خفت و رسوایی رژیم ملا

خفت و رسوایی رژیم ملا

دکتر آیدا رستمی !

جبههّ مردم برای نجات ایران-خط سوم- نه ملا -نه آمریکا

اعلامیه شماره 93

بیست و پنج آذر= 16 دسامبر 2022

Untitled

 

در روز 21 آذر دکتر آیدا رستمی در حال رانندگی در تهران ناپدید شد.

در 25 آذر خانوادۀ او برای تحویل گرفتن جسدش از بهشت زهرا به علت تصادف در حین رانندگی، توسط پلیس مطلع شدند.

هنگامی که افراد خانوادۀ دکتر آیدا رستمی به بهشت زهرا مراجعه کردند ، در رویت جسد،

چشم چپ بطور کلی تخلیه شده و بخیه خورده بود.

بینی او و طرف چپ صورتش کاملا خرد شده بود( شاید با یک آجر و یا چیز شبیه آن صورت اورا خرد کرده بوند.

دو بازو و ساعدش در چند جا شکسته شده بودند،

بدنش دارای زخم های شکنجه بود،

و آلت تناسلی او کبود بود.

تصادفی در کار نبود. او از خیابان ربوده، شکنجه شده و کشته شده بود .

از آنجایی که رژیم ملا معترضین را از بیمارستان ها دستگیر می کند، معترضین زخمی ترجیح می دهند که به بیمارستان مراجعه نکنند. دکتر آیدا رستمی زخمی ها را در خانه معالجه می کرد. و آنشب برای خرید لوازم پزشکی، پانسان و بانداژ در حال رفتن به داروخانه بود که توسط رژیم ملا ربوده، شکنجه و کشته شد. تا دیگر معترضین را مداوا نکند.

این فاجعه عمیقا دردناک عرصۀ پزشکی

هرگز نباید توسط جهان تحمل شود

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=259037

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=259020

 

Comments are closed.