دفاع حزب طوفان از نظام ملا

دفاع حزب طوفان از نظام ملا

تحت عنوان : اردوکشی ناتو برضد ایران دربرلن

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شمارۀ 87

بیست و شش آبان= 17 نوامبر 2022

 

ترافیک سنگین است، بهتر است که بخانه برگردیم!

انسانی که هدفمند نیست و کار مهمی ندارد، جاده را به آنانی که هدفمند هستند می سپارد و خود منفعلانه منتظر نتیجه چالش آنان می ماند.

ولی کسانی که هدفمندند، در جاده می مانند و راه می گیرند. ترافیک سنگین است که نشد حرف! در خانه بمانید و بگویید خط سومی نیست. خوب شما خط سوم را بر پا کنید. نه این که با یک  جمله “رژیم ملا باید به دست مردم ایران سر نگون گردد”  زیر هر مقاله! بگویید ما نیزعلیه رژیم ملا هستیم! در این مقاله چند جا به صراحت از سیاست این رژیم منفور استعماری تحسین شده است. تحت الحاق آن به پیمان شانگهای و جهان چند قطبی آب تطهیر بر سر این نظام فاسد ریخته شده است.  و خلاصه حزب طوفان زیر کرسی ملا زمستان را به آرامش طی می کند. و امیدش نجات این رژیم است.

این رژیم منفور اگر براستی ارزش جهان چند قطبی را می فهمید و به مبارزه برای دستیابی به آن ارج می گذاشت هرگز در تقلید از طالبان در پارک ها دیوار جداگر بین زن و مرد بالا نمی برد. گشت ارشاد راه نمی انداخت و جنجال ایجاد نمی کرد. کشور را با آرامش اداره می کرد که آب از آب تکان نخورد  و کمک به موفقیت آن جبهه می کرد. (رژیمی که خو دائر کننده صیغه سراهای دلاری است ! ).

 رژیم ملا برای نجات خود، مثل انگل به آن پیمان چسبیده تا سور نخورد. مگر بی صفتی وزیر امور خارجه را در فروش پهپاد ها به روسیه فراموش کرده اید؟ این رژیم صادقی نیست. رژیم دروغ گو و دو دوزه بازی است. روسیه و چین هم آن را نمی شناسند و بازی خوردۀ آن هستند.

این رژیم استعماری نیاز به تشنج دائم دارد تا روکشی برای دزدی هایش باشد.

روشنفکرانی که در خواب عمیق هستند، و آب تطهیر بر روی فتنه های “امتی استعماری” این رژیم می ریزند، نباید هم قیام ملت جان بر لب را، چیز دیگری جز انقلاب مخملی زنان تفسیر کنند! زنان هم در کلام آنان با حقارت بیان شده است.

می نویسند نیروی مستقلی نیست؟ خط سومی نیست؟ پس صدای شعار (مرگ بر ستمگر- چه شاه باشه چه رهبر) از کجا می آید؟ در رژه 4000 نفری که در وین با دعوت فمینیست ها و گروه های چپ ایرانی بر پا شد، افتتاحیه و اختتامیه ضد امپریالیستی و ضد رژیم ملا و همان خط سوم و مستقل و متحد و سر افراز بود.

براستی وطن کجاست؟ آنجایی که سیخ در گوشت می کنند و تیر در قلبت؟ فرار هشت میلیون ایرانی از وطن کافی نیست!

منتظر چه هستید؟ این انقلاب مخملی زنان نیست. این انقلاب مردم گرسنۀ ایران است. رو بر نگردانید و منتظر سرکوب نباشید. از زیر کرسی بیرون بیائید و در کنار مردم باشید و به فریاد این مردم گرسنه برسید. بگذارید این بار این مردم جان بر لب پیروز شوند.

از خود شخصیت نشان دهیم و خود پیروزمندانه پیمان شانگهای را امضا کنیم. چرا منتظرید ملایان برایتان لقمه بگیرند. مثبت بیاندیشید. این شرایط آماده و این مردم جان بر لب در صحنه، با آنان هم راه شویم.

روسیه در اوکراین برای جهان چند قطبی می جنگد؟ مغایر با جنگ ما برای عدالت و آزادی نیست. این است شعار ملی : اصل حجاب بهانه است- خود نظام نشانه است. وعده وعید کافیه – سفرۀ ما خالیه . حال شما به بهانۀ جادۀ ابریشم و جهان چند قطبی زیر کرسی ملا بخوابید! و دلتان خوش باشد که ماهی دو نشریه بیرون می دهید! و عرصه را برای تک تازی آمریکا بلا مانع بگذارید!

هر آنچه که در رابطه با نیروهای در صحنه گفتید درست، ولی جای شمادر تمام صحنه ها همواره خالی است. شما نیز جوانمردانه به میدان بیائید فریاد ملت ایران شوید. مردم شریف ایران از شما حمایت خواهند کرد.

به بهانۀ جادۀ ابریشم، که ما نباید بگذاریم این ملایان مخ بچه ها را بپوکانند. مردم ایران 4 بار است به میدان آمده اند و سه بار آن قتل عام شده اند. آیا سزاوار است با نام انقلاب مخملی وجدان خوابیده خود را همچنان در خواب نگاه دارید و از این ملایان دفاع کنید؟ نسل های بعد به شما خواهند گفت چرا در دفاع از خواست مردم تلاش نکردید. و شما را مقصر شکست توده ها خواهند شناخت.

هیچ جادۀ ابریشمی، هیچ قطب بندی جهانی، نباید ما را از وظیفه امروز خود دور کند. ما وظیفه داریم در کنار مردم بلا دیدۀ ایران باشیم . نه این که با توهین به قیام دلاورانۀ آنان، در کنار ملایان، بایستیم. اولین وظیفۀ ما اتحاد و تشکل سریع و صمیمانه است. تمام آنانی که به مردم عشق می ورزند، خود بخود در کنار هم احساس همبستگی می کنند. بیائید با عشق به مردم رنج دیده در کنارشان باشیم باشیم. نه با کلماتی، انقلابشان را ضایع کنیم.  

شخصیت، بیداری و عشق باید راهگشای ما باشند.

این یک فاجعه است، وقتی بگوییم سیاست خارجی ملا، ما را نجات داده. کدام نجات؟ با پول ایران مخ بچه های ممالک دیگر را خورده اند و صادر کنندۀ فسادی بوده که تا بن دندان در آن غرق است . در نیجریه کودکان را با چادر وادار بخواندن سرود فرمانده کرده اند! فرزندان با ذکاوت ایران به درستی با ضربات کلمات رکیک این بت غالبی را در هم کوبیده اند. این یک مبارزه تیزهوشانه بت شکنی بوده است. اتلاق صفت لمپنیزم به این شیوۀ مبارزه بت شکنی، نهایت نا آگاهی از مبارزات تاریخی روانی و بی سلاح انسان است.

خرد کردن دشمن با کلمات، نوشتار و نقش، از شیوه های تاریخی در مبارزت جهانی از غار نشینی تا کنون بوده است. و همواره خواهد بود.

در این مرحله، هر ایرانی، بلند قامت تر ایستاده و افتخار به رشادت فرزندان و مردم ایران می کند. بعد از 44 سال خفت، امروز بر پائیم تا این رژیم فاسد راساقط کنیم. بگذار خود رهبری انقلابمان را در دست بگیریم و رهبری را به دیگران ندهیم . وقت تنگ است.

چپ هستیم چپ هستیم – ما همه با هم هستیم

گوهرتابان مان جوانان جوانان

زنده و جاوید باد دلاوران ایران

ایجاد هر چه سریع جبهۀ متشکل از عاشقان مردم رنجدیده – نه ملا نه آمریکا

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.