تطابق نظریات سید علی خامنه ای با سیستم انتخاباتی آمریکا

تطابق نظریات سید علی خامنه ای با
سیستم انتخاباتی آمریکا

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 107

سی ام فروردین= 19 آیریل 2023

 

در سخنان دیروز سیدعلی خامنه ای برای دانشجویان، نظریات او مطابق با سیستم انتخاباتی آمریکا بود. فاقد صلاحیت دانستن مردم و رد رأی و نظرآنان در رفراندوم برای مهمترین شئونات زندگی و کشورشان. و ارجح و کارشناس دانستن خود.

البته برای افرادی که انجمن حجتیه ای استعماری را می شناسند، اتفاق تازه ای نیافتاده است. وبارها احمد جنتی از شورای نگهبان اهانت هایی اینچنین به مردم ایران کرده است. که مردم نمی فهمند و نیاز به قیم دارند. و خود قبول زحمت فرموده و بی رای و نظر مردم، قیم تحمیلی ملت شده است!

در هر جامعه احزاب و سازمان های سیاسی اجازه فعالیت داشته و نظریات کارشناسانۀ خود را برای هواداران خود روشن می کنند. و در همه پرسی ها که در همه جای دنیا مرسوم است، مردم از نظریات کار شناسانه احزاب و سازمان های خود دفاع می کنند.

حال این باند استعماری، از طرفی آزادی احزاب را ممنوع کرده و از طرفی دیگر وقیحانه مردم را فاقد صلاحیت برای تصمیم گیری در مورد مهمتریت موضوع زندگی خودشان که همانا امور کشوری است معرفی می کند. و از تحمیل این همه فساد شرم ندارد. و قیافه حق به جانب نیز می گیرد.

چه کسی سید علی را انتخاب کرده است؟ چه کس او را لایق دانسته و ایران را به دست او سپرده است؟ آیا او مادر زاد شاهنشاه ملایان بوده؟! غیر از این است که او حتا سر اکبر رفسنجانی را، که او را در کودتای پنهان به سلطنت رساند زیر آب کرده؟ غیر از این است که در تمام موارد با وقاحت نظر خود را تحمیل کرده و چندین سال بعد با فضاحت، به ناکارایی طرح های خود، اقرار کرده است؟

آیا کسی غیر از او به رئیسی تکلیف کرد که رئیس جمهور شود؟  آیا دلیل انتخاب او مطیع محض بودن رئیسی نبود؟ آیا مردم به رئیسی رای دادند؟ نه! حال چرا فقدان شعور خود را کتمان می کند؟! مسئول تمام فساد و خرابی ها در ایران او ، مجتبی، انجمن حجتیه و سپاه خائن به ملت هستند که

دستورات انگلیس را قدم به قدم اجرا می کنند.

سیستم انتخاباتی آمریکا ریاکارانه ترین سیستم تحقیر یک ملت در جهان است. کالج های الکترال ، که از سال 1787 توسط صهیونیست های اداره می شوند با رد میلیون ها رای مردم، براحتی رای خود را در انتخابات به کرسی می نشانند، آنان نیز چو ملایان برای تحمیل رذالت های خود، مردم را فاقد صلاحیت معرفی می کنند. مگر ملایان در این 44 سال غیر از این کرده اند؟ مگر شورای نگهبان، همان دوقلوی کالج های الکترال آمریکایی نیست که برای ضربدر کشیدن روی رای مردم ایجاد شده است؟ مگر اینان پادو های بی ارزش امپریالیست ها نیستید؟

پس به چه حقی ملت ایران را تحقیر می کنند؟

در مقاله ای، امروز آمده است ، انقلاب 1357 تکرار نمی شود. چه بهتر. آن انقلاب رنگی همان بهتر که تکرار نشود. ملت ایران زیر سلطه مدام نوکران استعمار، هرگز آزادی احزاب و سازمان ها را ندیده تا برای خود انقلاب کند. و تمام روشنفکرانش همواره یا در زندان بوده اند و یا اعدام شده اند.

آنان که صحبت از رفراندوم می کردند، جوابشان را گرفتند؟ یا هنوز در رویا هستند!؟ هنوز انقلاب رنگی را انقلاب می پندارند؟ و افسار بندگی استعمار را اسلام ناب محمدی می پندارند؟

ما گفته ایم و باز هم می گوییم، رفراندم هرگز پذیرفته نخواهد شد. چون، پول هنگفتی را که سیدعلی و باند حجتیه و سپاهیان خائن به ملت براحتی دارند پارو می کنند، برای چه دیگر به رفراندوم بگذارید؟ ! تنها راه نجات ملت از این مصیبت بزرگ استعماری،اتحاد، تشکیل ارتش آزادیبخش ایران و مبارزه مسلحانه علیه این اختاپوس در منطقه و جهان است.

زنان به پیش علیه ترکیب مرد- ملا سالاری و امپریالیسم

مرگ بر رژیم ملا

مرگ بر آمریکا

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.