سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، روسیه و چین فریاد زندانیان ایران برای کمک اعلامیه شماره 6

سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا، روسیه و چین
فریاد زندانیان ایران برای کمک
اعلامیه شماره 6

خط 3 ( جبهۀ مردم برای نجات ایران )

فرح نوتاش     وین   2019.7.9

 

در پس تشنجات جاری در آبهای گرم، نه فقط آمریکا با انبار تسلیحاتی کردن عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه به سود هنگفتی دست یافت، رژیم ملا نیز با اقداماتی بس موذیانه درپی عایدی کلان برای آینده فاسد خود بود.

ارائۀ آئین نامۀ اجرای احکام کیفری جدید توسط ملا ابراهیم رئیسی، ( جزو هیئت چهار نفرۀ مرگ ، مصطفی پور محمدی ، حسینعلی نیری ، مرتضی اشراقی در فاجعۀ ملی 1367 بوده و در دادگاه های 2 دقیقه ای، حکم اعدام به هزاران زندانی داده ) دقیقا جزو همین اقدامات بوده است. او که به ریاست قوۀ قضائیه ایران، منسوب شده این احکام را با تصویب و تائید رهبر به مسئولین امر ابلاغ کرده است.

بند 47 قانون جدید جزای کیفری اجازۀ قانونی برداشتن (دزدیدن) اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام را قبل و بعد از اعدام بوسیلۀ جراحی به رژیم ملا می دهد. در واقع این بند قانون، آغاز نظام برده داری است و حق مالکیت انسان ها در ایران را به رژیم ملا می دهد. آنچنان که هر فرد ایرانی در هر نقطه ای از ایران می تواند به آسانی دستگیر شود، آنچنانکه در عرض 40 سال گذشته بوده و بدون هیچ چون و چرا و تأخیری محکوم به اعدام گردد. مانند دادگاه های 2 دقیقه ای 1367 توسط همین ملا.

اگر ترامپ فکر می کند که با افزایش تحریم ها می تواند مردم ایران را برای براندازی به خیابان های کشور بکشاند، این شرایط واقعی ایران است. قوانین جدید جلاد 40 سال در خدمت رژیم ملا ، تصویر گرگی است که دندان به ملت نشان می دهد و وجود تمام افراد ملت ایران را نشانه می گیرد. که با هر اعتراضی اعضای بدنش می تواند از آن رژیم ملا گردد.

در 40 سال گذشته ملایان و سپاه پاسداران با قاچاق واردات بی عوارض گمرکی از مرزهای غیر قانونی به عرضۀ کالا ارزانتر از تولیدات داخلی پرداخته اند. تولید داخلی بازار خود را از دست داده و کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل عدم فروش و سود دهی یکی بعد از دیگری مجبور به بستن شده اند. و کارخانه های دولتی با قیمتی بس نازل به بخش هزار ان فامیل ملا فروخته شده اند. کارگران مظلوم و بیکار، در فقری بی پایان غرق شده و گاهی در بن بست سیاه فقر برای نجات فرزندان خود از گرسنگی و بیماری اقدام به فروش کلیۀ خود کرده اند.

حالا رژیم ملا در صدد است از فروش اعضای بدن انسان های بی گناهی که مدام به مرگ محکوم می کند سود کلانی به جیب بزند.

رژیم ملا یک شرم واقعی برای جامعۀ انسانی در قرن بیست و یکم است. اگر چه به نظر می رسد که مخالف با امپریالیسم آمریکا و شرکای آن است ولی درعمل، با قول به شفای سرطان، جذام می بخشد.

بعد از40 سال فساد و جنایت، حالا با نقشه، در صدد است ایرانیان را برده کرده و صاحب تن آنان شوند.

این دیگر شدنی نیست. و این جا پایان خط ملا است.

مدرسۀ ملایان در ایران تحت سلطۀ اخوان المسلمین بوده است. در سال 1928 انگلیس آن را در مصر بنیان نهاد، شاخه های آن خیلی سریع به عراق و ایران سرایت کرد. روح اله خمینی یکی از پیروان آن بوده و اولین ترور بدستور او، احمد کسروی نویسندۀ نامدار ایرانی در سال 1324 در تهران بوده است.

جهان باید بداند، هیچ جهنمی در دنیا مثل زندان فشافویۀ ایران نیست.

در ماه گذشته زندانی سیاسی 22 ساله ای به نام “علیرضا شیرمحمدعلی ” به جرم فحش دادن به رهبر دزدان ایران، با 37 ضربۀ چاقو توسط دو قاتل با حکم ابد، که به آنان وعدۀ آزادی داده شده بود

کشته شد. تعداد ضربات چاقو بر بدن این جوان مظلوم دقیقا همانقدر بود که برادران نواب صفوی بر بدن نویسندۀ نامی ایران در سال 1324 وارد آورده بودند. هفتیری که آنان با خود داشتند متعلق به هاشمی رفسنجانی بوده است. سید علی شاگرد خمینی و ابراهیم رئیسی شاگرد خامنه ای.

خیابان نواب صفوی با عکس بزرگ نواب صفوی بر دیوار آن خیابان، سند زنده در مقابل همه .

حال انگلیس با توقیف 100 کشتی دیگر نفتی ایران نیز در جبل الطارق قادر به تغییر تاریخ نخواهد شد. همه با موذی گری های انگلیس آشنا هستند. یک مرد عاقل تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نمی گذارد!

دزدیدن اعضای بدن زندانیان اعدامی که یک جنایت مضاعف است، باید فورا منع و از قانون کشوری حذف گردد.

این رژیم ضد انسانی باید پایان یابد.

وجود آمریکا در آبهای گرم عمر رژیم ملا را طولانی تر می کند. از این رو آمریکا باید فورا آب های جنوب را ترک کند.

رژیم ملا باید فورا از دیگر ممالک بیرون رانده شود.

نه به آمریکا و شرکا

نه به رژیم ملا با تمام فرم ها و شعبات آن

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.