سخنی با

سخنی با

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بهتر است تشخیص دهد که قدرت زنان بسیار قوی تر از امپریالیست های امریکا و انگلیس

است. قدرت زنان می گوید که اتحادیه اروپا خود را شفاف کرده و از آمریکا و انگلیس فاصله بگیرد.

 

جوانان نهایت راست( فاشیست) در تمام جهان

لطفا عقاید قدرت زنان را بخوانید و درآن مورد بحث کنید.

قدرت زنان دیروزهای تیره را تکرار نخواهد کرد. قدرت زنان نسیم تازه فرداهای آفتابی ست.

وقتی که قلبا عقاید او را پذیرفتید ؛ گذشته را رها کنید و به آینده به پیوندید .

 

جوانان اسلامیست درالقاعده، تالبان ، اخوان المسلمین ، سلفی و دیگران...

لطفا جنگ برعلیه ارتش سوریه را متوقف کنید. و لطفا تروریسم را علیه دولت های عراق و افغانستان

متوقف کنید. زمان حکومت های مذهبی بیش ازهزار سال است که سپری شده است.

امپریالیست های امریکا و انگلیس طراحان، و ایجاد کنندگان تمام جنبش های اسلامیست به نفع خود

هستند . آنها شما را فریب داده اند. قدرت زنان آنها را سر نگون خواهد کرد. رهبران شما نوکران آنانند.

 

زنان مسلمان در اروپا با هر نوع حجاب اسلامی

قدرت زنان علیه طرز لباس پوشیدن هیچ کس نیست، ولی قدرت زنان بطور قطع علیه تمامی مأموران

آمریکایی در مساجد اروپا به نام امام است. آنها بعد از شستشوی مغزی جوانان شما و فرستادنشان به

ترکیه برای آموزش تسلیحات ، آنها را به سوریه برای کشتن مردم آنجا فرستاده اند. بیش از 1700 نفر

از اروپا به سوریه رفته ، مردم آنجا را کشته و خانه هایشان را ویران کره اند.

در نتیجه این عمل غیر انسانی وحشتناک ، نزدیک به 1.5 میلیون کودک بی سرپرست سوریه در

 

معرض سوء استفاده و بردگی جنسی قرار دارند. و زنان و کودکان پناهنده به ترکیه نیز در کمپ های

پناهندهگان، اسیر و برده جنسی مافیا ترک هستند. و همه آنان نیز مسلمانند . پسران شما زندگی آنان را ویران کرده اند و قلب آنان را برای همیشه جریحه دار.

چگونه می خواهید تاوان آن را پرداخته و جبران کنید؟

تمام نوکران آمریکا در لباس رهبرعمدا با شستشوی مغزی مردم شرق در ایجاد مستعمره های نو

مذهبی برای آنها هستند.

جنبش جدید جهانی ، قدرت زنان مصمم است به تمام اینها پایان دهد. وبه موجودیت امپریالیست های

آمریکا و انگلیس خاتمه دهد . شما نیز می توانید به این جنبش عظیم جهانی به پیوندید .

قدرت زنان کار زیادی برای انجام دادن دارد. نگذارید هیچ کس به سوریه برود. از تمام آنهایی که به

آنجا رفته اند بخواهید که فورا بر گردند. قدرت زنان علیه تمامی جنگ هاست.

قدرت زنان مصمم به کنترل تمامی مساجد است. اگر این پیشنماز ها (امام ها ) به علت مجرمیت شدید

فرار کنند باید تعقیب شوند. همه آنها باید دستگیر شوند.

 

مردان و زنان مسلمان که تحت افسون اسلامیست ها ( مأموران انگلیس و آمریکا) هستند.

اگرشما با شتر مسافرت کرده و با شمشیر بجنگید ، شما می توانید حکومت مذهبی داشته باشید. ولی شما

اینکار را نمی کنید . شما با جت سفر می کنید و از تلفن موبایل استفاده می کنید.شما از اینترنت بهره

می گیرید. امریکا و آنگلیس از مأمورانشان برای فریب مردم آسیا و افریقا به نفع خودشان استفاده

کرده اند.برخیزید . ما علیه هیچ مذهبی نیستیم. ولی از زمان حکومت های مذهبی بیش از هزار سال

گذشته است .دست از جنگیدن علیه سوریه و برای آمریکا بردارید.

ضایعاتی که مردان جوان شما در ترکیه ایجاد کرده اند نه قابل ترمیم است و نه شما قادر به ترمیم آن

هستید. لااقل ضایعات فراتر را متوقف کنید.

 

مجاهدین خلق ایران

قدرت زنان با تألم عمیق و همدردی، از قتل عام اعضاء شما در زندان ، در خیابان، در جبهه و شهر

 

اشرف عراق   بسیار متأثر شده و همیشه فعالیت های شما را دنبال کره است.

قدرت زنان جنبش جهانی شدیدا ضد امپریالیست وسکولار است. فرقی نمی کند چندین بار ما درکشورمان

انقلاب کنیم ، باز امپریالیست ها نوکرانشان را به ما تحمیل خواهند کرد. پس قدرت زنان سرنگون شان

می کند. ایران، آمریکا و انگلیس در صدر لیست قرار دارند.

قدرت زنان دگر هرگز دولت مذهبی در جهان نخواهد داشت. با درک مشگلات پی در پی شما، قدرت

زنان می خواهد تا شما دیدگاهتان را برای آینده تطبیق بدهید.

 

تمام مرد ها و زنان ایرانی

برای امنیت تان ، قدرت زنان توصیه می کند به هنگام عملیات چادر به سر کنید.

نویسندگان وتمامی هنرمندان رشته های متفاوت

با هنرتان به قدرت زنان به پیوندید . برای تغییر جهان از سیاست مدام جنایی امپریالیست ها به قدرت زنان به پیوندید.

اوباما

تو در ایام ریاست جمهوریت دوگانگی از خود نشان داده ای.

با رنگ پوستت بازی مظلوم را نمایش داده ای .

و با قلبت بازی ظالم رانمایش داده ای .

ولی قطعا تو یک بازیگر امپریالیست هستی. تو مسئول از دست رفتن پدر و مادر نزدیک به 1.5 میلیون

کودک سوریه ای هستی، که حشتناکترین آینده ، ابزار جنسی شدن در انتظارشان است .

حقه بازی را متوقف کن.

مأمورانت را از جهان جمع کن. جنبش اسلامیستی امریکا و انگلیس دنیا را ویران کرده است. مأمورانتان

را از مسجد های اروپا جع کنید.و خانه جنایی (کاخ سفید) را تخلیه کن و برو.

تومسئول فشار به جولیان آسانژ، ادوارد اسنودن وزندانی کردن بردلی منینگ هستی.تو مسئول تمامی

بدبختی ها در هشت سال گذشته در جهانی . برو   برو برو

 

 

آقای پوتین

روز 18 نوامبر پیغام شما در رأس اخبار بود. ایران و عربستان سعودی در مورد سوریه تصمیم بگیرند.

قدرت زنان بسیار متعجب شد. این دو رژیم واپسگرا که یکی برای امریکا و دیگری برای انگلیس

می جنگد ، تصمیم برای رژیمی بگیرند که علیه لشگر مذهبی جهانی آمریکا می جنگد.

بشار اسد می ماند ، تا قدرت زنان زمام امور را به عهده بگیرد.

ارتش سوریه علیه مافیای جهانی آمریکا جنگیده است...آدمخوران .

همه

قدرت زنان مطلقا علیه اصراف است.

کشتن مردم نه تنها مخالف استراتژی قدرت زنان است ، بلکه نیز اتلاف عظیم نیروی کار است.

قدرت زنان زندانهای سیاسی ویا جنایی نخواهد داشت.

قدرت زنان معتقد به دادن جا و مسکن به کسانی که علیه انسانیت بوده اند نیست.

ولی قدرت زنان کارگاه های بسیار جدی دارد . همه کار خواهند کرد.

ملاهای ایران کانال خزر-عمان را حفر خواهند کرد. برای همان تعداد سالهایی که حکومت کرده و مردم

ایران را زجر وعذاب داده اند. آن ها پول ملت ایران را دزدیده اند باید آن را پس دهند.

قدرت زنان تشخیص می دهد که برای دولت بدون مرز عصر نت کار بسیاری باید ا نجام دهد. برای

هارمونی در جهان ، شمال و جنوب بهم کمک خواهند کرد . شرق و غرب شانه به شانه. جنگ نه .

زندگی چه دل انگیز خواهد شد. عصر با شکوه، نیاز به مردمان باشکوه دارد.

مثل جولان آنسانژ ، ادوارد اسنودان و بردلی(چلسی) منینگ.

ما خواهیم ساخت . ما می توانیم .

فرح نوتاش

Comments are closed.