سید علی خامنه ای رهبر دزد ها

سید علی خامنه ای رهبر دزد ها

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 75

پنجم مرداد = 28 ژوئیه 2022

 

فرقی نمی کند که چه کسی لحظاتی دست خامنه ای را فشرده باشد،

فرقی نمی کند خامنه ای در توافق کامل با چه کسی در مسئله اوکراین بوده باشد،

امروز انگشتان یک زندانی در بهداری اوین بجرم دزدی با گیوتین قطع شده است.

این در جایی است که به دستور بیت رهبری در ایران، دزدی های میلیاردی صورت می گیرد.

و این در جایی است که در ایران به ضرب زور و اسلحه و تطمیع افرادی سر سپرده، ملتی مظلومانه در 43 سال رفته، بی بهره ای از زندگی، در اسارت شرارت های پشت نقاب دین، به جان آمده است.

ما معتقدیم که جهان باید جمعی اداره شود. چون ما معتقدیم در تمام واحد های زندگی، اداره باید جمعی باشد. نه این که در خارج از ایران برای اداره جمعی جهان، بجنگیم و در داخل ایران به اداره فردی مهر تایید بزنیم و از آن حمایت بکنیم.

رهبران همگی با تکیه بر آگاهی و قدرت رهبری، جایگاه خود را اهراز می کنند. رهبری هرگز انتخابی نبوده و نمی تواند باشد.  

سید علی خامنه ای را کسی به رهبری انتخاب نکرده . و با کودتای اکبر رفسنجانی خود را به سه پایه رهبری گره زده است.

مگر کسی بر علیه آمریکا ظاهرا قداره بست ضد امپریالیست است؟

اگر این هیولای انگلیسی روسیه را قبول داشت، چرا بخشی از این همه ارز دزدیده و خارج شده از ایران را در روسیه پس انداز نکرد!

رنگ سعادت را زمانی ملتی می تواند ببیند که مستقل و عدالت خواه باشد.

استقلال ملی، از استقلال اندیشه، و استقلال شخصیتی اندیشمندان یک کشور شروع می شود.

گویی سید علی و بیت اش که خود را به زور چماق می خواهند به عنوان رهبر به مردم ایران تحمیل کنند، حال نیاز به تاییدیه از سوی روشنفکران یافته اند. مرگ بر روشنفکرانی که انگشتان بریده دزد های بی کار و بی نان را نمی بینند و در پی اعطای شخصیت به رهبر دزدان خزانۀ ملی هستند.

خط حمایت از رهبری با وابستگان به اسپوتنیک شروع شد. برخی از افشا کنندگان دزدی های بزرگ در زندان ها هستند و سیدعلی هم گفته در مورد آنان نظری ندارد! و بخشی دیگربا بسته شدن اسپوتنیک همچنان در این جا و آنجا سعی در حمایت از قافله شرور ترین جانیان و دزدان حاکم بر ایران دارند.

برای دستگیری سران حزب توده ایران، در ایران، اطلاعاتی های آمریکا، انگلیس، پاکستان و ملایان ایران، با هم همکاری کردند. و جهت واحد خود را عملا به ثبات برسانند.

 بعد از آن، زمانی که بزرگترین خائن تاریخ، گورباچف، در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسید، همفکران ایرانی او با کودتایی،  کمیته مرکزی حزب توده ایران راهمچون رهبریت پوشالی سید علی خامنه ای، به تصرف خود در آوردند. و سریع به تغییر اساسنامه آن از کارگری به بورژوازی مبادرت کردند. نتیجه؟ تمام هواداران حزب تودۀ ایران، حزب را ترک کردند. و همین چند نفر غاصب ماندند.

از این رو انتقاد از مشی حزب توده قلابی، چون انتقاد از بیت رهبری است. هر دو بشدت مشمول قانون تخلیه و سر نگونی کامل می شوند. چون هیچ کدام محق بر آنچه که با حقه بدست آورده اند نیستند. بزودی تمام جناح های جدا شده از حزب توده ایران بهم خواهند پیوست و با اعلان جهانی در یک اجلاس عمومی، خلع ید کودتاچی ها را از حزب طبقه کارگر ایران اعلان خواهند کرد.

گورباچف از خود بشدت انتقاد کرده است ولی این سر سپردگان امپریالیستی در حزب توده ایران ، چون با هدف فلج کردن حزب طبقه کارگر وارد حزب شده بودند، اساسنامه حزب را بورژوازی کرده ودستور دارند که همچنان در آن باقی مانده و مانع از فعالیت و گسترش آن شوند.

 فقط با ایجاد کمیته مرکزی جدید، و پیوستن اعضاء به آن، این حزب قلابی چون بادکنک پوسیده بادش خواهد خوابید

با انتقاد از حزب قلابی توده  ایران به عنوان یک اپوزیسیون غاصب، در دفاع از رهبر دزدان انگلیسی در ایران ( سید علی خامنه ای ) بر آمدن قابل تحمل نیست. هیچ وقت از یاد نبریم زمانی که آمریکا بهایت را در ایران ایجاد کرد، انگلیس هم در رقابت با آن، توسط شیخ محمود حلبی، انجمن حجتیه را راه اندازی کرد. این که بعد از انقلاب همه جا بهائیان تحت فشار هستند، علتش مبارزه استعمار انگلیس توسط انجمن حجتیه با دینمداری آمریکا در ایران است.

اگر سید علی خود و بیت اش را با نفت ایران آتش بزند که ثابت کند انگلیسی نیست، گفته خواهد شد ، عجب نوکر وفادای بود. این مصیبت آفرین ضد ایرانی، نه تنها به ملت ایران احترام نمی گذارد بلکه با نفرت، مرگ تمامی ملت ایران را می خواهد.

هرگز درعرصۀ روشنفکری ایران به حامیان این بیت فاسد استعماری اجازه جولان ندهیم.

مرگ بر ما، اگر بخواهیم خون هزاران انسان بیگناه و مظلوم در زندان ها را، به فراموشی سپرده و از جمکرانی های انگلیسی حمایت کنیم

مرگ بر ما اگر که بخواهیم خاک بر چشم مردم بپاشیم

انگشتان بریده در بهداری اوین امروز، نشان از قطع دست ملتی از تمام امکانات زندگی دارد

رهبری جمعی در جهان و در ایران

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.