دوران برده داری نوین در راه است

دوران برده داری نوین در راه است

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست   قدرت زنان     وین   6 دسامبر 2021

بعضی از روزنامه ها در اشاره به مردمی که علیه واکسن اجباری مبارزه می کنند اغلب از کلمه “ضد واکسن” استفاده می کنند. بکار بردن این کلمه چه عمدی و چه به صورت اشتباه ، تعبیری غیر حقیقی از ماهیت مردمی است که برای دموکراسی در اروپا مبارزه می کنند. این مردم علیه ” تزریق واکسن اجباری” مبارزه می کنند.

فرق بسیاری بین این دو مفهوم وجود دارد. شخصی می تواند به دلایل بسیاری تزریق واکسن را رد کند، ولی در جهت دیگر فرد دیگری می تواند برای آزادی در انتخاب مبارزه کند. دومی از دموکراسی حمایت می کند. بیشتر مردم اروپا برای دموکراسی مبارزه می کنند.

دموکراسی در اروپا، میراث حقیقی نسلهای پیشین اروپا است. آنانی که برای دموکراسی جنگیدند و مردند. دموکراسی آسان بدست نیامده است. پس زمانی که برخی از سیاستمداران سعی دارند آن را به نام سلامت اجتماعی نادیده انگارند، افکار خود را در معرض دو بحث و محاکمۀ مختلف قرار می دهند.

اول، ارزش حقیقی این واکسن.

دوم، مرز حقوقی دولت ها در کشورهایی که دارای قوانین اساسی بر مبنای دموکراسی هستند، در تحمیل عقایدی که در دفاع از سلامت اجتماع است.

اول، ارزش واقعی هر چیز بر مبنای کارائی آن محاسبه می شود.

در رابطه با واکسن های عرضه شده در اروپا، که از آمریکا و انگلستان وارد شده اند، طبق آخرین اطلاع رسانی امروز، مدت انقضای آن ها 6 ماه اعلان شد. بدین معنا است که 6 ماه بعد از تاریخ آخرین تزریق و یا بهبود یافتن از ابتلا به کرونا، دوباره باید

واکسن زده شود. اگر چه زمان اثر بخشی بسیار کوتاه است ولی منافع فروشندگان

واکسن بسیار بالا است. آنان هر دقیقه هزاران دلار دریافت می کنند.

از طرفی دیگر این واکسن ها داری عوارض جانبی شناخته شده فوری و ناشناخته بلند مدت هستند، که دفاع از آن ها را بسیار ضعیف می کند. مگر این که کسی متعهد برای فروش آنان باشد، و یا موظف به اجرای واکسیناسیون برای منظور هایی چون رضایت مقام بالاتر، و حفظ موقعیت.

وقتی مردم آمادگی پذیرش واکسینه شدن کوتاه یا بلند مدت را ندارند، مجبور کردن آنان مثل هل دادن آنان از پنجرۀ اتاقی است که در آن آتش سوزی روی داده است. آتشی که می تواند با وسایل دیگر هم خاموش شود.

مثل استفاده از رسانه ها و تلویزون برای آموزش های لازم برای شیوه زندگی در ایام کرونا در نمایشنامه های کوتاه و دلپذیر.

دوم، مرز حقوق دولت در کشورهایی که قانون اساسی آن ها بر مبنای دموکراسی نوشته شده است، در تحمیل واکسیناسیون برای حمایت از سلامت جامعه.

ترامپ گفت: ما جهان را واکسینه خواهیم کرد.

به همچنین جوبایدن هفتۀ پیش اعلان کرد: ما تمام جهان را واکسینه خواهیم کرد.

خوب این قلدر ها چه کسانی هستند که می خواهند دنیا را واکسینه کنند؟

چه کسی آنان را انتخاب کرده است؟ چرا مردمی که در آمریکا زندگی نمی کنند توسط این قلدر ها باید واکسینه شوند؟

اینجاست که حق مردم مطرح می شود تا علیه هر قلدری مقاومت کنند. ویروس را می سازند و بعد هم می خواهند دنیا را واکسینه بکنند! مردم را هالو می پندارند!

مردم اروپا انتظار ندارند که دولت هایشان از آمریکا دستور بگیرند. آن ها حق دارند که بخواهند مستقل باشند. ارزشمند ترین میراث نسل های قبلی اروپا دموکراسی است.

ارزشی که توسط همۀ ملل تحسین می شود. و گواه آن تمام پناهندگانی که هر سال به اروپا می آیند.

عبور از خط قرمز و نادیده گرفتن دموکراسی، شروع دوران برده داری نوین است. دورانی که توسط نئولیبرالیست های آمریکا دیکته می شود. به بهانۀ تزریق واکسن هایی  فاقد ارزش اساسی و صدور پاسپورت هر 6 ماه یکبار ! اگر این آغاز دوران برده داری نوین نیست، پس چیست؟

و سیاستمدارانی که با تعهد، رویاهای آمریکا را به مردم تحمیل می کنند به عنوان نوکران آمریکا ثبت تاریخی خواهند شد. آنان تمام کشورهای اروپا را به سوی جنگ داخلی سوق می دهند. آنان هرگز فراموش نخواهند شد.

اگر آمریکا راست می گوید ، چرا درهای پایگاه دیتروید را به روی دانشمندان جهان باز نمی کند، تا آنان علت مرگ هزاران نفر را که در آنجا در سال 2019 مردند پیدا کنند؟ مردمی که یواشکی دفن شدند و به اقوام آنان اجازه کالبد شکافی داده نشد؟

حالا، چه کسی به آنان اجازه داده است تا نقش قیم را در دنیا بازی کنند؟

دولت های اروپا باید مبارزۀ مردم اروپا را برای صلح و آزادی و دموکراسی محترم بشمارند. این مردم وابسته به هیچ حزبی نیستند، ولی دعوت یک حزب را برای شرکت در تظاهرات پذیرفته اند. خواهان اروپایی محترم و مستقل هستند. در دو تظاهرات قبل این چنین بوده است. مبارزۀ آنان برای دموکراسی و احترام به حفظ دستاورد های مبارزات تاریخی اروپائیان برای انساندوستی و حقوق انسان ها ست.

هستند در میان پلیس افرادی که آنان نیز علیه واکسیناسیون اجباری هستند. پس درگیری با آنان منصفانه نیست.

ملل به واکسن زده ها و نزده ها تقسیم نمی شوند

اما دولت ها به نوکران آمریکا و دولت های مستقل تقسیم شده اند

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.