حملۀ نمایشی امپریالیست های ورشکسته به سوریه و دسیسۀ گاز

حملۀ نمایشی امپریالیست های ورشکسته
به سوریه و دسیسۀ گاز

فرح نوتاش   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان         وین 14 آوریل 2018

 

اگر چه تأسیس سازمان منع اشاعۀ سلاح های شیمیایی برای حفاظت از ملل در مقابل بکار گیری سلاح کشتار جمعی شیمیایی، اقدامی بسیار انسانی و پیشرو بوده است ولی از طرف دیگر، جهان چندی است که شاهد سوء استفادۀ امپریالیست ها از قانون ممنوعیت سلاح های شیمیایی، با دروغ و تزویر برای دستیابی به اهداف سلطه جویانۀ آنان است. بهانۀ سلاح شیمیایی، از حملۀ به عراق در سال 2003 شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد. امپریالیست ها مکررا از سلاح شیمیایی توسط لشکر نیابتی خود، اسلامیست ها، سوء استفاده کرده اند و سپس از طریق تشکیلات رسانه ای خود در جهان، دولت سوریه را برای بکار گیری آن شماتت کرده اند. و قبل از هر تحقیق توسط سازمان های مسئول ، محل را همچون صحنۀ تاتر آماده کرده اند تا دروغ خود را بعنوان حقیقت بقبولانند. و هرگز در این بهانه تراشی ها منتظر جواب تحقیق نشده و حمله را بعد از بهانه تراشی شروع کرده اند.

دفعۀ قبل، کلاه خود سفیدهای وابستۀ به آمریکا توسط همبستگی جهانی هواداران دولت سوریه افشا شدند، که چگونه خود صحنه سازی کرده و با تزریق مواد شیمیایی، جان کودکان سوری را می گرفتند. در حالی که آمریکا با 59 راکت به تلافی بهانۀ خود، پایگاه نظامی سوریه را هدف گرفت.

هفتۀ گذشته فرانسه به دلیل کمک به اسلامیست ها در اخبار بود . پس از آن اسراییل فرودگاه تی فور را بمباران کرد. و سپس در 7 آوریل حملۀ شیمیایی به مردم شهر دوما، در نزدیکی دمشق در اخبار رسانه های امپریالیستی، مجموعۀ یک دسیسۀ جمعی را تکمیل کرد.

بین روزهای 8-12 آوریل ترامپ تنوره می کشید و در صدد ایجاد جهنمی در سوریه بود. روز 12 آوریل جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلان کرد که ما اسناد کافی برای حملۀ شیمیایی در دست نداریم . از طرفی اگر هم داشته باشیم نمی توانیم ثابت کنیم که چه کسی آن را بکار برده است.

سپس ماکرون فرانسوی اصرار داشت که شواهدی دارد که گاز کلر(سارین) بکار برده شده است ولی او نمی تواند جزئیات را بگوید! و باید بشار اسد بشدت تنبیه شود. و خانم ترزا می،(خانم کانسپیراسی) موافقت خود را اعلان کرد.

و دوما از روز 9 آوریل بطور کلی در تصرف دولت سوریه بود. و اسلامیست ها در

توافقی با پرزیدنت پوتین دوما را ترک کرده بودند. و غوطۀ شرقی بطور کلی آزاد شده بود. آنچه که در دوما قبل از تخلیۀ رخ داده است همکاری کامل اسلامیست ها با انگلیس بوده است. ژنرال ایگور کونوشنکوف سخن گوی وزارت دفاع روسیه در روز 12 آوریل اعلان کرد که روسیه از اقدام مستقیم انگلیس در ایجاد صحنه سازی حملۀ شیمیایی در دوما مدارک بسیاری دارد و هدف انگلیس تحریک آمریکا برای حملۀ به سوریه با راکت بوده است.

در حالی که مشاورۀ سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس در روز 13 آوریل برای حملۀ به سوریه بی نتیجه اعلان شد ولی اوایل روز 14 آوریل حملۀ آنان به سوریه آغاز شد.

روسیه در حمایت از سوریه ، مصمم است و خود را متعهد به آن می داند. و تکرار مصیبت عراق و لیبی را هرگز اجازه نخواهد داد.

وحملۀ امروز آمریکا با دو نوکر انگلیس و فرانسه اش به سوریه ، استخوانی خشکی بود که روسیه جلوی سگ انداخته است، تا پارس مدامش را خفه کند. و اماکنی از پیش تخلیه شده مورد حمله قرار گرفتند. و 75 از 130 راکت ، قبل از رسیدن به مقصد منفجر شده بودند. و همه آنان بعد از این حملۀ نمایشی اعلان کرده اند که هدفشان سر نگونی بشار اسد نیست. پس هدف چه بوده؟! نمایش آبرو داری، برای بی آبرویان!

دسیسۀ گاز شیمیایی، که از لندن شروع شد و تمام رسانه های امپریالیستی، هماهنگ و متشکل در بوق جهانی کردند به دلیل نارضایتی امپریالیست ها از باخت خودشان در سوریه است. و از وضع خود در جهان نیز خرسند نیستند. این پیروزی برای سوریه، آغاز تغییر جهان تک قطبی، با آمریکا در رأس آن است.

از امروز دیگر امپریالیست ها قادر نیستند هر آنچه را که آرزو می کنند انجام دهند. این را متوجه شده اند. و در حال سوختن هستند. دسیسۀ گاز، که علیه روسیه از لندن شروع شده بود و با برنامه به سوریه رسیده است، وبا این حملۀ نمایشی پایان یافته، زهر این شکست است. و نقاب آبرو برای سقوط امپراتوری تک قطبی اشان درسوریه.

و ما پیروز مندانیم

شکست برای امپریالیست ها در سوریه ،بسیار تلخ است

جهان دیگر تک قطبی نیست

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.