سالگرد 75 مین سال بمباران هیروشیما توسط آمریکا

سالگرد 75 مین سال بمباران هیروشیما توسط آمریکا

لشگر نفوذی های آمریکا و انگلیس در میان چپ جهان

 

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست           قدرت زنان              6 اوت 2022 

امروز در مراسم یاد بود بمباران هیروشیما توسط  آمریکا در 1945، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از جهان خواست تا به خلع سلاح اتمی متعهد شوند.

این اولین بار نیست که بعد از فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا، چنین پیشنهادی می شود. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز همواره آن را پیشنهاد می کرد. و دولت های روسیه بعد از اتحاد جماهیر شوروی نیز، از آن استقبال کرده اند. ولی آمریکا همواره از پذیرش آن سر باز زده است.

آمریکا بمباران اتمی را نه برای تسلیم ژاپن، که برای ابراز برتری خود در جهان بکار گرفت.

جنک جهانی دوم در 8 ماه مه 1945 با افراشتن پرچم اتحاد شوروی برفراز پارلمان برلن پایان یافت. و ژاپن تنها باز مانده قوای متحدین آماده تسلیم می شد و نیازی به بمباران اتمی دو شهر ژاپن نبو

بعد از آن فاجعه، آمریکا جنگ افروزی و حمله به تمام کشورهای مورد نظر خود را شروع کرد و تا  به امروز، با تکیه بر تسلیحات هسته ای، دست از تهاجم و غارت دیگر ممالک و تخریب جهان بر نداشته و حاضر به خلع سلاح اتمی هم هرگز نشده است.

آمریکا با ایجاد صحنه هایی وهم آلود توسط هالیوود، حمله موجودات فضایی را بهانه بقا و گسترش سلاح های اتمی کرده است. ولی هیچ هیولایی در زمین و فضا خطر ناک تر و حریص تر و همه خواه تر از هستۀ صهیونیستی حاکمیت آمریکا نبوده و نیست. لذا به لحاظ طمع بیمار گونه و سلطه گری آنان، تمدن انسان بر روی زمین در معرض انهدامقرار گرفته است.

نگاه به عملکرد آمریکا بعد از 1945 ، دقیقا این نظر را اثبات می کند.

    ایجاد سازمان ناتو در 1949 علیه اتحاد جماهیر شوروی. که عملا ابزار غارت ملل بوده است

     ایجاد نشست زیر زمینی و دو سالانه بیلدربرگ در 1949، برای انتخاب و اعمال نفوذ دربکار گرفتن افراد مورد نظرش به ریاست ممالک در جهان و دادن فرمان های لازم به آنان. 

     آغاز سرکوب نیروهای خواهان سوسیالیسم در جهان، از قتل عام در کره گرفته تا ایجاد لشگرهای نفوذی پنهان، برای تهی کردن احزاب و سازمان های سوسیالیستی و کمونیستی در جهان از محتوای انقلابی اشان. کره شمالی توسط اتحاد جماهیر شوروی نجات یافت. ولی کره جنوبی هنوز حیاط خلوت آمریکا است. و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در همانجا است.

     کودتاهای بیشمار، دخالت در امور ممالک ، مبارزه با رشد و توسعه ممالک جهان سوم، و مبارزه با تمام نیروهای استقلال طلب در جهان ، که تا به امروز ادامه دارد.

امریکا بزرگترین نیروی فرسایشی در جهان علیه بشریت است

     آمریکا با یجاد 400 آزمایشگاه در کشورهای مختلف تحت سلطۀ خود ، به ایجاد سلاح های میکروبی در جهان مشغول است. و با پخش انواع ویروس ها و باکتری ها اقدام به قتل عام ملل می کند. از فوریه 2022، چهل آزمایشگاه آمریکا برای ایجاد سلاح میکروبی، فقط در اوکراین کشف شده است.  

جنگ در اوکراین نه توسط روسیه در تاریخ 24 فوریه 2022 شروع شده است، که سال ها پیش برنامه تسخیر و تجزیه روسیه، با نفوذ از طریق راه های زیر زمینی کارخانه ده هزار متر مربعی فولاد آزوف -استال، در ماریاپول اوکراین، و بمباران مدام منطقه دنباس توسط برنامه ریزان «سی آی ای»  شروع شده بود. کتاب های تحصیلی کودکان با درج نفرت از روسیه، دقیقا برنامه «سی آی ای» با استفاده از اهرم “نفرت” به عنوان سلاحی نرم افشا شده است. چنانچه در رسانه ها نیز غیر از این نبوده است.

صدور گاز روسیه توسط لوله جدید و پر قدرت استریم 2  با شدت از طرف آمریکا جلوگیری شد. و تبعیت کامل اروپا از آمریکا، حتا تا مرز خود کشی پیش رفت..

ارتقاء هیتلر برای حمله به اتحاد جماهیر شوروی که برنامه تدوین شده صهیونیست های آمریکا بود، وقتی با شکست مواجه شد، اولین گام آمریکا، انتقال تمام .انشمندان رژیم آلمان نازی به آمریکا بود.

 بعد از مرگ چرچیل، طرح آمریکا و بریتانیا، برای بمباران اتمی 49 شهر اتحاد جماهیر شوروی افشا شد. تمام جهان، شاهد تناقض آشتی ناپذیر آمریکا و دیگرامپریالیست های تحت فرمان آن، با اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه بوده اند. از این رو تمام گرایشات آشتی جویانه و “میانه” از نوع چپ، با این هیولای ضد انسان از بن مردود است. چون برای آمریکا هیچ میانه ای وجود ندارد.

ایجاد ” لشگر پنهان نفوذی ها ” برای انهدام چپ جهان، در دو شعبه اصلی بریتانیا و آمریکا بعد از  1945 شروع شد. 5 شعبه تروتسکیست تا کنون، با طیف بندی های مختلف با حمایت بریتانیا،

بیش از نیم قرن به منحرف کردن تعدادی از چپ جهان مشغول بوده اند، و هنوز نفس می کشند و در انحراف  نیروهای چپ جهان فعال هستند.

و بخش نفوذی های آمریکا – اروپا، با تکیه بر انتقادات مائو از اتحاد جماهیر شوروی، با طیف های متفاوت، در ایجاد نفرت پراکنی علیه اتحاد جماهیر شوروی و دور کردن انقلابیون از روسیه توسط نظریه پردازان آمریکا و اروپا نقش بسیار مهمی داشته است.

در پاکسازی اوکراین، متون درسی کودکان با محور “نفرت علیه روسیه” ، نقش اساسی این برنامه جنگ نرم آمریکا علیه روسیه را افشا کرده است.

“شکست اتحاد چپ”، ورود به عرصۀ موافقت با برنامه آمریکا است. لشگر پنهان نفوذی ها از نظریه پردازن تا فریب خوردگان ، با دریافت حمایت مالی، انقلابیون را علیه روسیه شستشوی مغزی می دهند. چرا؟…  چون این نفرت، ایجاد جدایی می کند. و تفرقه، ضد تجمع و قدرت گرفتن نیروهای مبارز است وجزو تسلیحات نرم و استراتژیک آمریکا است؟

قدرت فقط در اتحاد است. آمریکا و تمام رژیم های ضد مردمی، چون رژیم ملایان در ایران، از اتحاد و تشکل است که می ترسند. اتحاد و تشکل است که باعث سر نگونی می شود. والا فرد و یا گروه که قدرتی برای تغییر ندارند. اتحاد  با اتحاد جماهیر شوروی هم به قدرت اتحاد جماهیر شوروی می افزود و هم افراد و گروه های پراکنده را نظم و آرایش جهانی می داد. و سر آغاز سوسیالیسم جهانی بود و می تواند هنوز هم بشود.  پس ایجاد فاصله با آن، به نفع آمریکا بوده و هست. آمریکا که هر روز با شگردی تازه، سعی در نجات رژیم پوسیده و واپسگرا و ضد انسانی خود دارد، از اتحاد کمونیست های جهان می ترسد. و با ایجاد تفرقه و انحراف ایدئولوژیک به عنوان سلاح نرم، توسط لشگر نفوذی های خود، از رشد سوسیالیسم در جهان  جلوگیری می کند.

پاد زهر این بازدارندگی، بازگشت خالص به اصول اساسی مارکسیسم  لنینیسم است.

 بازگشت هر چه سریعتر روسیه به سوسیالسم لنینی و ایجاد دوباره اتحاد جماهیر شوروی از یک سو، و زدودن لشکر نفوذی های آمریکا و انگلیس از حوزه فعالیت چپ جهان، توسط معتقدین راستین به سوسیالیسم از سوی دیگر، خلع سلاح اتمی جهان را در افق وظایف انسان متعهد می گذارد.

و گر نه باید، منتظر دیدن حلقه گل هایی دیگر برای انداختن به گردن بمباران کننده گان اتمی دیگر باشیم. چون “کلنل پاول تیبیس اهل ایلینویز آمریکا ” که بمباران کننده هیروشیما بود، و در بازگشت، چون یک قهرمان، توسط هیات حاکمه آمریکا با حلقه گلی استقبال شد.!

 

خلع سلاح اتمی در جهان

رهبر جمعی در جهان و تمامی کشورها

پیش بسوی جهانی سوسیالیستی

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.