شعار استعماری رژیم ملا

شعار استعماری رژیم ملا

یا روسری یا توسری

جبهۀ مردم برای نجات ایران-خط سوم- نه امریکا نه ملا

اعلامیه شماره 117

یازدهم مهر= سوم اکتبر 2023

 

بیست ودوم شهریور، سالگرد ضربه کشنده رژیم ملا بر سر مهسا امینی بود. 

دهم مهر، بعد از یکسال و چند روز، دوباره ضربه کشنده دیگری توسط رژیم ملا، بر سر یکی دیگر از دختران ایران زده شد. نام دختری که با ضربه مغزی در بیمارستان بستری است، هنوز افشاء نشده است. تا روزی که نوکران استعمار انگلیس بر ایران حاکمند، کشتار برای حجاب اجباری همچنان ادامه خواهد داشت. 

مسلما این حجاب نه پوششی برای حفظ عفت زنان است، که ملایان خود واسطه فروش زنان به زوار هستند و اجرت واسطه گری را حتا قبل از پرداخت حق زنان صیغه شونده، بر خود روا می دانند. و اگر زنی مستقلا به فروش تن خود مبادرت کند، او را به عنوان تن فروش بقتل می رسانند. چون بدون پرداخت واسطه گری به ملایان، خود را فروخته است. (نمونه، قتل های زنجیره ای زنان خود فروش مشهد!). 

پس این حجاب نماد سلطه استعمار و تحمیل آن توسط ملا، طبق دستور اکید استعمار گران انگلیس است. آنان که تا همین چند سال پیش به مردم انگلیس می گفتند: مردم از اموال ملکه اند! 

از این رو دیگر جایی برای ابراز نظر مردم مستعمرات نمی ماند. و طرح و تصویب لایحۀ حجاب اجباری برای به صلابه کشیدن ملت ایران از همین روست. 

این حجاب نشان فلج نیمی از مردم و نشان عقب ماندگی و نشان فاصله است. این حجاب نشانه برتری غرب بر شرق، نشانه آقایی انگلیس بر جهان ، و نشان تحقیر ملل جنوب است. نشان عقب بودن و استحقاق سلطه پذیری است. 

حفظ این فاصله، نماد تحقیر جنوب توسط شمال، حفظ برتری شمال بر جنوب و حفظ سلطه امپریالیسم بر جهان است. ملایان جهان، نوکران امپریالیسم در تمام دنیا، در حال مکیدن خون مردم ممالک جنوب هستند. هیچ مذهبی بدون وابستگی به امپریالیسم وجود خارجی ندارد. مذاهب دکان امپریالیست ها برای فروش حماقت و ادامه حیات اند.

سایت راه توده در مقاله “مارحجتیه”  9 مهر، دارد با عکس و تفسیر اعضای ارشد انجمن حجتیه، و مقصر جلوه دادن جبهۀ پایداری، به تشویق مبارزان مذهبی جوان بر می خیزد. و در این میان حجتیه ای بودن بیت رهبری به سایه می رود. و حال آنکه، دود از کنده بر می خیزد. و بیت رهبری مرکز ارتباط مستقیم با انگلیس و دریافت تمام دستورات طی شبانه و روز و انتقال آن به جبهۀ پایداری و از آنجا به تمام امام جمعه های ایران است. مردم ایران اکنون به درستی ضد هر گونه حاکمیت مذهبی هستند. راه باز کردن دوباره برای مذهبیون جوان و زیر سایه بردن بیت رهبری، ضد درک و خواسته مردم ایران است. “هو کردن سرود فرمانده توسط مردم در ورزشگاه!” و این همه شعار ضد رهبری.

مردم می دانند که مذاهب دکانی برای چاپیدن و غارت اموال ملی آنان است. آب به آسیاب دشمن ریختن روا نیست. تشویق و حمایت از هر گونه مذهب به دلیل هر گرایشی ، خیانت به ملت است. 

مبارزات درون کشوری، مستقل از هر قطب بندی و بده بستان های خارجی است. تابع کردن مبارزات درون کشوری تحت قطب بندی های جهانی، ظلمی نابخشودنی در حق مردم ایران است.  

استقلال ملی، از استقلال فکری روشنفکران ملل تراوش می کند. هرگز ملتی که گرایشات مبارزاتی اش در گرو بده بستان های خارجی باشد ، نه می تواند از دست استعمار گران رها شود، و نه می تواند در چرخش جهانی به سوی عدالت اجتماعی جهانی نقشی داشته باشد. و همیشه بی شخصیت و چرخ پنجم و دنباله رو خواهد ماند. 

اظهارات امروز سیدعلی خامنه ای در رابطه با فلسطین هرگز نمی تواند وجهه ای آزادیخواهانه برای او ایجاد کند. چون کمک های بی حساب رژیم دست نشانده انگلیس در ایران، فقط برای قدرت بخشی به حماس اخوان المسلمینی مسلط بر غزه است. و حال آنکه این که حماس یک جریان استعماری انگلیسی آمریکایی است. که برای مهار چپ فلسطین به کمک اریل شارون و چمران شکل گرفته است و نه برآمده از آزادی خواهی اصیل از میان مردم فلسطین. کمک هایی که تا کنونی از طرف رژیم ملا به فلسطین شده، فقط برای گسترش حیطه استعمار انگلیس بوده و در گیری رژیم ملا با اعراب نه برای آزادی مردم خاور میانه ، بلکه برای استیلای استعمار پنهان انگلیس بر خاور میانه بوده است. بطور روشن وضعیت اسفناک مردم ایران ، نمونه ای از اعمال حاکمیتی که ملا خواهان آن است می باشد. مشت نمونه خروار. 

در هفتۀ گذشته کمک های سالانه و پنهانی 100  میلیون دلاری رژیم ملا به طالبان توسط یکی از معاونان آمریکا افشاء شد. این طالبانی که این همه باعث بدبختی مردم افغانستان شده است، با حمایت رژیم ملا سر پا ایستاده و سپس توسط آمریکا به حاکمیت رسیده است. بی خود نیست که مردم افغانستان در تظاهرات مقابل سفارت ایران در کابل ، به طرف آن لجن فراوان پرت کرده و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی ایران سر داده اند. 

انجمن حجتیه ، چاه جمکران، و افکار پوسیده انگلیس 44 سال بر ایران حکومت کرده است. و مردم ایران شاهد بسط نشستن سیدعلی خامنه ای در چاه جمکران بوده اند. حال دو دوزه بازی های انگلیسی رژیم ملا، و چسبیدنش به پیمان های شانگهای و بریکس شاید بتواند برخی را راضی کند، ولی آنان که با سیاست انگلیس مبنی بر ” یک مرد عاقل هرگز تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نمی گذارد ” آشناییی دارند ، هرگز گول این دودوزه بازی های انگلیس را نمی خورند!

ای تمام آنانی که عشق به انسان و نجات مردم ایران، گرما بخش وجودتان است. تنها راه رهایی اتحاد علیه ملایان و سر نگونی ملایان در ایران است. 

تنها راه رهایی، تکیه بر شخصیت ملی برآمده از شخصیت فردی و استقلال فردی ونفرت از نوکری و اتصال به هر نیروی خارجی است. همه با هم به یک نیروی ضد استعماری قوی و متحد مبدل شویم.  چون راه نجات ما باور خود است. ما نیاز به کمک گرفتن از هیچ نیروی خارجی نداریم. تا در قبال آن استقلال خود را نیز گرو بگذاریم. 

هر شعار باید بدون تعبیر و تفسیر، خود بطور واضح، بیان گر ماهیتش باشد تا بتواند مردم را جذب کند. ما خواهان مبارزات ضد استعماری مردم ایران به گرد شعار 

استقلال آزادی عدالت اجتماعی هستیم. 

شعار “زن زندگی آزادی”، مورد حمایت کل غرب، و مخالفان رژیم ملا با گرایشات غربی بوده است. و  نتوانسته اکثریت مردم ایران را جذب کند. چون اسامی هایی مانند زن، مرد و یا زندگی ، فاقد بار طبقاتی هستند. و مثل سرمایه دار ،کارگر یا زحمتکش دارای بار طبقاتی نیستند. و نمی توانند مبین خواست طبقاتی وضد استعماری باشند. و علت حمایت غرب هم ، خنثی بودن این شعار بوده است. 

“کارگران شرکت واحد” باید هوشیار تر به کنه مطالب بیاندیشند. با تعبیر و تفسیر نمی توان شعاری را مقبول عام کرد. شعار هرگز نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد. چون شعار کارش بیان خواست ساده وصریح طبقاتی است.   

و شعار زن زندگی آزادی ، شعار نظام سرمایه داری سکولار است. و اگر کارگران شرکت واحد، باز می خواهند فریب بخورند، باید بدانند، تنها خواهند ماند.

مردم ایران در مرحله کنونی، خواستی فراتر از حاکمیت سرمایه داری سکولار غربی دارد. از این رو باید بطور روشن خواست  ضد استعماری و ضد استثماری در شعار ها مستتر شود. 

تقلید از چپ غرب، فریب خود است. در غرب خبری نیست. از جنگ جهانی اول چپ غرب فلج است. و سندیکالیست ها نیز کارشان فراتر نرفته. گواه و سند این گفتار، گرایش کارگران بجای احزاب چپ، به ناسیونال سوسیالیست هاست. و در تمام ممالک اروپا و آمریکا، از آنان حمایت می کنند. این سند جدی فلج چپ غرب است. و از هیچ اتحادیه مستقل کارگری نیز، فعالیتی تغییر برانگیز دیده نشده است. بیان این مطالب نه برای ایجاد یأس ، فقط برای پرهیز از هر گونه کپی برداری و تاثیر از خارج از ایران بیان می شوند. 

خورشید باید از شرق طلوع کند. و جهان را تغییر دهد. کپی برداری از غرب ، فقط آب به آسیاب 

استعمار گران ریختن است. چون بیشتر احزاب و سازمان های چپ زیر نفوذ مستقیم استعمارگران اداره می شوند.

در میان مبارزان مرسوم بوده و هست، که وقتی مبارزی از مبارزه کنار می کشد و یابه اصطلاح می برد، رفقایش می گویند ، رفته به دنبال زندگی! این “زندگی” در این شعار نه شکل پویا، که نقشی پاسیو و منفی دارد. درست است که زنان هزاره ها تحت ستم بوده اند، ولی اسم زن بار انقلابی ندارد و مثل اسم مرد، خنثی است. بدون شک برخی از آنانی که در مبارزات اخیر شرکت کرده اند، خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بوده اند. ولی آن خواست در این شعار نیست. شعار ما باید چکیده خواست ملت غرق در رنج ، گرسنگی و مبارز ایران، بدون هرحسابگری و بده بستان با دولت های خارجی باشد. 

بر قرار باد مبارزه زنان علیه استعمارگران، دشمنان واقعی زنان 

زنده باد اتحاد مردم ایران علیه استعمارگران وملاهایشان

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.