زلینسکی می خواهد پوتین را در اسرائیل ملاقات کند

زلینسکی می خواهد پوتین را در اسرائیل ملاقات کند

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست     قدرت زنان     وین  15 مارس 2022

 

رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر زلینسکی می خواهد پرزیدنت روسیه را در ارشلیم ملاقات کند ولی او فراموش کرده که از زمان شروع جنگ تا کنون بارها نظرش را تغییر داده است . و برای آنان که جنگ اوکراین را دنبال می کنند، روشن است که او از جایی دیگر دستور می گیرد و دارای نظر مستقل نیست.

از طرفی دیگر او واقف بر رفتارهای سیاسی نیست. او می خواهد پرزیدنت پوتین را در اسرائیل ملاقات کند! او کودکانه به دنبال حمایت عاطفی از محیط جهودان است!

همانطوریکه او قبلا نیز تقاضای میانجیگری از اسرائیل بین کیف و مسکو را کرده بود! نخست وزیر اسرائیل، نفتالی بنت ، بعد از ملاقات پوتین درهفتم ماه مارس 2022 ، بعد ملاقات صدراعظم آلمان، شولز و سپس صحبت تلفنی با امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، نظرش را به  زلینسکی گفته است.

مقام بالای اوکراینی چنین گفت:  بنت اساسا به ما می گوید که تسلیم شویم. و ما هیچ علاقه ای به انجام چنین کاری نداریم.

ولی این پرزیدنتی که قادر به اتخاذ هیچ تصمیمی نیست، و تضاد اوامر و پیشنهادها اورا دیوانه و عاجز کرده است، در توهماتش معتقد است که می تواند با عقاید دیکته شده آمریکا، پوتین را در این دیدار اسرائیلی مجاب کند!

ولی او هرگز به سال های متمادی بمباران دونتسک و لوهانسک، شکستن توافقنامه های 2014 و 2015 ، و تبدیل اوکراین به آزمایشگاه سلاح های میکروبی و پایگاه های  اتمی آمریکا، نمی اندیشد.

زمان به سرعت می گذرد. ارتش روسیه شواهد بسیاری دال بر سوء استفادۀ شدید آمریکا از اوکراین پیدا می کند. برای مثال : دائر کردن 30 آزمایشگاه تسلیحات میکروبی در شهر های مختلف اوکراین.

پوتین در بخش هایی از آخرین مصاحبه اش می گوید: ما نمی توانیم اوکراین اتمی را نادیده بگیریم. اوکراین تلاش می کند، بار دیگر به تسلیحات هسته ای دست پیدا کند. چطور می توانیم چنین چیزی را نادیده بگیریم؟ این خطر متوجه خود اروپا نیز هست. و به همین دلیل ارتش روسیه برای آینده می جنگد.

در بارۀ تحریم های اعمال شده، ما آن را اعلان جنگ به روسیه می دانیم. اعمال منطقه پرواز ممنوع در اوکراین نیز بعید است. ما سعی کردیم تمام تعهدات و توافقات را اجرا کرده و از تشدید تنش در شرق اوکراین جلوگیری کنیم ، اما دولت اوکراین 8 سال مردم این منطقه را زیر گلوله باران گرفت. و با استفاده از سلاح های سنگین محله های مسکونی دونتسک را هدف قرار داد . حدود 13000 نفر روس را در دنباس کشتند.

از آنجایی که مسئولیت امروز و فردای ملت اوکراین در دستان این پرزیدنت دست نشانده، بعد از کودتای 2014 توسط آمریکا در اوکراین است.

و دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، به احتمال چرخش جنگ در اوکراین به جنگ هسته ای هشدار داده است،

جایگزین برای این پرزیدنت و دولتش فورا 

مورد نیاز است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.