حقوق آذربایجان و راه دستیابی به آن

حقوق آذربایجان و راه دستیابی به آن

فرح نوتاش   جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست     قدرت زنان     وین 15 اکتبر 2020

 

در هفته های اخیر رسانه های جهان ، خبر جنگ بین آذربایجان و ارمنستان را پوشش داده اند. و آتش بسی که به واسطۀ گفتگوی بین کشورهای روسیه، ارمنستان و آذربایجان بیش از چند ساعت دوام نیاورد وادامه جنگ را نیز گزارش کرده اند.

خواست آذربایجان پس گرفتن سرزمین هایی است که در جنگ 1992 با ارمنستان از دست داده و سلطۀ کامل بر قره باغ است. پس شروع کنندۀ جنگ اوست.

در زمینه قره باغ باید دانست که اگر چه از نظر جغرافیایی بخشی از خاک آذربایجان محسوب می شود، ولی از سال 1924 با تصمیم اتحاد جماهیر شوروی خود مختار بوده و امروز دارای 75 % ساکنین ارامنه می باشد.

در این جا نیز یاد آوری برخی از مطالب ضروری است.

نه تنها بزرگترین تراژدی قرن 21 بلکه تمام تاریخ، همکاری شماری وسیعی از کشور ها از 2011 در قتل عام مردم کشوری و تخریب کشور آنان بوده است. بردگی برخی از بقیه مردمان، فقر وحشتناک و بدبختی همچنان ادامه دارد. که مهر شرم بر پیشانی انسان به اصطلاح متمدن امروز است. فاجعه هنوز در سوریه جاری است. آمریکای انگل هنوز در سوریه است و روزانه بیش از 50 میلیون دلار از نفت آنجا را دارد غارت می کند. و اردوغان شارلاتان و انگل هنوز در ترکیه و در حال توطئه است.

اگر چه نقاب داعش، اسلام (سلفی ها) بوده ولی به طور قطع ، جاذبۀ اصلی برای پیوستن جوانان از نوع کم سواد مسلمان اروپا از طریق مساجد ترکیه به داعش، حقوق بالا و سکس بوده است. و اساسا این مردان ( مثل پاسداران ایران) از نوعی نبودند که اهل مطالعه بوده و قران را حتا باز کرده باشند. این جاذبه، حتی برخی مردان غیر مسلمان را با تظاهر به قبول اسلام نیز جذب داعش کرده بود. آنان توسط فرماندهان آمریکایی در پایگاه های نظامی آمریکا در ترکیه و اردن تعلیم نظامی می دیدند و به سوریه اعزام می شدند و تحت تاثیر قرص های روان گردان (که میلیون ها از آن برای مصرف روزانه جنگجویان داعش ، توسط بقیه گنگ هیولا به سوریه ارسال می شد) مردم بی گناه سوریه را قتل عام می کردند.

وظیفۀ آذربایجان در میان این گنگ هیولا، تأمین جاذبۀ جنسی برای قاتلان

داعش بود. دختران بسیاری بعد از شستشوی مغزی، از آذربایجان برای رفع نیازهای جنسی جنگجویان داعش توسط دولت علیوف از طریق ترکیه به سوریه اعزام شدند. در نتیجه امروز بیش از 1000 کودک داعشی از طریق ترکیه به آذربایجان در گروه هایی تحویل شده اند.

در پروندۀ خیانت آذربایجان به ملل خاور میانه، کشتار دانشمندان هسته ای ایران توسط اسرائیل، از مجرای نفوذی آذربایجان، نیز ضبط شده است.

اساسا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، بعضی از دولت های کشورهای تازه تاسیس، برای جلب رضایت آمریکا-اسرائیل، کثیف ترین چهرۀ چاکران را از خود نشان دادند، یکی از آنان نیز همین آذربایجان است.

و امروز آذربایجان درجایی که متحد متجاوزین و اشغالگرانی چون اسرائیل و اردوغان است، و برای نفوذ و تجاوز آنان به ایران راه را هموار می کند، برای این خوش خدمتی و با تکیه به گنده لات های محله از ارمنستان می خواهد که سر زمین های اشغال شده در جنگ سال 1992 را به آذربایجان پس بدهد. و سلطه بر قره باغ را نیز طلب می کند.

دستیابی به این حقوق تنها در موقعی امکان پذیر است که متحدین آذربایجان:

ترکیه خاک سوریه و لیبی را ترک کند،

اسرائیل بلندی های جولان متعلق به خاک سوریه و مناطق اشغالی سرزمین فلسطین را ترک کند.

و برای خواست سلطه بر قره باغ، اسرائیل بطور کلی خاک فلسطین را تخلیه کند.

و نهایتا آمریکا نیز خاک سوریه ، عراق و افغانستان را ترک کند.

و آذربایجان دست از بر قرار کردن پل نفوذ برای ترکیه و اسرائیل به ایران و خیانت دائم به مردم ایران، چون وسوسۀ اتحاد با آذربایجان و رفتن زیر پرچم اسرائیل چون جناب علیوف بردارد.

این شرایط در پی اجرای “یک قانون برای تمام جهان” کاملا منصفانه است. بدون هیچگونه قلدری و فتنه و آشوب.

هم اکنون ترکیه با انتقال جنگ جویان سوریه ای به آذربایجان، با قول حقوق 1500 دلار در ماه برای حفاظت از چاه های نفت! شلیک اولین موشک هانی اسرائیلی به آذربایجان ایران را شروع کرده است. آذربایجان که خود متحد و کانال متجاوزین است با چه منطقی سرزمین های اشغالی خود را می خواهد پس بگیرد؟!

دولت علیوف آذربایجان نمی تواند دابل استاندارد( دو معیاری) بازی کند. از طرفی با متجاوزین همکاری کند و از طرفی دیگر شاکی برای اشغال سر زمین های خود باشد. آذربایجان متحد باند تبه کار آمریکا، بزرگترین مصیبت آفرین جهان است. مردم ضد امپریالیست خاورمیانه بر علیه آن مقاومت شدید خواهند کرد و منزوی خواهد شد.

شلیک موشک ها توسط جنگجویان داعش به ایران در هفته های گذشته، تصادفی نبوده است. غرامت به مردمی که در ایران صدمه دیده اند باید توسط آذربایجان پرداخت شود. آذربایجان باید دست از خوش خدمتی به آمریکا-اسرائیل و ترکیه بر دارد.

نه بر نقشۀ آمریکایی- اسرائیلی آذربایجان بزرگ!

نه به فاشیسم گرگ های خاکستری و دیگر امراض عثمانی در ترکیه و نفوذ آن به آذربایجان ایران

نه به پان اسلامیسم از هر نوع در کل جهان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.