فرمان ملت ایران به رژیم ملا مرحلۀ گذار و پیش گیری از قتل عام ملایان

فرمان ملت ایران به رژیم ملا
مرحلۀ گذار و پیش گیری از قتل عام ملایان

25.02.1397

در این برهۀ حساس که ایران، آماج فشارهای گوناگون از سوی آمریکا و شرکاء برای سلطه بر غنائم و معادن ایران است و برای همسو کردن رژیم ملا با خود، عزم درهم شکستن اسکلت اقتصادی کشور و نابود کردن زحمتکشان ایران را دارد، این “فرمان نامۀ ملت ایران “، بر اساس خواستها ی سراسری ملت ایران در تظاهرات ، اعتصابات و اعتراضات کتبی سال ها ی متمادی، بخصوص ماه های اخیر، به دلایل زیر نوشته شده است:

مهار قدرت در مرحلۀ گذار، دادن حاکمیت به نمایندگان واقعی ملت ایران

پیشگیری از هرج و مرج ، قتل عام ملایان، ممانعت از اعمال نفوذ و برنامه ریزی آمریکا.

ای ملایان ، با شعار ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان به میدان آمدید. با حمایت بی دریغ ملت ایران، حاکمیت را در دست گرفتید. و د ر40 سال حاکمیت، با دزدی مدام از بودجه ملی، همگی کاخ نشین شدید و ملت را به خاک سیاه نشاندید. آقایی شما، فقط به دلیل حمایت مردم بود و امروز که مردم به شما پشت کرده اند شما فقط دو راه در پیش رو دارید . نوکری ذلت بار آمریکا، یا احترام و فرمان برداری از ولی نعمت خود ” ملت واحد ایران” و پیاده شدن به امر او از مسند قدرت.

فقط احمق ها یک اشتباه را دوبار انجام می دهند.

در جنگ ایران وعراق ، ملت ایران در مقابله با هجوم متجاوز، بزرگترین فداکاری را از خود نشان داد و شما حق ناشناسان، از این همه ایثار سوء استفاده کردید و پا بر حلقوم ملت گذاردید، در معابر بر پیکر لخت کارگران گرسنه شلاق کشیدید، دزدید و خوردید و بردید، ملت را بی چیز، گدا وکپر نشین کردید و به خاک سیاه نشاندید. معترضان را به زندان بردید و کشتید و زیر نقاب “وا اسلاما ” به تزویر کثیف خود در ایران و جهان ادامه دادید. ملت ایران احمق نیست تا دوباره در مقابل هجوم دشمن جانفشانی کند و حاصل رنج و ایثارش، کاخ نشینی و حاکمیت شما شود. قبل از حملۀ دشمن حاکمیت را در دست خواهد گرفت و به هیچ کس، کولی نخواهد داد.

نوبت شما یان به پایان رسیده. و هیچ زورو فتنه و روضه و تزویری، برای وصل شما بر

حاکمیت کاری نخواهد بود. شما این را بهتر می دانید. از این رو، با واریز مستقیم پول نفت از

ممالک خریدار، به حساب های شخصی هایتان، در خرید خانه ها درانگلیس ، کانادا، ترکیه و دیگر نقاط جهان هستید و نمی دانید کدامتان زودتر فرار کنید . پس به عنوان دوران گذار و تحویل حکومت به نمایندگان راستین مردم ایران، از فرمان ملت برای پیش گیری از قتل عام ملایان اطاعت کنید. و هرگز در رویای به قدرت نشاندن هیچ کدام از جناح های خائن و فاسد خود نباشید.

از هم اکنون اعلان رسمی خواسته های ملت ایران ، مکتوب در این “فرمان نامه” را، از تریبون مجلس و دیگر تریبون های رادیو تلویزیون خود به اطلاع مردم ایران و جهان برسانید.

#   ملت واحد ایران، نه با کسی جنگ دارد و نه علاقه به دخالت در امور دیگر کشور ها . و اگر کشورهایی به خاک ایران تجاوز کنند ، تا پای جان می ایستد و از تمامیت ارضی خود دفاع می کند.

#   دادو ستد ملل با یکدیگر را حق مسلم تمام ملل دانسته و تحریم هیچ ملتی را نمی پذیرد و از هم

اکنون برای پیشگیری از مظلومیت ملل و بیرون راندن آمریکا از روابط ملل ، دادو ستد با ارز آمریکایی را در جهان منع میکند. و از خبرگان اقتصادی جهان، تقاضای پیشنهاد جایگزین بیطرف و معتبردارد، و پایان مضحکۀ تحریم ملل توسط آمریکای صهیونیست امپریالیست را خواهان است.

#     آزادی فعالیت رسمی تمام احزاب و سازمان های سیاسی ضد امپریالیست، ضد صهیونیست سکولار را در ایران اعلام می دارد. و از آنجایی که تمام مصیبتهای وارده به ملت ایران همواره از طرف صهیونیست امپریالیستها و نوکران آنها، و مذهبیون سیاسی بوده است ، ختم فعالیت این سه دیدگاه را در ایران در همینجا اعلام می دارد.

#     آزادی تمام مطبوعات ضد امپریالیست ، ضد صهیونیست ، سکولار را خواهان است.

#     از هم اکنون ممنوعیت اعدام را درایران اعلام می دارد.

#     آزادی تمام زندانیان سیاسی (بجز میرحسین موسوی، همسرش، و مهدی کروبی، برای حضور در دادگاه عمومی و پاسخ گویی بیک عمر خیانت اصلاح طلبان به ملت ایران) را اعلام می کند.

#   لغو گشت ارشاد و عدم دخالت در امور شخصی تمام افراد ملت ایران را اعلام می دارد .

#     از هم اکنون تمام اعضاء رژیم ملا از هر رده، ممنوع الخروج اعلام می شوند.

#   تمام ارز ملت ایران از حسابها ی شخصی مسئولین مملکتی و اقوامشان از بانکهای خارج به خزانۀ ملی باید به فوریت واریز شود. موجودی حساب تک تک مسئولان دزد رژیم ملا چندین بار در جهان پخش شده است.  

#     ملت ایران اجازۀ پناهنده شدن مسئولین جمهوری اسلامی را به ممالک دیگر به هیچ عنوان جایز نمی دانند. به دلیل. ممانعت از آلودگی جهان با افکار مسموم آنان و اجرای عدالت.

#     پرداخت فوری حقوق های معوقه کارگران و توجه به خواستۀ نمایندگان آنان.

#   رساندن فوری کمک های اقتصادی به کشاورزان و” آب ” در هماهنگی با نمایندگان آنان.

#   رسیدگی فوری به خواست معلمان درهماهنگی با نمایندگان صنفی آنان .  

#   فرا خواندن تمام نیروهای نظامی و مستشاری ایران از خارج از کشور و ممنوعیت اشاعۀ تزویر با نقاب اسلامی در دیگر ممالک. ترویج ریا و دزدی به نام صدورانقلاب ممنوع.

#     دخالت تمام نیروهای مسلح ایران در امور سیاسی و اقتصادی مطلقا ممنوع .

#   ازدواج کودکان مطلقا ممنوع . هماهنگی با سازمان های زنان غیر اسلامی .

#   ساخت و ساز مدرسه و اماکن طلبه پرور ممنوع .

#     تقویت اینترنت و رفع فیلتر تلگرام.

#     اعلان فوری تاریخ برگذاری انتخابات مجلس موسسان با شرکت تمام احزاب و سازمان های ضد صهیونیستی، ضد امپریالیستی و سکولار ایران تا چند ماه دیگر. با نظر احزاب و سازمان ها

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست-   قدرت زنان- فرح نوتاش ،

15 مه 2018

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.