دانشمندان آمریکا، در سر پوش گذاشتن برجنایات آمریکایند

دانشمندان آمریکا،
در سر پوش گذاشتن برجنایات آمریکایند

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان           وین   27. 01. 2018

 

در حالی که رژیم زیر سلطۀ کامل صهیونیست های آمریکا، در حملۀ پیوسته به ایران، بوسیلۀ هارپ است، دانشمندان آمریکا در حال سر پوش گذاشتن بر جنایت های آمریکا در سوء استفاده از هارپ هستند و همه می خواهند تغییرات وحشتناک آب و هوایی در ایران را طبیعی جلوه دهند.

تمام ماه دسامبر 2017 ، کل ایران، با حملۀ هارپ آمریکا می لرزید واین باجی بود که ترامپ برای حفظ مقام خود به صهیونیست های آمریکا می داد. این زلزله ها با شروع تظاهرات مردم فروکش کردند. و زلزله شناس آمریکا ، زلزله ها در ایران را ، عادی اعلان کرد. و حال آنکه همۀ مردم ایران نور قرمز در آسمان و صداهای عجیب وحشتناک را که مبین حمله به ایران با هارپ توسط آمریکا بود، قبل از زلزله ها، در همه جای ایران دیده و شنیده بودند.

از آن زمان، آلودگی هوا بواسطۀ حملۀ مدام آمریکا به ایران با هارپ ، به مراتب شدید تر شده و در حال خفه کردن مردم ایران است.

روز 24 ژانویه دانشمند هوا شناس آمریکا ، در مقاله ای در صدای آمریکا، لیست بلند بالایی از بیماریهای کشنده بوسیلۀ وجود ممتد ریز گردها در هوا را ارائه و خطر جدی غفلت از فائق آمدن بر آلودگی هوا را هشدار داد. و از دولت ایران خواست که هر چه زودتر اقدامات خود را برای مبارزه با آن شروع کند. و حال آنکه مردم ایران بخوبی از این امر آگاهند. آمار بالای مرگ و میر به دلیل ابتلای کودکان و تمام گروه های سنی به سرطان و انواع بیماری های تنفسی گواه آن است.

البته همان روز ، سید علی، رهبر دزدان ایران، دستور برداشت 150 میلیون دلار از بودجۀ توسعۀ ملی را در مقابل 2.4 میلیارد دلار بودجۀ نظامی صادر کرده بود.

سئوال این است، چرا مناطقی که بعنوان مناطق غبار خیز در نقشۀ جغرافیایی آمریکا معرفی شده اند، در تطابق کامل با مناطق مورعلاقۀ آمریکا برای سلطه منابع آن سرزمین ها هستند؟!

مشکلات اساسی در پیشنهادات دانشمند آب و هواشناس آمریکا از این قرار اند:

         فرقی نمی کند که دولت ایران چه تلاش و اقدام کند وقتی تخریب توسط حملات آمریکا با هارپ همواره ادامه دارد مشکلات همچنان ادامه خواهند یافت.

         ملا یان همگی مشغول دزدی بودجۀ مملکت هستند ، از این رو مادامیکه آنان حکومت می کنند، کوچکترین شانسی برای فائق آمدن برهیچ مشکلی در ایران نخواهد بود.

         حتا اگر آن ها شروع به کاشتن دانه و درخت کنند لااقل 10-20 سال وقت، برای نتیجه دادن نیاز دارد. و تا آن زمان تعداد زیادی از ایرانیان بوسیلۀ امراض تولد شده توسط هارپ آمریکا قتل عام خواهند شد.

پس پیشنها د ات عاجل ما از این قرارند:

متوقف کردن آمریکا از سوء استفاده از هارپ به عنوان یک سلاح علیه مردم ایران و ملل دیگر

متوقف کردن اردوغان از بستن رودخانۀ فرات، برای ساختن دریاچه در ترکیه

در حال حاضر فقط 59% آب ذخیره در سدهای ایران موجود است. و کمبود باران به دلیل حملات مدام آمریکا با هارپ ، به بی آبی شدید در ایران دامن زده است.

وضع در تابستان چگونه خواهد بود؟

مرگ بر آمریکای مصیبت آفرین

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.