تدارکات حملۀ به ایران

تدارکات حملۀ به ایران

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان      7 ژوئن 2017 وین

 

نمایشنامه ای در گسترۀ منطقه ای به وسعت پاکستان، افغانستان، تمام حوزۀ جنوب ایران ، کشورهای عربی ، به رهبری آمریکا و عربستان ، از اوایل خرداد به اجرا در آمده است.

در دهم خرداد اشرف غنی از مسئولیت ترور بزرگ در کابل، توسط نیروهای اجنبی خبر داد.

دو روز بعد حقانی های پاکستان که با سازمان اطلاعات پاکستان هماهنگ فعالیت می کنند ، مسئولیت انفجار عظیم کابل را به عهده گرفتند.

آمریکا اعلان کرد که در کنار افغانستان خواهد ایستاد. و هم اکنون گسیل 50000 نیروهای رزمی خود را آغاز کرده است. آمریکا 8000 سرباز از سنوات قبل در افغانستان در آغاز 2017 داشت. (با قول انتخاباتی ترامپ برای پایان بخشیدن به تمام جنگ ها) ، برای ورود سربازان تازه نفس ، نیازمند بهانه ای بود . اجرای انفجار انتحاری توسط حقانی های پاکستان

بخشی از این نمایشنامه بوده است. ولی این 50000سرباز، نه برای جنگ با حقانی ها وارد افغانستان می شوند، که حقانی ها بخشی از ارتش اسلامیستی خود آمریکا هستند. آنان برای رفع نیازمندیهای آمریکا در ایران به افغانستان می روند.

اوباما درآغاز کار، با گدایی و جمع آوری کمک مالی از تمام ممالک، آمریکا را از ورشکستگی هولناک نجات داد. ولی ترامپ این ورشکستگی مزمن را با فروش اسلحه و دادن وعدۀ گوشمالی به ایران و حتا برچیدن حاکمیت ایران انجام می دهد. این در جایی است که نقشۀ شطرنجی کردن ایران برنامۀ قدیمی آمریکا و محاصره و تصرف روسیه از آرزوهای امپریالیسم صهیونیسم آمریکا بوده است.

مشاجرات عربستان و قطر نه بخاطر تروریست بودن قطر، که همه با هم سرشان در یک آخور

بوده، بلکه برای این که قطر، دانگ خود را برای بودجۀ جنگ علیه ایران نمی خواهد که بدهد، وانگهی با وجود واقعیتی که رژیم ملایان گرایشات اخوان المسلمینی داشته و دارد و حماس نیز از همان قماش است و با حزب اله شیعه لبنان و علویان سوریه هم پیمان، ولی فرستادن قطر و بدنبالش آمدن طی میان بری سریع تری است.

6 ژوئن ( 16 خرداد) دو قطار متروی تهران در ایستگاه طرشت (به بهانۀ فرسودگی ) البته با دستکاریهای معمول ماجراجویان نمایشنامه تصادف می کنند.

7 ژوئن (17 خرداد) ارتش اراذل آمریکا ” داعش ” به مجلس ایران و قبر خمینی همزمان حملۀ می کند و تعدادی کشته می شوند.

       6 ژوئن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای ارتش سوریه در خاک سوریه در نزدیکی تنف ، حمله می کند. روسیه این حمله را غیر قابل قبول اعلام کرده است.

از سویی دیگر گردآوری و انتقال داعش از کشورهای مختلف به افغانستان برای همین نمایشنامه در یکسال گذشته بر قرار بوده است.

ترامپ مطلقا مجری وعده هایش نیست و نمی تواند که باشد. او و دولت او پیگیر برنامه های رژیم صهیونیستی آمریکا شده اند. محاصرۀ ایران از شرق و جنوب و غرب برای رسید ن به شمال . و قطعه قطعه کردن روسیه با شروع از جنوب مسلمان نشین اش.

حملۀ گرگها در راه است. اگر چه سقوط رژیم ددمنش ملایان نهایت آرزو است ولی آنچه که پیش روست، آن چنان کریه است که نه چیزی برای انتخاب یک انسان.

تنها نیروی چاره ساز اپوزیسیون واحد می تواند باشد.

 

www.farah-notash.com          

Women’s Power

Comments are closed.