشان را با گرانی افزایش داده و متعادل می کنند. ولی قشر متوسط و طبقه کارگر دارند تحت این سیاست  وحشتناک و تراژیک آمریکا دارند له می شوند.

مردم دارند شما را می بینند . شما نمی توانید خود را پنهان کنید.

چرا باید مردم روس در شرق اوکراین کشته شوند؟

پس آقای گوترش وقتی شما می گویید روسیه باید بدون قید و شرط اوکراین را ترک کند، برنامه شما برای امنیت مردم روس شرق اوکراین چیست؟  یا زندگی آنان ارزشی ندارد؟ !!!

لطفا احساساتی نشوید. اگر زندگی شیرین است، پس ما برای همه امنیت می خواهیم.

واشنگتن تایمز بشکه های مواد رادیو اکتیو با مارک ساخت آمریکا برای انتقال به “بندر اودسا”  در دریای سیاه ، را افشاء کرد. و دولت اوکراین دریافت زباله های اتمی آمریکا را تایید کرد!! ولی مردم اوکراین در تماس با این بشکه ها وحشتناک دچار بیماری های ناشناخته شده اند.

اگر مرگ فقط برای برخی از مردم، با فعال کردن دستگاه هارپ خوب است، چرا می ترسید؟ بگذارید همه بمیریم و از خفت زور گویی در سراسر این دنیا نجات یابیم.

یا اجازه دهید سراسر جهان را اصلاح کنیم و در همه جا زندگی انسانی داشته باشیم.

آقای گوترش چرا وقتی آمریکا مواد رایو اکتیو را به اکراین منتقل کرد، فریاد نزدید؟ آن خیلی قبل از زمان فسخ توافق نامه “تسلیحات هسته ای 2010 بین روسیه و آمریکا”،

توسط روسیه بود!

 

منتظر نشوید. اگر خواهان صلح هستید ، انگلا مرکل را دستگیر کنید.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.