ستار گان راه عدالت اعلامیه شمارۀ 15

ستار گان راه عدالت
اعلامیه شمارۀ 15

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)

15 آذر 1398

با گذشت زمان و روشن تر شدن دامنۀ جنایات گستردۀ تحت امر سید علی خامنه ای در ابعاد مختلف، ترس و وحشت بر او چیره شده و برای نجات خود از محاکمۀ جهانی، سعی در تطمیع خانواده های جان باخته گان راه عدالت و آزادی دارد. او در تلاش است با دادن لقب شهید به کسانی که خود دستور قتلشان را صادر کرده است، خانوادۀ آنان را از جایگاه مخالف و حق جویی، به پشت خود منتقل کند.

مادران و خانواده های جانباختگان تا کنون با آگاهی و مناعت از این دام حذر کرده اند. و از خواندن فرزندان خود با لقب شهید امتناع ورزیده اند. ناهید شیر بیشه، مادر پویا بختیاری، ابراز داشته که ” فرزند من یک قهرمان است. قهرمان عدالت، آزادی و راستی . او گفت پسر من آزادی و عدالت و راستی می خواست ، اما اینا، اینو نداشتن که به ملت ایران بدن.

جانباختگان بدون شک ستارگان پر فروغ راه آزادی، عدالت و راستی هستند . و ما آنان را ستاره های راه آزادی، عدالت و راستی می شناسیم و نه شهید.

شهید، قاسم سلیمانی است که با دعای سید علی برای شهادتش، با تیغ نفرت مردم عراق به شهادت رسیده و اکنون مردۀ متحرکی است که برای نفوذ در امور داخلی ملت عراق وتعیین دولت آتی برای آنان به این در و آن در می زند. کنسول رژیم ملا در نجف به همین دلیل سه بار سوزانده شده. بزودی می رسد نوبت کنسول کربلا.

رژیم ملا، خود گورش را کنده و بزودی با لگد کوخ نشینان به درون آن سقوط خواهد کرد.

جاودان باد یاد و خاطرۀ ستاره های عدالت -آزادی -راستی

جبهۀ مردم برای نجات ایران

info@farah-notash.com

Comments are closed.