دموکراسی در اروپا

دموکراسی در اروپا

فاجعۀ ملی در ایران و... اردوغان

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان                 وین 29 اوت 2016

 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی در گسترۀ دو شخصیت کاملا مجزا و مستقل در فعالین سیاسی اجتماعی جان می گیرد و ظاهر می شود:

شخصیتی که از طریق ژن و پرورش در محیط طبقه، اعم از خانواده و اجتماع کسب می شود؛

شخصیتی که ایدوئولوژی انتخاب شده توسط افراد، به آنان می دهد و اعمال آن را در فعالیت های سیاسی طلب می کند.

نزدیکی و تطابق هر چه بیشتر این دو شخصیت با هم، منتهی به رشد واعتلای آن ایدو ئولوژی می شود وعدم تطابق این دو شخصیت به بروز تناقض در کنش های سیاسی فعال سیاسی می انجامد.

هویت اردوغان بعنوان تمامیت خواهی ناتو و متقلب بر تمام کسانی که کنش های سیاسی او را دنبال

می کنند آشکار شده است. این تمامیت خواهی ( توتالیتریسم) نه تنها محور شخصیت فردی او که بخش اصلی و مرکزی ایدئولوژی اونیز هست.

تمامیت خواهی ملایان در ایران، در شهریور 1367 به قتل عام بس عظیم هزاران زندانی سیاسی در ایران انجامید. این فاجعۀ ملی با دستور مستقیم خمینی و تأیید تمام سران جناح های مختلف ورهبران اصلاح طلبان صادر شده بود. حال بعد از گذشت 28 سال از آن جنایت عظیم، وزیر دادگستری ایران ملا پورمحمدی عضو کمیتۀ تصمیم گیری قتل عام در زندان ها، با وقاحت تمام اعلام می دارد : ما افتخار می کنیم که حکم خدا را اجرا کرده ایم.

واز آن پس دزدی های کلان آنان از بودجۀ ملی آغاز شده و کشتار زندانیان سیاسی همچنان تا به امروز ادامه دارد.

اکنون، این رویای شیرین اردوغان، در جمع کردن اعضای تمام دگر اندیشان ترکیه در زندان های ترکیه است. اردوغان: باز گرداندن مجازات اعدام آرزوی اکثریت مردم ترکیه است.

اکثریتی که توسط باند اخوان المسلمین اودر مساجد، شستشوی مغزی شده اند.

تمامیت خواهی ایدئولوژی اخوان المسلمین وابسته به امپریالیسم انگلیس و آمریکا و تمامی

شاخه های آن با تمامیت خواهی فردی اردوغان و باندش تطابق کامل دارد

امپریالیست ها از یافتن افرادی که توان خفه کردن فریاد اعتراض مردم را در حلقوم ها دارند بسیار شادمان می شوند . او باما بارها به رهبر رژیم قاتلان ودزدان ایران پیغام داده است که ما در صدد تغییر رژیم ایران نیستیم. و بهم چنین از داشتن نوکر پلیدی چون اردوغان در ترکیه خرسند بوده و هستند.

هدف نوکران مستقیم آمریکا و انگلیس، چون اربابانشان، سلطۀ کامل بر جهان است. اردوغان در اروپا از طریق مساجد به سرباز گیری، و توسط زنان به ترویج ایدوئولوژی، چه از طریق حجاب و چه با سوء استفاده از رحم آنان به عنوان ماشین برای تولید هر چه بیشتر سربازان با اعتقاد به اطاعت کورکورانه به مقاصد خود نزدیک می شود.

زنان که دراحکام اسلام اجازۀ قتل اشان پیشا پیش به پدران و برادران و سپس به شوهران داده شده است (مشتق از جهودیت) ، عاجز از عصیان برای دفاع از حقوق خود به عنوان انسان هستند.( مانند اکثر زنان در اکثر ممالک جهان) آنان برای نجات زندگی خود به آسانی بردگی را می پذیرند و پرچم فتنۀ آمریکا و انگلیس را به عنوان حجاب مسخره از هر نوع بر سر می کشند. و به تازگی با طرح مایوی اسلامی برایشان، کپی لباس غواصان، باعث خفت فرا تر شان و مزاحمت دیگران شده اند. زنان برقه و نقاب پوش نیز از ماسک بعنوان تکمیل حجاب خود می توانند استفاده کنند!

مطمئنن آقایان نیز اگر مردانی را تمام لباس کنار خود در حال شنا بیابند، نا هماهنگی احساس

ناخوشایندی به آنان خواهد داد. و این خار غیر مستقیم اخوان المسلمین به جان زنان در اروپاست.

رژیم ایران در جایی که کارگران معترض به عقب افتادگی چند ماهۀ حقو قشان را به شلاق می بندد و زندانی می کندوحتا می کشد ، به زنان در ترکیه ، بوسنی و... پول داده و می دهد تا آنان با حجاب اسلامی در مجامع حاضر شوند و تبلیغ اسلام را نمایند. پس حجاب زنان یک انتخاب سادۀ شخصی نیست . نماد و پرچم موج عظیم و وحشتناک واپس گرایی سیاسی در جهان است . و زنان محکوم به بردگی تا آن را در سر خود حمل کنند و سربازان آن ایدئولوژی گردند. وبه متقلبین طبق دستور رأی دهند. اطاعت کور کورانه از مافیای آیت اله ها، قانون مذاهب اسلامی است. وحشت از اخراج و دستگیری با کنترل صفحۀ مخصوص آراء متصل به شناسنامه، ابداعیی ملایان، عامل دیگری در دادن رأی است.

و این، اکثریتی است که اردوغان از آن دم می زند.

واکنش منفعل دول اروپایی تحت نام دموکراسی، در مقابل گسترش مساجد در اروپا و اجازۀ ترویج انواع مظاهر اسلامیستی چون انواع حجاب مسخره ( مشتق از زرتشتیت به جهودیت به مسیحیت به اسلام ) و شستشوی مغزی جوانان سادۀ و کم سواد مسلمان گرفتار در دام امپریالیسم، هماهنگ با کشتار و فقر و بی خانمانی ملتی و ویرانی کشور سوریه شد که پناهندگی بخشی از مصیبت منتج از آن است. و اروپا نیز هرگزاز عواقب آن در امان نخواهد ماند.

رژیم ایران برای شیعه کردن مردم در اقصا نقاط جهان، به پرداخت پول مشغول است. و هرگز مساجد اروپا بدون برنامۀ دقیق و حساب شدۀ امپریالیسم فعال نبوده و نیستند. و زنان با تن دادن به حجاب اسلامی آنان از هر نوع، عامل نابودی حقوق طبقۀ کارگر در جهان شده اند.

اجازه به گسترش فراترآن، مطمئنن به مصائب بیشتری در اروپا خواهد انجامید. آیا هرگز این سئوال

مطرح شده است که چرا جوان 27 ساله ای که متهم به قریب 200 تجاوز است و اکنون در اطریش زندانی است، هرگز به زنان با حجاب اسلامی تجاوز نکرده است؟ گفته شد که او بیمار روانی است. اگر او بیمار بود، می بایست بی توجه به پوشش زنان به آنان حمله ور می شد!

اما او تحت تأثیر تبلیغ حجاب در مساجدبوده است. که حمله به بی حجابان را ثواب دینی می دانند .بهمین دلیل در زندان های ایران برای جلوگیری از ورود مخافین باکرۀ حکومتی به بهشت ، قبل از اعدام به آنان تجاوز می کنند. و این حمله به زنان اروپایی بخشی از حملۀ آنان به کافران است.

ساده اندیشی است که دل به دوستی اردوغان به پوتین بسته و منتظر چرخشی شد. چرخشی

در کار نیست. از کوزه همان برون تراود که در اوست. و در مغز بیمار اروغان جز افکار اخوان المسلمینی ، ناسیونالیسم افراطی، طمع سیری ناپذیرفردی و باندی و عطش قدرت نا محدود چیز دیگری نیست. و شفای آن کار در معدن است.

تظاهرات 20 اوت کردهای پ ک ک در وین علیه اردوغان و داعش، جواب انتقام توسط داعش و اردوغان همان شب در عروسی کردهای در جنوب ترکیه در شهر غازی عنتاب داده شد. 80 کشته و و حدود صد زخمی. و تانک های اردوغان بعد از آن فاجعه، به بهانۀ مبارزه با داعش ولی با هدف سرکوب کردها وارد سوریه شدند.

اوباما می خواهد تخم داعشی را که پراکند، جمع کند و برود ولی، سیا و پنتاگون رضایت

نمی دهند! چون از اربابان صهیونیستی قدرت در آمریکا که بالاتر از ریاست جمهوری آمریکا هستند دستور می گیرند. و آنان شادمان از کشتارو ویرانی در سرزمیت های عربی هستند.

حال انتظار چرخش و معجزه از این امام زاده (اردوغان) !؟ همانطوری که انتظار دموکراسی و ضد امپریالیست بودن و ترجیح کوخ نشینان به کاخ نشینان از رژیم ملایان در ایران اشتباه محض بود. اکنون نیز، انتظار چرخش ازاردوغان عضو ارشد اخوان المسلمین توهمی بیش نیست.

در سلطۀ کلیسا بر اروپا بیش ار 2 میلیون زن قربانی شدند. آنان که در مقابل دستاورد های مبارزاتی مردم اروپا از چنگال حاکمیت کلیسا بی تفاوت ماندند و در مقابل گسترش و فعالیت مساجد انفعال گسترده ای از خود نشان دادند، و مراکز ترویج اسلامیزم آمریکا و انگلیس در اروپا را به نام دموکراسی آزاد گذاردند و باعث کشتار مردم سوریه شدند، باید منتظر تلاش اسلامیست ها برای سلطه بر اروپا نیز باشند.

در طی تاریخ همواره حاکمیت های مذهبی در همه جای زمین دشمن زنان بوده اند . و حال ما هر روز شاهد تحمیل بازی مسخرۀ جدیدی در جهان بر زنان هستیم.

آیا معنای دمکراسی نظارۀ بی تفاوت بر تراژدی غرق شدن دیگران است؟

آیا دمکراسی پذیرفتن برده داری نوین نئولیبرالیسم است؟

اردوغان بدون ویزای آزاد برای همه و عضو اتحادیه اروپا بودن، مساجد اروپا را ، مقر سلطۀ خویش کرده بود. با ویزا و عضویت در اتحادیه اروپا به آرزوی سلطه بر اروپا نزدیک تر خواهد شد.

و بازی در همین جا خاتمه نمی یابد . تبدیل کافران به معتقدین، قانون اسلام است.

نابود باد امپریالیسم و تزویر اسلامیستی آن

 

Womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s- Power

Comments are closed.