عصر نت(شبکه) و قدرت زنان

عصر نت(شبکه) و قدرت زنان

فرح نوتاش                                                                                                               آذر 1392

  

قدرت زنان به روشنی تشخیص می دهد که ما در عصر نت زندگی می کنیم و معاصر دوران نت هستیم.

خورشید می درخشد. عصر نت اینجاست . شکوه این عصر حیرت انگیز است. نت مثل خورشید برای همه

بخشنده است. دیدن و حرف زدن با شخصی در آنسوی کره زمین، خواندن تازه ترین اخبار هر دقیقه ، بدون

انتظار خواندن روز نامه های غروب یا روز بعد.

فراگیری و آموزش از طریق اینترنت.

گرفتن و دادن ایده های جدید به جهان از طریق اینترنت.داشتن جعبه ای میل، یک یا چند تا.

تقدیراز آنچه که نت بما داده است . احساس خوشبختی در این عصراست .

برابری... ما همه دارای جعبه ایمیل های مساوی هستیم . و اگر بخواهیم می توانیم جعبه های بیشتری نیز

داشته باشیم. همه مجانی.

امواج بی مرز...عبور از تمام مرزها بدون مانع.

آزادی بیان... نت بما داده است .اگرچه آمریکا جاسوسی و رژیم وحشی ایران سرعت را کم می کند.

سرعت تحویل

قدرت شکوهمند و بالای ارتباط جهانی ...

شخص می تواند ادامه داده لیست عظیمی از مشخصات خورشید گونه اینترنت بنویسد.

قدرت زنان تقدیر کننده تمام این ها و جنبش این عصر است با تمرکزی به آینده.

از زمانی که انسان ها در غار ها می زیستند ، ما از اعصار بسیاری گذر کرده ایم .

هویت هر عصر با دو بنای اصلی ، زیر بنا و روبنا تعرف می شود.

زیر بنا مبین شیوه تولید است. روبنا همواره به موازات و هارمونیک با زیر بنا زاده می شود. و دیدگاه

انسان را در فلسفه، هنر ، علم ،سیاست ، مذهب و ... تعریف می کند.

تأثیر متقابل زیر بنا و روبنا برروی هم عنصر پویای رشد جامعه انسانی است.

حاکمان تغییرات در روبنا را نمی خواهند و هرگز تمایلی برای از دست دادن قدرت ندارند. انسان های

انقلابی خواهان ایجاد هارمونی بین روبنا و زیر بنا هستند و آن را حق مسلم انسان ها می دانند.به همین

دلیل آن ها برای حفظ منانفع حاکمان زندانی و کشته می شوند.

در هر عصری انسان ها بیشتر آموختند و از طریق تولیداتشان با هوش تر شدند . زندگی در عصر نت با

روبنای عصر مس ایجاد تناقض می کند و زیان های عظیمی برای جامعه انسانی به دنبال دارد .

مثل اینکه نابغه ای با فردی که عقب افتادگی ذهنی دارد ازدواج کند . انسان ، بیمارروانی می شود.

امیدوارم این برای امپریالیست های آمریکا و انگلیس روشن شده باشد.که تأسیس کننده گان لقاعده، تالبان ،

اخوان المسلمین، سلفی ها و....رژیم وحشی و عقب مانده ایران هستند. این دو امپریالست وحشتناک

دید گاه های 1400 سال پیش را به عصر با شکوه نت تحمیل می کنند. ایده های عقب مانده دوران شتر

سواری به جهان تحمیل شده است. در جایی که مهره و عروسک های اسلامیست شان از مدرن ترین

محصولات عصر نت بهره مند می شوند . همه این ها برای این است که امپریالیست ها خواهان طولانی تر

کردن دوران حاکمیتشان و برداشت سود بیشتر از ثروت جهانی هستند . آنها نمی خواهند توده های مردم

در ثروت جهانی سهمی داشته باشند.

ملکه الیزابت...(خانم) در سن 87 سالگی( متولد 1926) هنوز اینطرف و آنطرف می دود تا پادشاهی را

برای نتیجه خود حفظ کند، در جاییکه نظام پادشاهی با فئودالیسم مرده است. دردوران صنعتی ، نظام

انتخابات هر چهار بار یکسال با تفویض ریاست جمهوری شروع شد.آنها می خواهند از درون قبرهای هزار

ساله اشان بر جهان حکومت کنند. آنها مرده اند و نمی خواهند بپذیرند. مثل انگل چسبیده اند و می خواهند

هر قدر می توانند کش اش دهند وحتی ابدی شوند .

حکومت عصر نت از تعداد کثیری از مردم برای حکومت بر کره زمین در فرم مارپیچ بهره خواهد گرفت

وهیچ ربطی به فرم عقب مانده هرمی انگلستان ، ایران یا عربستان سعودی ندارد. خانم الیزابت باید بداند

قدرت زنان هرگز اجازه نخواهد داد که نتیجه اش ، مثل خود او عروسک امپریالیسم شود. او مثل تمام

مردان سالم کار خواهد کرد و زندگیش را اداره خواهد کرد.

قدرت زنان بزودی دو موزه خواهد ساخت.

موزه باکینگهام بعنوان موزه شرارت...که از قرن هجدهم بعد از انقلاب صنعتی و آغازاستعمار انگلستان در جهان و بازی نیرنک ها با ملل شروع میشود تا به امروز.

و عاقلانه است اگر خانم الیزابت برای خود آپارتمانی پیدا کند و قصر را با تمام متعلقات خود برای موزه ترک کند.

آن جایی که کاخ سفید نامیده می شود در آینده نزدیک موزه جنایی خواهد شد.

تصاویر تمام رئیس جمهورهای جنایتکار ایالت متحده آمریکا از قرن نوزده با آمار و اسناد تمام

جنایت هایشان .

قدر زنان تناقض را در جهان متوقف خواهد کرد. زندگی در عصر نت نیازی به حاکمیت حاکمان عصر

برده داری و فئودالیسم ندارد. تمام رسانه ها ئی که آنها را به عصر نت تحمیل می کنند برای

زنده نگه داشتن آنان پول دریافت می کنند . لیدی گاگا باید بداند زمامداران انگلیس ازاو سوءاستفاده

کرده اند. تبلیغ مجانی برای آنها با یدک کشیدن لقب اهدایی آنان . لیدیی لیزی است ! (تنبل) و یک لقب کهنه

و پوسیده فئودالیستی بیش نیست.هنرمند واقعی نیاز به هیچ لقبی ندارد . جان لنون هرگز از لقب( سر)

استفاده نکرد.

از آن زمانی که گفته می شد مردم بریتانیا از اموال ملکه هستند دیر زمانی گذشته است. و ملکه ها

بهتر است از حالا استعفا بدهند .

چرا باید قدرت زنان حقوق گزاف به مردی چون خوان کارلوس پادشاه اسپانیا بپردازد ؟ او کار دیگری جز

داشتن روابط با زنان متفاوت ندارد. 1500 اخرین رقم تا پارسال بود . مردان دیگر مجانی این کار را

انجام می دهند!! قدرت زنان نیازی به پادشاهان و ملکه های مضحک ندارد.و بابت چنین کارهایی

هرگز پولی نمی پردازد. گر چه نظام های سلطنتی کهنه تر از آنند که عصر نت و قدرت زنان را بفهمند

ولی قدرت زنان مجبور است به آنان یادآور شود خیلی محترمانه تر است که خود استعفا دهند.

قدرت زنان مدافع صلح جهانی است ، این بدان معناست که تولد بدون خونریزی را ترجیح می دهد.

صحبتی با ارقام، اکنون جمعیت جهان 7200000000 نفر است . تقریبا 4000000000 نفرآن زنان

هستند. این ارتش قدرت زنان است .بعلاوه میلیارد ها مرد که همراه آنان علیه امپریالیسم هستند. و همگی

مسلح به سلاح های سرد وگرم.

پس تمامی نیروهای مسلح جهان باید بدانند که قدرت زنان خیلی قوی تر از تمامی امپریالیست ها رویهم

است. پس هم اکنون وقت آن فرا رسیده که دیگر از امپریالیست ها و نوکرانشان فرمانبرداری نکرده و به

قدرت زنان بپیوندند .

2014 سالی است که قدرت زنان دو موزه خواهد ساخت. سه رژیم در صدر لیست سرنگونی قرار دارند.

ایران ، امپریالیست های آمریکا و انگلیس . نیروهای مسلح این کشورها باید یکبار برای همیشه قدمی

انسانی و مثبت به نفع هم میهنانشان بردارند. قدرت زنان از آنان حمایت خواهدکرد .

Comments are closed.