خصومت با آمریکا و اسراییل

خصومت با آمریکا و اسراییل

اعلامیۀ هیئت سیاسی-اجرایی اکثریت

 

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان         وین   20 می 2016

 

اعلامیۀ هیئت سیاسی –اجرایی اکثریت با تاریخ دوشنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۵ -۱۶ می ۲۰۱۶

در سایت اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  منتشر شد.

 

ترویج فراموشی ، پاشیدن گرد بلاهت بر اذهان عمومی ، سعی در پاک کردن حقایق از حافظۀ ملل

و پنهان کردن چهرۀ کریه آمریکای صهیونیست امپریالیست، خدمت بزرگی به غارتگران و جنایتکاران جهان است.

اعلامیۀ هیئت سیاسی- اجرایی اکثریت با یک هدف نوشته و انتشار یافته است. گرفتن ضرب نفرت ملت ایران از آمریکا.

زهر قبول برجام ننگین توسط دولت ملایان، زیر فشار تهدید جنگ از طرف رژیم های آمریکا و اسرائیل، هنوز در شریان مردم ایران و بسیاری از مردم شرافتمند جهان جاری بود که رژیم آمریکا، اقدام به غارت دو میلیارد دلار از دارایی ملت ایران به بهانۀ غرامت، از بانک های خود کرد. سرمایۀ انرژی اتمی ایران را بر باد داده و به تعهدادت اقتصادی برجام پای بند نبوده است.

حال این سازمان با چه امیدی سعی در نجات این عفریته از آتش انتقام مردم ایران دارد؟ آیا امیدوار است که روزی آمریکا قدرت را در ایران به آن بسپارد؟ مگر مردم ایران مرده باشند و خدمت امروز این سازمان را به آمریکا فراموش کرده باشند!

هر کس که حقیقت را از مردم پنهان کند و مردم را کور و نادان بداند و خود را قیم مردم پندارد اوعین ظلمات است، که کلمۀ خائن کفاف کنش او را نمی کند.

در تحلیل از اوضاع رفته بر سوریه در این اعلامیه، چنان حقایق دگرگون شده و چنان نقش رهبری مخرب آمریکا پنهان شده است که گویی این اعلامیه در کرۀ دیگری و نه روی زمین نوشته شده است. آمریکا طراح و مسبب تمامی بدبختی های انسان بر روی کرۀ زمین است. که به تازگی اجرای بخشی از این مصیبت ها را به نوکران خود می سپارد.

تئوری کمر بند سبز به دور زمین، برای به بند کشیدن ملل آسیا ، خاورمیانه و آفریقا و غارت معادنشان، سال های بسیاری قبل از بهار عربی توسط نظریه پردازان آمریکا طرح شده است. و تشکل های مذهبی بصورتی جدی پس از ایجاد هستۀ اصلی اخوان المسلمین 1928 در قاهره      توسط امپریالیست ها شروع به شکل گیری کرده اند. تجلیل از نواب صفوی با نقاشی دیواری بزرگ در خیابان نواب تهران توسط رژیم حاضر، سند ایرانی آن است. تبدیل بهارعربی فیس بوکی سی آی ای،   به زمستان، خود جزو برنامه های دقیق آمریکا بوده است. فقط مردم آگاه مصر و تونس توانستند خود را بسرعت از این توطئه برهانند. رفسنجانی رهبر سبزها و اصلاح طلبان، در حمایت از دولت سرنگون شدۀ مرسی "اخوان المسلمین" ، آن را ربودن انقلاب نامید !

سازمان اکثریت مدافع سبزها بود و هست.

طرح خلافت شام و عراق، قبل از حملۀ 2003 به عراق، مثل دستور اجرای تمام مصیبت های دیگر روی میز ریاست جمهوری آمریکا بود. بعد از 13 سال آمریکا هنوز هم از عراق خارج نشده و انفجار های پی در پی تروریست های او، زندگی را در آن جا فلج کرده است.

جنگ سوریه بهیچ وجه یک جنگ داخلی نیست . به باور برخی از تحلیل گران، آغاز جنگ جهانی سوم با نام مشخص "جنگ نیابتی" است. لشکریان اسلامیست آمریکا، جوانان مسلمان ، شستشوی مغزی شده در مساجد اروپا ، تحت سلطۀ نوکران آمریکا، عربستان و ترکیه ،

نا آگاهانه برای اهداف آمریکا در سوریه می جنگند . اوئل همین ماه 5000 سرباز تازه نفس تعلیم جنگی یافته توسط افسران آمریکا، از طریق ترکیه وارد سوریه شده اند. این دو دوزه بازی آمریکا، در دوران همین آتش بس نمایشی است.

68 گروه وابسته به آمریکا ، با طیف های رنگی متفاوت، با دولت حاکم بر سوریه در حال جنگ هستند. دولت اسد از ایران و روسیه دعوت به کمک کرده است ولی آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بدون دعوت قانونی وارد سوریه شده اند. ترکیه و اسراییل آسمان سوریه را خودی می پندارند. هر وقت دلشان خواست می روند و بمباران هایی می کنند. آتش بسی نیم بندی که، شامل دو گروه اصلی تسخیر کننده، داعش و النصره، نمی شود که اولی از طرف "سی آی ای" و دومی از طرف پنتاگون مسلح می شوند. این آتش بس چه معنا دارد !؟ بهانه اش، طبقه بندی موذیانۀ آمریکا و تروریست شناختن آنان است. آگر تروریست هستند پس آمریکا، چرا آنان را همواره مسلح نگه می دارد؟ !

آ ن ها دو لشگر تعلیم یافتۀ آمریکایی هستند که ترور نیز می کنند. حال آنان را به عنوان تروریست خارج از لیست آتش بس قرار دادن یعنی مردم جهان را احمق تصور کردن توسط آمریکا است. یعنی آزادی عملیات جنگی به آنان دادن، زمانی که تحت تعهد به آتش بس ، نیروهای دولت سوریه باید ساکت، ناظر پیشروی آنان باشد! تصورآتش بس پایدار، خیال خامی بیش نیست. این آتش بس برای توقف پیروزی ارتش سوریه به کمک روسیه، موذیانه از طرف آمریکا راه

اندازی شده است.      این که اسد بماند یا برود مسئلۀ مردم سوریه است. دخالت روشن عربستان عقب افتادۀ نالایق و قر قرۀ دائم "اسد باید برود " اجرای فرمایش اربابش آمریکا است. و

تکرار آن از طرف این سازمان !

در عرصۀ ضد امپریالیست جهانی ، دکتر بشار اسد، به لحاظ مقاومت در مقابل یورش ارتجاع ابداعی امپریالیسم آمریکا و نوکرانش از احترام ویژه ای بر خوردار است. آمریکا که مدام تنور داعش و النصره را داغ نگه داشته و می دارد، چون با همه سعی خود بازندۀ این کارزار ننگین است ، مروج صلح تحمیلی شده است ، تا بیشتر نبازد.

بار ها روسیه تقاضای همکاری در مبارزه با تروریست ها کرده است. ولی آمریکا امتناع کرده چون نمی خواهد نیروهای خود را بمباران کند . با بهانۀ مبارزه با تروریسم وارد سوریه شده است لیک هدفش تسخیر معادن است.

صلح یعنی، سر زمین هایی که در دست داعش است به عنوان خلافت شام و عراق طبق طرح آمریکا در سازمان ملل، به رسمیت شناخته شوند. این همان ننگی است که آمریکا می خواهد.

در جایی که بزرگترین دشمن تمام خلق های جهان امپریالیست آمریکا است، مدارا و دوستی با او کاملا ضد خلقی است. ترویج سیاست ذلت و بی شخصیتی برازندۀ انسان نیست. انسان طالب صلح بر زمین، راه دیگری جز مبارزه با امپریالیسم و رهبری فاسد و موذی آن ، آمریکا ندارد. سیاست مماشات با آمریکا یعنی اجازۀ حیات و رشد به این عفریته. با نظری به مصائب جهان در همین یک هفته گذشته ، کودتا در برزیل و ونزوئلای غرق در بحران شدید تحمیلی از سوی آمریکا ، محاصرۀ روسیه از پایگاه های کشور های رومانی، آلبانی ، لهستان و اکراین توسط آمریکا، و... . همه نشان از جهانی با آینده ای بسیار خطرناک در انتظار انسان است. پس گمراه کردن مردم نا بخشودنی است.

راه حل سیاسی ! بحران یونان هم، به باور بعضی ها، راه حل اش سیاسی بود و دیدیم که زخم عمیق تر شد و بزودی است که سر باز کند !

وقتی که امپریالیست آمریکا مدام با وقاحت لشکر برای کشتار مردم تعلیم می دهد و به ممالک دیگر تجاوز می کند و کشور ها را پی در پی ویران و مردم آن را نابود می کند و کارش در جهان، فقط کاشتن بذر بدبختی است، صحبت از حقوق بشر معنایش چیست؟ !

دفاع راستین از حقوق بشر، مبارزۀ سر سخت علیه امپریالیسم است. ذات امپریالیست ها نفهمیدن زبان انسانی است. والا این همه جنایت نمی کردند. همۀ جهان است که باید با آمریکا و وابسته گان و نوکران آن مبارزه کند. آتش بس پایدار و صلح ، تنها با نابودی امپریالیسم در جهان میسر است.

وقت ایست و مماشات گذشته ، انسان به لبۀ پرتگاه بحرانی جدی و عظیم به طراحی آمریکا، رسیده است. بیداری همگانی، باید این مرحله است.

نابود باد امپریالیسم آمریکا و وابستگان و متحدانش

محو باد تمامی حکومت ها و جنبش های مذهبی در جهان

 

www.farah-notash.com   Women’s –Power

Comments are closed.