دستو پا کردن آبرو برای اردوغان

دستو پا کردن آبرو برای اردوغان

در پی کودتای قلابی

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان   وین   2016.07.27

با بصدا درآمدن کوس رسوایی اردوغان درپی کودتای تقلبیاش ، پیروزی او در تمام ممالک، قرین با بی آبرویی ونفرت شده است. بطوری که او با مخاطب قراردادن دول اروپا گفت: مثل این است که شما از شکست کودتا ناراحت اید! از این رو برخی از چاکران دلار و یورو در حیطۀ قلم ، با هدف نرم کردن فضا به نفع کودتا چی، به تشبیه این کودتای قلابی با کودتای 28 مرداد 1332 برآمده اند. آنان با این تشبیه نقش پلید خود را در وارونه جلوه دادن واقعیت ها شروع کرده اند. برای زمینه سازی یه این نمایش جدید ، بعضی از روز نامه نگاران جناح راست ترکیه، کودتا را به ژنرال باز نشستۀ آمریکا، جان کمپبل نسبت می دهند. که او در چندین سفر پنهانی به ترکیه، میلیاردها دلار میان افسرانی که در کودتای ترکیه نقش داشتند پخش کرده است.

ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نقش ژنرال کمپبل در کودتای ترکیه را کاملا بی اساس خوانده است. و پاتریک سیبریک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفتگویی که با ژنرال کمپبل داشت به خبرگزاری صدای آمریکا گفت، ژنرال کمپبل در دوران بازنشستگی خود سفری به ترکیه نداشته و همچنان پشتیبان موضع دولت آمریکا در ترکیه است. ترکیه که با ایران، عراق و سوریه مرز مشترک دارد یکی از متحدان اصلی آمریکا در مبارزه با داعش است. به همین خاطر بیش از سه هزار نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه مستقر هستند.

در کنار اتهام اخیر منتشر شده در روزنامۀ ترکیه، برخی از مقامات دولت ترکیه نیز با اشاره به فتح الله گولن که از مخالفان دولت ترکیه بوده و هم اکنون در آمریکا سکونت دارد او را مسئول کودتای ناموفق اخیر دانسته اند. اما آقای گولن نیز چنین اتهامی را رد کرده و گفت هیچ نقشی در این کودتا نداشته است. این نمایش جستجوی خاطی همچنان ادامه دارد ! این در حالی است که شکنجه و تجاوز به افسران ترکیه (همچون به زندانیان ایران ) همچنان خبر ساز است و لیست دستگیری ها و اخراجیها هروز قطور تر می شود. قطعیت گروگان شدن ملتی دیگر" ترکیه"، همچون ایران پیش روست.

23 جولای، نه روز بعد از کودتا، بعد از دستگیری، تعلیق و اخراج بیش از 60 هزار نفر، اظهارات

نخست وزیر ترکیه شنیدنی است: "هنوز این نوک قله است". حال تعداد ارتشیان مغضوب به 9000 نفر رسیده است و تعداد بقیه لیست ها همچنان سیر سعودی دارند. با همکاری و مشاورۀ فراریان دولت مرسی از شبکۀ مخوف اخوان المسلمین مصر به ترکیه، این مصیبت با سرعت تا به دامنه نیز گسترش خواهد یافت. و با برقراری حکم اعدام، دیکتاتوری اخوان المسلمین ترکیه، بورژوازی کریه و وابستۀ کامل به امپریالیسم آمریکا، تمام قد بر خواهد خاست و دندان زرد و متعفن خود را نشان خواهد داد. و همۀ این تحولات در جهت اهداف استراتژیک آمریکا ، اسلامیزه کردن منطقه و به بند کشیدن ملل مسلمان است.

یکی از سایت های ایرانی در خارج از کشور اطلاع رسانی کرده است که در نیمه شب 15 ژوییه، اردوغان با موافقت رژیم ملایان به ایران ( تبریز) پناهنده شده و بعد از سکنا دادن خانواده اش در ایران، با اسکورت دو جت ایرانی به استانبول باز گشته است. و همۀ این ها هشت ساعت بعد از شنود گفتگوی ارتشیان ترکیه توسط روسها و مطلع کردن اردوغان از کودتای درشرف تکوین بوده است.

کودتایی که طرح آن سالهاست در دست اجرا توسط خود اردوغان بوده است.

در این میان حمایت چاکر منشا نۀ رژیم ایران از اردوغان، در قبول و ورود او به ایران و در راهنمایی او برای دعوت از مردم ترکیه به حضور در خیابان ها، چون راهنمایی اش به هواداران مرسی در مصر که به مرگ 1400 نفر از آنان انجامید سئوال برانگیز است. و این همراهی با اسکورت هواپیمای اردوغان از تبریز تا به استانبول با دو جت ایرانی، کرنش حقارت آمیز رژیم ایران را در مقابل دشمنان خارجی عریان می سازد. از همان قماش کرنشهای حقارت آمیزی که رژیم ایران در مقابل عربستان سعودی برای دریافت اجازۀ حج، مدام از خود نشان می دهد.

قطع رابطه با عربستان ؟ زهی سعادت . روابط با عربستان صادر کنندۀ جنایتکاران سلفی به جهان به چه کار مردم ایران می آید؟ و صد البته لیاقت رژیمی که مهر ننگ برجام بر پیشانی دارد، بیش از این ها نمی تواند باشد. نیاز رژیم ایران به حج به عنوان حج پاداش، بر کسی پوشیده نیست. پاداش به جنایتکارانی از قماش لباس شخصی ها بعد از هر جنایت، والا صدور انقلاب فقط با خدمت به مردم ایران

میسر می شد و نه تقبل مخارج تغییر مذهب افراد به شیعه.

آیا این همان اردوغانی نیست که 5 سال تمام، رژیم ایران برای جنگ با لشکریان اسلامیست ارسالی او به سوریه ، جوانان ایرانی را به سوریه فرستاده و به کشتن داده است؟ آیا این همان اردوغانی نیست که میلیارد ها دلار سرمایۀ کارگران شلاق خوردۀ ایران را، خرج جنگ با دسیسه های او در سوریه می کند؟ پس از چه رو بجای کمک به اردوغان او را دستگیر نکرده است؟ و چرا دادگاه بین المللی ترتیب نداده است؟ خیر... هر مهمانی حبیب خدا نیست. وقتی در را بروی قاتل فرزندت می گشایی او را به صدر خانه رهنمون نمی شوی. حمایت از یک جنایت کار با ابعادی چنین گسترده، فقط کار ریاکاران مفلس از وحشت فرداست. که دست هم را می گیرند تا پناه فردای تاریک هم باشند. رژیم ایران همواره مسئول شکست و خفت ایرانیان در تمام عرصه های سیاسی، ورزشی، هنری و غیره در داخل و خارج ایران است.

ولی دولت محترم روسیه، که با تحمل مخارج و زحمت فراوان در مبارزه علیه تمام اسلامیست های ارسالی اردوغان به سوریه همواره کنار مردم سوریه بوده است، کمک اش در اطلاع رسانی به اردوغان هرگز پسندیده نیست. اردوغانی که در حال ویران کردن دنیاست، فقط نیاز به دستگیری و دادگاهی شدن دارد و نه کمک. دولت روسیه همانطوری که در مبارزه با انواع اسلامیست ها، مورد احترام و تجلیل مردم جهان قرار گرفت، اکنون نیز اگر این اطلاع رسانی سایت ایرانی معتبر باشد، این انتقاد شدید را برای کمک به دشمن مردم به پذیرد. ولو این که این کودتای قلابی ، طرح و برنامۀ چندین ساله توسط خود اردوغان را درپس خود دارد.

مقایسۀ کودتا علیه دولت ضد استعماری دکتر محمد مصدق ، با کودتای تقلبی دولت استعماری و ارتجایی شیادی به نام اردوغان، که گسیل دهندۀ قاتلان به سوریه بوده است ، توهین شدید به هویت تاریخی سیاسی مردم ایران محسوب می شود. مردم حامی مصدق مردمی آگاه و علیه استعمارگران انگلیس و آمریکا در 1953 بوده اند. دفاع از حیثیت سیاسی یه جنبش ضد استعماری دکتر محمد مصدق در ایران و مردم بیدار و شریف ایران در بیش از نیم قرن پیش، یک وظیفه جدی و انسانی تمامی آزادی خواهان جهان از یوغ امپریالیست هاست.

حمایت از خصم بی مروت مردم       افتخار نیست... که یک ننگ است

       www.farah-notash.com      WP

Comments are closed.