فرمان شلیک به هواپیمای اوکراینی از بیت رهبری

فرمان شلیک به هواپیمای اوکراینی از بیت رهبری

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 67

بیست و ششم آبان= 17.11.2021

کیست که نداند، سپاه تفنگیست که ماشه اش را اشرار در بیت رهبری می چکانند،

سیدعلی و پسرقاتلش مجتبی خامنه ای.

زمانیکه نفرت مردم ایران و جهان به این بیت و ساکنانش شعله ور ترشده است، دستور از بالا به

امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه داده شده است، که شما مسئولیت را به پذیر، و نجات شما از معرکه قوه قضائیه با ما!   

 شاید قبول مسئولیت جنایتی بزرگی چون “شلیک به هواپیمای اوکراینی” از طرف حاجی زاده در این جمله که :” نمی توانستیم بگوئیم گوشه ای از حادثه بر عهدۀ دیگری است، پس همه مسئولیت را پذیرفتیم، ”  شاخص عبودیت خالص نوکری به ارباب خود باشد، ولی این نوع مسئولیت پذیری هرگز مقبول ملت ایران نخواهد افتاد.

وقتی تمام شواهد گواه از صدور فرمان از بیت رهبری می دهد، چگونه دروغ فرمانده نیرو فضای سپاه باید باور شود؟

سه ویژگی اساسی از مهمترین ارکان شناسایی فرمانده شلیک به هواپیمای اکراینی هستند.  

مقطع بحرانی سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران

عملکرد دو گانه سید علی و پسرش مجتبی خامنه ای در تمام موارد.

گرفتن انتقام از ملت ایران در مقابل ضربات خارجی، شیوه حاکمیت ملایان انگلیسی بوده است

مقطع بحرانی : پاسدار قاسم سلیمانی چند روز قبل از واقعه شلیک به هواپیما، توسط

آمریکا در عراق ترور شده است. سید علی همان روز، گرفتن انتقام شدید از آمریکا را اعلان کرد.

عملکرد دوگانه : چند روز بعد از ترور قاسم سلیمانی، رژیم ملا با دادن اطلاع قبلی به عراق، به پایگاه نظامی عین الاسد عراق که در اشغال ارتش آمریکا بود با موشک حمله کرد. ولی از آنجا که امریکا با اطلاع از وقوع حمله پایگاه را خالی از نیرو های آمریکایی کرده بود، فقط پایگاه عراق ویران شد و آسیبی به آمریکائیان نرسید! این حملۀ تبلیغاتی، برای ابراز قدرت پوشالی رژیم ملا کفایت می کرد. ولی، بخش خونین انتقام، طبق سنت از زمان خمینی، از ملت ایران بود. شلیک به هواپیمای 752 اکراینی از قبل توسط بیت رهبری طراحی شده بود

گرفتن انتقام از ملت ایران: وقتی روح اله خمینی جام زهر را به دلیل قبول قطعنامه 598 سازمان ملل، پایان جنگ ایران و عراق، مجبور به سر کشیدن شد، عطش انتقامش فقط با صدور فرمان قتل عام هزاران زندانی سیاسی ایران فرو می نشست.

و به همان روال، عطش انتقام سید علی خامنه ای نیز با شلیک به هواپیمایی که 37 نفر از نخبه گان ایران، درمیان مسافران این هواپیما بودند، فرو می نشست. نخبه کشی اهرم استعمار است. به غیر از کشتار عظیم روشنفکران ایران در زندان ها،  در این رژیم همواره اتوبوس های اردوی تابستانی کودکان ممتاز ایران تصادف می کند! و اکثر کودکان مجروح شده می میرند. و تکرار این تصادفات نشان از عمدی بودن این تصادفات است. چنانکه بار ها سعی در روانه کردن اتوبوس حامل نویسندگان کانون نویسندگان ایران به دره را در جاده های ایران کرده اند. شلیک به این هواپیما نیز، تصمیم اضطراری نبوده، بلکه مکمل حمله موشکی به پایگاه خالی عین الاسد عراق بوده است. و شلیک موشک به هواپیما توسط پدافند سپاه، درست مثل تمام کشتار های خیابان ها و زندان ها که سپاه به دستور بیت رهبری انجام داده صورت گرفته است

آیا در تاریخ جهان دیده شده که دشمن برای انتقام، حملۀ خود را قبلا اطلاع دهد؟! این عملکرد دو گانه مهمترین نشان از عدم صداقت سید علی و پسرش مجتبی خامنه ای با ملت ایران دارد

این پایه و اساس دشمنی دروغین سید علی با آمریکا است!

ولی تا سر حد جنون در کشتار ایرانیان گشاده دست است! حتا او پاسدار قاسم سلیمانی را از تهران به عراق فرستاد تا سر کوب تظاهر کنندگان خیابانی را که چیزی جز قتل عام آنان نبود به ارتش نیابتی ملایان در عراق، حشدلشعبی آموزش دهد. پس از آن   600 نفر در تظاهرات خیابانی عراق توسط حشدالشعبی کشته شدند.

بابک زنجانی، خاوری رئیس بانک مرکزی، قاضی منصوری با آن جنازه تقلبی وارده از رومانی، سعید طوسی و تمام آنانی که پرونده اشان به محکمه های دادرسی می رود و سپس با بازی نرم دراز مدت به فراموشی سپرده می شوند، همگی مهره های دستگاه مافیایی سید علی و پسر قاتلش مجتبی خامنه ای هستند. ملت ایران خوب می داند که مقصر اصلی کیست. و شعارش در کودتای ریاست جمهوری دورۀ دوم احمدی نژاد و کشتار خیابانی این بود” مجتبی بمیری – رهبری رو نبینی”. و او که به اقرار سید علی، رهبری را در زمان بیماری سید علی بخوبی انجام داده است، منظور از رهبری همین کشتار است!  

شاید امیرعلی حاجی زاده یا فرد دیگری بجرم شلیک به هواپیمای اوکراینی بطور صوری زندانی و محاکمه شوند ولی این یک نمایش  برای دادن آدرس اتحرافی به جهان خواهد بود. چون فرمان از بیت اشرار رهبری دزدان و جانیان صادر شده است. و پدافند سپاه مجری فرمان بیت رهبری بوده است.

اگر چه امروز سید علی در روضه اش برای دانشگاهیان، به دروغ خواهان حضور نخبگان در ایران شد، ولی عملا تمام مشاغل دانشگاهی و غیره را به ملایان وفرزندانشان و پاسداران بی سواد می دهد. با این که صحبت از مراتب علمی می کند ولی، خود یک امام زمانی خرافاتی جمکرانی ( انجمن حجتیه انگلیسی ) بیش نیست، که مروج جهل؛ خرافات و نادانی است و علوم انسانی را از فهرست دروس دانشگاهی حذف کرده است. در  جایی که خود نطفۀ استعمار است ، علیه استعمار روضه می خواند!

زیان بی پایان حکومت شارلاتان ملایان استعماری  بر ملت ایران همچنان ادامه خواهد یافت، تا روزی که ملت ایران این مفسدان را مسلحانه از اریکه قدرت به پائین بکشد. ملایان نه اصلاح پذیرند و نه قابلیت اصلاح شدن را دارند. چون از بن نطفۀ خالص استعماراند. در واقع اصلاحات حامی استعمار است ولی با ماسکی کمی زیباتر. از این رو نقش اصلاحات به دلیل قطره چکانی کردن سلطه استعمار بسیار مخرب تر و خائنانه تر است

تنها راه باقی ماند برای نجات از شر هیولای رژیم ملا

اتحاد، اعتصاب سراسری و قیام  مسلحانه است

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.