تظاهرات برای برقه در وین

تظاهرات برای برقه در وین

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان             وین 5 فوریه 2017

در روز چهارم ژانویه، تظاهراتی علیه قانون تازۀ دولت اتریش ( 150 یورو جریمه برای استفاده کننده از برقه و روبنده) ، با همکاری چند گروه انجام شد. جای بسی تعجب است که نام سازمان

« آ ای ک- ضد امپریالیست » نیز جزو آنان بود. از این رو لازم است نکاتی روشن شود.

-آیا توجه کرده اید که در این چند سال گذشته، به شدت بر تعداد زنان استفاده کننده از انواع حجاب در اروپا افزایش یافته است ؟ در جایی که این زنان تغییر دین نداده اند و از قبل هم مسلمان بوده اند.

-آیا از خود پرسیده اید که اگر این افراد تا به این حد وابسته و علاقمند به مذهب خود هستند، چنانکه سنت مسلمانان است ، چرا به کشورهایی که دین رسمی اشان اسلام است و دارای اماکن مذهبی نیز هستند ، مانند عربستان سعودی، مهاجرت نمی کنند و اروپا را برای اقامت بر گزیده اند که سرزمین مسیحیان است؟ در جایی که گرایش مذهبی آنان سلفی، از تولیدات عربستان سعودی است!

-آیا هرگز از خود پرسیده اید که این همه چچنی در اروپا چه می کنند؟ در جایی که جنگی در چچن     نیست ؟

رژیم اوباما و تیم او ، ترکیه، عربستان سعودی، اسراییل ، قطر و… تصمیم به سرباز گیری از میان جوانان مسلمان شستشوی مغزی شده از مساجد اروپا، گرفته بودند. فعال ترین آنان ،اردوغان بوده است. امامان (خطیبان ) مساجد اروپا حقوق خود را از او دریافت می کرده اند. و مساجد اروپا مقر فرماندهی او بوده است. جذب جوانان مسلمان از طریق مساجد ، تعلیم جنگی در پایگاه های نظامی

آمریکا در ترکیه و اوردن توسط افسران آمریکایی صورت می گرفته است. و ما دگر مجبور به شرح

وقایعی نیستیم ، که چگونه کشوری را ویران کردند ، ملتی را قتل عام و بیش از شش میلیون کودک

سوری را سیه روز کردند.

جوان به همین دلیل به اینجا آورده شده اند . و همۀ اینها نقشۀ فناتیک امپریالیسم آمریکا برای تغییر ان چچن از نظر ذهنی آمادگی بیشتری برای فریب خوردن ومورد سوء استفاده قرار گرفتن دارند.

به همین دلیل به اینجا آورده شده اند . و همۀ اینها نقشۀ فناتیک امپریالیسم آمریکا برای تغییر

رژیمها و تصاحب منابع و ذخائر دیگر ممالک بوده است. اگر شما ضد امپریالیست بودید هرگز نباید

اقدام به راه اندازی این تظاهرات می کردید.

از طرفی دیگر ، از برقه و روبنده ، مردان نیز می توانند استفاده کنند . بسیاری از جنایتکاران داعش با استفاده از آنها از مرزها گذشته اند.

از این ها گذشته اگر شما می توانید از کنار تهدید وزیر امور خارجۀ اتریش، توسط یک جوان مسلمان چچنی ، به دلیل اعلان این قانون ، براحتی بگذرید این بدان معناست که حقوق بشری که شما در دفاع از آن به خیابان آمده بودید ، شامل تهدید ها و کشتار ها نمی شود!

واقعا منزجر کننده است. امروز اقدام شما قطعا به نفع امپریالیسم بوده است. و غرق شدن محض مردم در حماقت محض و مورد سوء استفاده قرار گرفتنشان برای اهداف غارتگرانه سیاسی ، توهین بزرگی به شآن و منزلت انسان است که باید به اصول جدید حقوق بشر افزوده شود.

حجاب یک کیسه است، یک زندان است . و منظور آن فلج کردن نیمی از جامعه.

از همه اینها گذشته، وقتی شخصی در جایی مهمان است و شرایط را نا مناسب می یابد ، قطعا محل را ترک می کند. و نه این که بلند گو برداشته دور بچرخد و عقاید خود را به صاحب خانه تحمیل کند.

نه تنها این تظاهرات بنفع امپر یالیسم بود، بلکه دارای ویژگی های خام و ارتجاعی نسبت به اقدام مثبت دولت داشت. اگر چه دولت این اقدام را باید سال ها قبل می کرد.

در تحقیق بزرگی، از مصاحبه با زنان بسیار در مورد استفاده از حجابشان ، مسلم شد که دلیل اصلی

سلطۀ مردان است. و مردان نیز تحت کنترل مساجد. زنان اروپایی اکثرا در تشکیل خانواده با مردان

مسلمان، حجاب را پذیرفته اند.

این کل واقعه است. ولی برقه یک ماجرا جویی است.

در همۀ موارد، کنار مظلوم ایستادن اقدامی انقلابی نیست. در خواست برای ادامۀ سلطۀ فناتیسم و باور های ارتجاعی، بطور کامل ضد انسانی و مایۀ ننگ است.

شخصی که شستشوی مغزی شده است و در جهنم زندگی می کند ، شما تظاهرات می کنید تا او همچنان در جهنم بماند!!

 

 

www.farah-notash.com

Womens Power

Comments are closed.