صلح با طالبان یا صلح با ویروس کرونا

صلح با طالبان یا صلح با ویروس کرونا

نیرویهای نیابتی ترکیبی آمریکا در افغانستان  

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زنان      وین    18.07.2021

آمریکا اگر چه بظاهر در حال ترک افغانستان است ولی با تدارکات قبلی، و ایجاد اپوزیسیون های متفاوت از نیروهای نیابتی خود در افغانستان، سناریوی جدیدی را دنبال می کند. و به نوعی جدید حضورش را درافغانستان حفظ می کند.

 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درروز 16 ژوئیه = 24 تیر در جریان سخنرانی اش در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی درتاشکند ازبکستان اعلان کرد که حدود 10000 جنگجوی جهادی خارجی اخیرا به افغانستان آمده و در کنار طالبان می جنگند. او گفت ” برآوردهای اطلاعاتی نشان می دهد که در یکماه گذشته بیش از ده هزار  جنگجو از پاکستان و دیگر مناطق به افغانستان آمده اند. و همچنین ناظران بین المللی هم گفته اند که رابطۀ طالبان با تروریست های بین المللی قطع نشده است.

در توافقنامه قلابی ترامپ-طالبان، یکی از 3 اصل عدم همکاری طالبان با تروریست های بین المللی است. ولی آمریکا، خود تروریست ها را از جاهای دیگر جهان جمع کرده و به افغانستان منتقل می کند، و اعتراضی به طالبان در همکاری تنگاتنگ با تروریست های بین المللی نمی کند! و آن اصل برای فریب جهانیان در آن توافقنامه قلابی گنجانده شده است. آمریکا خواهان تحمیل طالبان به مردم افغانستان است. از این رو فرودگاه کابل ( مرز هوایی ) را برای باز بودن راه بازگشت به رژیم سراسر فاسد اردوغان اخوانی ترکیه سپرده و تمام مرزهای زمینی طبق برنامه آمریکا توسط طالبان تصرف شده اند.

ده هزار نیروی وارداتی بین المللی داعشی (با دیدگاه سلفی اسلامی ساخت آمریکا و اقمارش عربستان سعودی، امارت ترکیه و… از زمان ترامپ از عراق و سوریه ولیبی و.. در خفا به افغانستان منتقل شده اند. که ترکیبی از چچنی ها و بقیه جوانان مسلمان شستشوی مغزی شده در مساجد تحت سلطه ترکیه در اروپا، و تحت تعلیم نظامی توسط افسران آمریکایی در پایگاه های آمریکا در ترکیه و اردن بوده اند . و همه تحت فرمان  آمریکا عمل می کنند

و طالبان- اخوان المسلمین یی  نیز که توسط آمریکا و پاکستان و عربستان سعودی در 1992 در پاکستان تاسیس شده است. اگر چه اخوان المسلمین در 1928 توسط انگلیس در قاهره تاسیس شده است ولی بخش ثنی آن در دانشگاه ترکیه به آمریکا گرویده است. چنانچه اخوان المسلمین مصر نیز گرایشان آمریکایی دارد.

آمریکا سوار بر موج انقلابی بهار عربی مردم مصر، می خواست اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی را به مردم مصر غالب کند. (مردمی که علیه حسنی مبارک آمریکایی قیام کرده بودند.) و توانست مرسی را یک سالی هم به مصریان غالب کند.   ولی مردم مصر با راه پیمایی هفت میلیونی خود مانع پیاده شدن خواست آمریکا در مصر شدند. و ژنرال عبد الفتاح السیسی با دستگیری و زندانی کردن مرسی، حکومت سکولار نظامی آمریکائی در مصر دائر کرد. زمان سرنگونی مرسی رژیم ملا در ایران توسط  “اکبرهاشمی رفسنجانی” طرف مرسی اخوانی را در مصر گرفت. و با دخالت و تحریک مردم طرفدار مرسی ، خواستار مقاومت آنان و عدم ترک خیابان ها شد. کشتار 1500 نفر در میدارن اربعه قاهره به دلیل دخالت رژیم ملا در امور مصر بود. بقیه رهبران اخوان مصر، اکنون پناهنده به رژیم فاسد ترکیه اخوانی هستند.

هم اکنون نیز ملایان از طالبان اخوانی-آمریکایی دفاع می کند. و نیروهای ارسالیشان در کنارطالبان علیه دولت افغانستان می جنگند.

امروز مردم افغانستان نیروی سومی است که نه دولت را می خواهد و نه طالبان را. آمریکا در تمام کشورهای جنوب، اجازه به جایگزینی بغیر از جایگزین آمریکایی نمی دهد. و همواره مردم مجبور به انتخاب بین بد و بدترهستند.   

در 17 ژوئیه =26 تیر، در نشست صلح دوحه- قطر اخوانی، هیئت دولتی افغان به رهبری عبداله عبداله با هیات طالبان گفتگوی صلح را شروع کرده اند.

عبداله عبداله گفت: باید تفاوت نظریات ما در معرض اراده و قضاوت جمعی قرار گیرد.

ما باید از تحمیل نظریات خود به گونۀ غیر صلح آمیز خود داری کنیم.

          مرگ فجیع فرخنده هرگز نباید از خاطر ها زدوده شود. مرگ فرخنده، انعکاس تفکر از بن بیمار طالبانی در جامعه افغانستان بوده است.

از این رو ملت افغانستان، تا مثل ملت ایران گرفتارهیولای خونخوار ملایان نشده، باید مثل مردم مصر، با قیام یکباره، خود را از دست طالبانی های اخوانی با شرکاء سلفی و حجتیه ( ملایان ایران) برهاند. وعلیه زدودن افکار طالبانی از جامعه افغانستان بپا خیزد. طالبان نماد ننگین استعمار است. طالبان برای خوار و خفیف کردن مردم افغانستان و پاکستان توسط آمریکا ایجاد شده است. کسی طالبانی ها را انتخاب نکرده ، آنان ویروس های آمریکایی هستند که می خواهند بزور تفنگ، خود را به مردم افغانستان تحمیل کنند. آنان منتخب دولت هایی هستند که به آن ها نان و تفنگ می دهند و نه منتخب مردم افغانستان . بخاطر ترورهای طالبان میلیون ها افغانی در جهان آواره اند. در بین آنان هستند مردان و زنان جوانی که هرگز امکان رفتن به مدرسه را نداشته اند . چون طالبان به مغز کودکان در مدارس شلیک می کرده و مدارس بسته بوده اند.

طالبان انگل ساخت آمریکا است. آمریکا می خواهد با ایجاد چنین جایگزین های بسیار ارتجایی، ملل را تحقیر و در انظار جهانی لایق مرگ معرفی کند. طالبان با ویروس کرونا فرقی ندارد . هردو برای کم کردن جمعیت جهان و ایجاد سلطه آمریکا بر جهان، توسط آمریکا ساخته شده اند. و طالبان در صورت استیلا بر افغانستان، مثل ملایان حاکم بر ایران، خون ملت افغانستان را به نام خدا و دین خواهند مکید.  

زنده باد همبستگی جهانی علیه چرک و نفرت و خون طالبان

وتمام انواع اسلامیست های امپر یالیستی

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.