فرمان مادران ایران

فرمان مادران ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شمارۀ 40

10 مهر ماه = 1 اکتبر 2020

 

ای تمام آنانی که شعارتان هرگز کمتر از سرنگونی نبوده و سایت هایتان با تصاویر فرزندان کشته شدۀ ما بدست ملایان دزد و جنایتکار، به گورستانها می ماند،

منتظر چه هستید؟ منتظر که هستید؟ زمان عمل و تغییر فرارسیده است.

آبان آینده یکسال است که از آخرین اعتراض فرزندان ما مادران ایران می گذرد. بغیر از آنانی را که رژیم ملا در خیایان ها قتل عام کرده، ده هزار نفر را دستگیر کرده است. و برای ابقا خود و ایجاد شوک های اجتماعی، می کشد، سر به نیست می کند، در سوراخ زندان ها و سوله ها و به هزارو یک مرض مبتلا می کند، بی حرمت و از زندگی بیزارمی کند. عمر ما در غم بسر آمد ، ما دیگر منتظر چه هستیم؟

ما نجات فرزندانمان را نه از ملایان جنایتکار و دزد طلب می کنیم و نه از هیچ کشور و مقام خارجی .

ما نجات فرزندانمان را از مردم رنجدیدۀ ایران می خواهیم وبس . چون آنان مثل خود ما اسیر بلایند. در این یک سال گذشته چه ها که بسرمان نیامده است. مرگ بس گوارا تراز این زندگی بوده است.

از چه می ترسیم؟ منتظر چه هستیم؟ آیا می خواهیم که فرزندان اسیر دیگر ما را ملایان بکشند تا عکسشان در سایت ها به نمایش درآید؟

تمام سایت های مخالفین رژیم ملا، تاریخ قیام ملی را در سایت های خود درج کرده و به اطلاع همه همیهنان ما برسانند. ما در روز اول آبان همه دست از کار کشیده به خیابان ها می آییم و دیگر به خانه بر نمی گردیم تا کشورمان را از ملایان پس بگیریم و به خفت 41 ساله پایان می دهیم.

این یک فرمان ملی از طرف مادران رنجدیدۀ ایران است. روز اول آبان، آغاز قیام ملی برای پایان دادن به این جنگ نا برابر 41 ساله با ملایان شارلاتان شروع می شود. از امروز عکس وارونۀ ، سیدعلی خامنه ای را با عنوان ” آبان دفن رژیم ملا” بر دیوارهای ایران نصب کنیم.

بخیز …غیرت خفته در جان ما

بجوش… همت خفته در پیکر و قلب ما

بغرش درا رعد آسا… بکش تیغ برق

فرو ریز دیوار خفت …بکن پاره زنجیر ما

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.