حل مشکل فلسطین

حل مشکل فلسطین

فرح نوتاش                     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان             وین 6 آوریل 2017

این روز ها ، با تلاش بی وقفۀ پرزیدنت ترامپ برای حل مسئلۀ فلسطین و دعوت از سران ممالک عربی برای چاره جویی، لازم می آید که راه حل نهایی از طرف آزادی خواهان جهان نیز ابراز شود.

راه حل مشمئز کنندۀ سران کشور های عضو اتحادیۀ عرب ، در نشست ترامپ با ملک عبداله در

صدای آمریکا چنین آمده است:                                               

پادشاه اردن نیز در این نشست خبری گفت ، تلاش های رییس جمهور آمریکا برای گردهم آوردن فلسطینی ها و اسراییلی ها نشانۀ بسیار دلگرم کننده ای برای همه بوده است.

عبداله دوم اضافه کرد، ابتکار کشور های عضو اتحادیۀ عرب برای صلح خاورمیانه پیشنهادی برای

«مصالحۀ تاریخی» میان اسراییل و فلسطینیان است.

اردن هفتۀ گذشته میزبان نشست سران اتحادیۀ عرب بود؛ نشستی که در آن پیشنهاد به رسمیت شناختن اسراییل در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطینی ارائه شد.

کشور مستقل فلسطینی آنگاه ایجاد می شود که تمام مهاجرین غیر قانونی، فلسطین را ترک کنند. نه این که با برسمیت شناختن خطاکاران، کشوری در معرض خطر حمله و تصرف فراتر تشکیل دهند. که گذشته چراغ راه آینده است.

اگر ترامپ معنای مهاجرین غیر قانونی را نمی دانست و آن را بکار نمی برد و علیه آن برنامۀ دیوار کشی بین مکزیک و ایالت متحده را نداشت، شاید می شد این سیاست نیم بندو آشتی گرگ و بره را ، در جهت حل مسئلۀ فلسطین ، نیم گامی به جلو تصور کرد ، ولی با حضور ترامپ و شناخت باورهای او ، اگر صد پادشاه عرب ، که نوکری آنان بر کسی پوشیده نیست ، دور هم جمع شوند و در مورد صلح آبکی دولت نحس صهیونیستاشغالگران غیر قانونی و فلسطینیان نظر دهند ، نظرشان فقط و فقط ، باجی برای حفظ موقعییت خودشان محسوب خواهد شد.

رأی جامعۀ آزادی خواه جهان ، که حامی احترام به حقوق ملل است ، چنین است:

تخلیۀ مطلق و بی چون و چرا و کامل فلسطین از تمامی مهاجرین غیر قانونی در فلسطین و دادن فلسطین به صاحبان اصلی آن که فلسطینیان می باشند است.

مرزهای فلسطین به خوبی در نقشۀ 1940 روشن است . و نیازی به تقسیم این مملکت با مهاجرین غیر قانونی نیست. ممکن است سران اعراب برای حفظ پایگاه خود و یا خود فلسطینیان، تحت فشار و مضیقه ، مجبور به قبول دو کشور شوند، ولی این راه حل مانند تمامی گام های قبلی تا به کنون ، موقت و در آینده ملغا خواهد شد.

راه حل پیشنهادی ما برای حل مشکل فلسطین

از آنجایی که سازمان فریب و ریا « هایاس» ،همزمان با تدارکات جنگ جهانی دوم توسط دول اروپایی ، برای فریب جهودان ممالک مختلف،و انتقالشان به فلسطین ، با شعار (زمین آزاد با برای مرد آزاد و مهاجرت به آمریکا ) فعال بوده است و جهودان مظلوم را، از خانه و کاشانه و وطن های خود با فریب و هزار ریا،به فلسطین کشانده است ، منجمله با انفجار بمب در محله هایشان بنام

مسلمانان، باعث انصراف آنان از ماندن شده است( در عراق)،

حال زمان اجرای وعده ها فرا رسیده است.

جهودان در تمام ممالک دنیا، چون تمامی دارنده گان ادیان مختلف، حق مسلم زندگی دارند. ملیت

با مذهب تناقضی ندارد . چنانچه جهودان بسیاری، جزو ملت ایران و مستقر در ایران هستند و

هرگز ایران را به سوی فلسطین و یا آمریکا ترک نکرده اند. و مشکلی نیز در ایران ندارند.

در این مرحله دو انتخاب پیش روی جهودان است یا به وطن های خود باز می گردند و یا همان وعدۀ تقلبی مهاجرت به آمریکا عملی می گردد.

چه اشکالی دارد که یک ایالت در آمریکا به نام اسراییل ایجاد شود؟

این همه بر و بیابان در آمریکا بی سکنه ریخته ، ایالتی نوین با نام اسراییل ایجاد شود؟ در این صورت، هم به وعده وفا شده است و هم آمریکا آباد تر . و جنگ برای همیشه پایان یافته است.

آیا خواهش بی جایی است اگر از 8 میلیون جهود فوق العاده ثروتمند آمریکا ، خواسته شود که بهم کیشان خود، در این جابجایی کمک کنند؟

با امید حمایت از این ایده، توسط تمام مردم آزادی خواه جهان .

پیروزی از آن صلح دوستان است

زنده باد فلسطین برای فلسطینیان

www.farah-notash.com     Women’s Power

Comments are closed.