در آستانۀ 28 مرداد

در آستانۀ 28 مرداد

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان     9 اوت 2015           

 

این که توافق اتمی یه صورت گرفته مورد پذیرش و تأیید جامع طرفین مذاکره در این برهۀ زمانی قرار بگیرد یا که خیر، نه ذات پلید امپریالیسم را تغییر می دهد و نه برنامه های کلی آن را برای تسخیر غنائم جهان. سلطه با گماشتن نوکران گوش به فرمان اش، جزو برنامه های ثابت و دائم امپریالیسم به سرکردگی صهیونیسم همچنان باقی است. اسرائیل نه به عنوان کشوری محدود به مرزهای فلسطین، که سخنگوی صهیونیسم پنهان و فعال جهانی در رأس هرم امپریالیسم (بیلدر برگ) سخن می گوید. آنکه سیاست کلی کشور ها را هر سال در سه روز( زیر زمینی) به نام کنفرانس بیلدر برگ به آنان در زمینه های مختلف دیکته می کند.

اشتیاق حمله به ایران از نوع اتمی آن، همچنان در بخش رهبری امپریالیسم (صهیونیسم) همچنان شعله ور است.

جرج بوش (پسر) بعد از چندی که از اولین دورۀ ریاست جمهوریش گذشته بود گفت،" من فکر می کردم وقتی رئیس جمهور شدم چنین و چنان می کنم، ولی دیدم که رئیس جمهور آمریکا قدرتی ندارد و باید مجری اوامر باش." و این، شامل حال اوباما نیز می شود! وگر نه ترور چون برادران کندی.

کاربرد انرژی هسته ای به غیر از سلاح های هسته ای و انرژی سوختی تا کنون در گسترهای صنایع، کشاورزی، پزشکی و... بکار گرفته شده است. . و گام های بلند اختراعات روزانه آن را به بالاترین دستاورد علمی انسان مبدل خواهد کرد.

تشویق به حذر از آن ، مثل این است که بگوئیم اگرمی خواهید از خطر سقوط هواپیما در امان باشید با الاغ سفر کنید!

و یا از خوردن نان سنگک باید صادقانه حذر کرد، چون سنگ دارد !!

هر دستاورد علمی بطور طبیعی دوران گذار از معبر تجربه و سلطۀ کامل انسان بر ابزار تولید نوین را به همراه دارد. و همواره انسان های شجاع اند که در تغییر و تکامل این زندگی پیشگام بوده اند و هستند. و محافظه کاران، ایستایان ضد تکامل ابزار تولید و اجتماعی.

سلطۀ امپریالیسم بر جهان و به بند کشیدن انسان، فقط بواسطۀ تکیه کامل آن بر پیشرفته ترین

 

تکنولوژی هاست واز این رو حراست از محیط زیست و اسلامیسم والاغ سواری به مردم تحت سلطه

واگذار می شود! چرا که امپریالیست ها، هرگز با تسلیحات هسته ای و با زباله های اتمی جهان را نمی آلایند! و این کشور های جنوب اند که می بایست از داشتن انرژی هسته ای محروم باشندو ابتدایی ترین کارخانه های آنان نیز در حملۀ ارتش اراذل آمریکا (داعش) به مجرد تسخیر ویران شود. آیا تحمیل این دو کنش همزمان مبین یک هدف نیست؟ وابستگی به امپریالیسم به علت فقدان تکنولوژی مدرن و به روز. امپریالیسم بیمار روانی حرص، همه چیز را فقط برای خود می خواهد. و دوستان او در همه جا، جاده صاف کن های او.

ما کودتای آمریکا در ایران را در 28 مرداد 1332 هرگز فراموش نخواهیم کرد، .

وما خدعۀ ملای انگلیسی و سوزاندن مردم تماشاچی در سینما رکس آبادان را که سر آغاز باز گشت دوبارۀ انگلیس در 28 مرداد 1357 بوده است همواره بخاطر خواهیم داشت.

حال آمریکا به بهانۀ پیشگیری از ساخت بمب های اتمی، دروازه های ایران را دوباره بزور بروی خود گشوده است، ولی تا سگ هایش را در زندان ها مثل عراق، بجان مردان ما نیاندازد و خاک ایران را بر سرساکنان آن نریزد آرام نخواهد گرفت. ایران بین انگلیس و آمریکا دست به دست می شود و ستون پنجم انگلیس به همراه وابسته گان آمریکا در نفی اتم، چقدر کاغذ سیاه می کنند. و چه علاقه ای دارند که رژیم ملایان ایران را آمریکایی معرفی کنند. و حال آنکه سلطۀ انگلیس بر شیعه، افشای جهانی شده است .

حقانیت شرف انسانی در هر جای کرۀ خاکی، بهروری او را از تمامی دستاوردهای علمی و تکنولوژیک طلب می کند. وزدن به سینۀ مردم وهل دادن مردمان به اعماق هزاره های قبل، گذشته از بهروری از آخرین پدیده های علمی و تکنولوژی توهین محض به شرف انسان است . و ایستادن برای شرف انسانی از اولین ارکان انسان بودن.

قیام جهانی علیه تحقیر انسان توسط امپریالیسم وظیفۀ کنونی ما.

WWW.farah-notash.com           Women’s Power

Comments are closed.