تهدیدهای ایران پایۀ تشنج در منطقۀ آبهای گرم

تهدیدهای ایران پایۀ تشنج در منطقۀ آبهای گرم

زهر تلخ تهدید بکام ملت ایران

اعلامیۀ شمارۀ 7

خط 3 ( جبهۀ مردم برای نجات ایران )

فرح نوتاش     وین   2019.7.15

ایران چون آمریکا با دو دولت اداره می شود. دولت به اصطلاح منتخب مردم، و دولت در سایه.

در هر دو کشور، دو دولت در سایه بسیار شبیه هم هستند و همواره موفق به تحمیل خواست خود بر مردم و دولت ها می شوند. در آمریکا دولت در سایه، شبکۀ پنهان صهیونیستی در سلطه بر تمام بانک ها، سازمان ها، رسانه ها، و نیروهای مسلح است، و در ایران بیت رهبری با شبکۀ سراسری امامان جماعت و کل سازمان ها وتمام نیروهای مسلح و خزانۀ بی درو پیکر مملکتی است.

بر همه آشکار است که تمام ناوهای هواپیمابر و موشک انداز آمریکا بسیج در آبهای گرم، و تمام پیاده نظام های اعزامی آمریکا به کشور های آنسوی خلیج فارس به دلیل تکرار بی وقفۀ اسرائیل از “خطر ایران” است.

“خطر ایران ” که از زمان دولت کودتایی احمدی نژاد با تهدیدهای، اسرائیل را از نقشۀ زمین پاک خواهیم کرد، شروع شده، و این تهدید ها هرهفته توسط امامان جماعت هر شهرو مقام های سپاه، بیان و در اخبار منعکس گشته است. این تهدیدهای مدام، باعث اعلان خطر، توسط نتان یاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت آمریکا شده است. و دولت آمریکا دست به اقدامات عملی زده است.

طبق اعلان اسرائیل، مواضع ایران در سوریه ، توسط اسرائیل بیش از هزار بار بمباران شده است. کسانی که این همه در کلام تهدید می کنند پس چرا یکبار از خود دفاع نکرده اند؟

حملۀ ایران به اسرائیل در قالب تهدید، ولی جواب اسرائیل، همواره عملی بوده است. کشاندن تمام نیروهای نظامی آمریکا به منطقه و ایجاد ائتلاف نظامی منطقه علیه ایران نمونه های بارز آن هستند . از این رو نه تنها تشنج در منطقه، صرفا توسط تهدید های رژیم ملا ایجاد شده، بلکه بس فراتراز آن، این تهدید های “محو اسرائیل”، فضای بس مخرب علیه ایران در هنگام نوشتن برجام ایفا کرده است. اگر امروز سفیر انگلیس در آمریکا، لغو برجام توسط ترامپ را لج بازی با اوباما عنوان کرده

است ولی حقیقت ماجرا چیز دیگری است.

نتان یاهو که در واقع سخنگوی دولت پنهان آمریکاست و اساسا صهیونیست ها هیچ حقی برای مردم

کشور های جنوب قائل نیستند، از این رو اسرائیل برجام را ناقص ارزیابی می کند. و با تکیه بر تهدید های مدام، کلا آن را مردود می بیند.

قبل از انتخابات دورۀ اول ریاست جمهوری، ترامپ بخاطرجلب رضایت دولت در سایۀ آمریکا، که از طریق حوزۀ های انتخاباتی کالج های آمریکا اعمال نفوذ می کند و مثل شورای نگهبان ایران، کارش ایجاد خلل در انتخابات مردم است، باج هایی داده تا رئیس جمهور بشود. قول لغو برجام، انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به ارشلیم وشناختن ارشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل از آن جمله اند.

به رسمیت شناختن بلندیهای جولان جزو سیطرۀ اسرائیل، باجی است که ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری خود به دولت در سایۀ آمریکا داده. و معاملۀ قرن، طرح جرارد کوشنر داماد ترامپ نیز، جزو باج های کسب مقام ریاست جمهوری دورۀ دوم است. که 50 میلیارد دلار از بن سلمان بابت ادامۀ سکوت سلاخی خاشوقچی بگیرد و به فلسطینیان بدهد. و آن هم نه به دست فلسطینیان بلکه به بانک های صهیونیستی که برای فلسطینان کار ایجاد کنند. وقاحتی چند بعدی!

محمود عباس و رهبران حماس این معاملۀ خفت بار را رد کرده اند.

آنچه که اسرائیل و آمریکا با ملت ایران می کنند نتیجۀ تهدید های رژیم ملا در سالیان دراز است.

هر دولت یک سخنگوی شناخته شده دارد که نظریات آن دولت را منعکس می کند. و مسئول حرف های خود است. ولی ملت ایران تاوان هزار سخنگوی بی مسئولیت بیت رهبردروغین را باید به پردازد. و تحت تحریم های خانمانسوز، از گرسنگی و بی دوایی، شاهد مرگ فرزندانش روی دستانش باشد. زهر تلخ این تهدید های توخالی تنها به کام ملت ایران است. اگر این جمهوری غمخوار ملت ایران بود و دولت و ملت برخوردار از یک پیوند و یگانگی بودند، مقاومت معنا داشت. ولی در جایی که این رژیم، خصم واقعی ملت ایران است و سنخیتی با مردم ایران ندارد ، ایجاد شراکت با دزد، آیا معنایی به غیر از باخت در باخت دارد؟

بعد از جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه 1917، امپریالیست ها برای نجات خود و مبارزه علیه سوسیالیسم دست به اقدامات بسیاری زدند. منجمله در دهه های 1920 و 1930 ، سه جریان را در سه شاخۀ متفاوت ایجاد کردند. ناسیونال سوسیالیسم ( فاشیسم) در آلمان ، اطریش، ایتالیا و اسپانیا و ژاپن، که علیه روسیه جنگید، فعال کردن صهیونیست های لهستان درست با همان عقاید نژاد پرستانه و خشن و وحشی مثل فاشیسم، با وجود عناصری چون مناخم بگین، که بعد ها در اسرائیل حزب لیکود را دائر کرد. و اخوان المسلمین در قاهره برای مقابله با رشد سوسیالیسم درکشور های اسلامی آفریقا، آسیا و خاورمیانه. هر سۀ این جریانات، راست افراطی، و هر سه کارشان بسیج مردم در جنگ های نیابتی برای امپریالیسم علیه سوسیالیسم است. هر سه مخالف شدید طبقۀ کارگر و مبارزات عدالت طلبانه، و هر سه تا بن فاسد اند. هر سه جنگ افروز ، مروج فساد ، دزدی و انواع کارهای ضد انسانی هستند.

بعد از 40 سال، با آرزوی این که اگر رژیم ملا چنین کند و چنان نکند ملت نجات خواهد یافت،

چیزی جز هذیان در خواب نیست.

عملکرد تاریخی، آئینۀ فردای پیش روست. بهتر است بیدار شویم و تخیلات پوچ را دور بریزیم.

ایران حتا اگر بمب اتم هم داشته باشد قادر به استفادۀ ازآن در فلسطین اشغالی نمی تواند بشود. چون بیشتر سکنه، اعراب مظلوم فلسطینی هستند بعلاوۀ بخش وسیعی از جهودانی که، علیه سیاست حزب خونخوار لیکود هستند و هرگز در اتخابات پیروز نمی شود، پس این تهدید ها برای چیست؟ تهدید کنندگان روشن کنند با چه وسیله می خواهند اسرائیل مجهز به جنگ افزارهای هسته ای را از روی نقشه محو کند؟ تشنج منتج از این تهدید ها، با ایجاد ترس، مردم اسرائیل را وادار به دادن رأی به حزب خونخوار لیکود می کند. و نهایتا شرایط فلسطنیان بدتر می شود. بیش از ده بار محمود عباس به رژیم ملا گفته: برو به ملت گرسنه و محروم خودت برس. ما احتیاج به کمک شما نداریم.

در جایی که همۀ دول امضاء کنند قرار داد برجام، ایران را از غنی کردن بیش از 3.5 % اورانیوم بر حذر می دارند، چرا رژیم ملا مردم ایران را در معرض جنگی قرار می دهد که مطلقا توان تسلیحاتی برابر با نیروهای متخاصم را ندارد. این قبیل کشمکش ها در دعواهای شخصی می تواند کار برد داشته باشد، ولی در جایی که پای جان ملتی غرق در مصیبت و فقر در میان است برخوردی منطقی، هشیار و بدون ریسک لازم است. سید علی به راستی باورش شده که رهبراست. و دست از بازی در نقش مستهجن رهبر دروغین بر نمی دارد. و با سوء استفاده از موقعیت ریایی که ایجاد کرده با جان و مال مردم ایران بازی می کند. کودتا و تحمیل ملیجک احمدی نژاد، هرگز از خاطر ملت ایران نمی رود. چه کسی گفته که یک نفر بجای 80 میلیون نفر تصمیم بگیرد. مرگ بر انگلیس.

سید علی، رهبر دزدان ایران، دوهفتۀ پیش، ابراز کرد که ملت ایران توسری خور بوده ولی اکنون (به پاس رهبری او!) دیگر کسی جرأت حمله به ایران را ندارد. او باید بداند که ملت ایران واقف به کودتا در خبرگان رهبری توسط رفسنجانی، برای رهبریت او شده است. و او غریب به سی سال اوامر ارباب انگلیسی خود را به مردم ایران تحمیل کرده و باعث خسارت جانی و مالی بی پایان برای ملت ایران شده است. او مطلقا فاقد مقام تصمیم گیری برای مرگ و زندگی ملت ایران است. چهرۀ

زشت این جمهوری، باعث خفت و سر افکندگی ایرانیان در تمام جهان شده است.

نه تهدید و نه ارعاب… ملاک رای ملت

نه رهبر و نه قائد … تکیه به رای ملت

 

   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.