تجاوز آمریکا به سوریه

تجاوز آمریکا به سوریه

فرح نوتاش     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان           وین 7 آوریل 2017

 

(در پی حملۀ موشک های آمریکا به پایگاه ارتش سوریه در حمص 7 آوریل)

ترامپ هر روز بیشتر از وعده های خود دور می شود. او وعدۀ صلح داده بود . حال پیام آور جنگ شده است.

ممکن است کنگرۀ آمریکا از او بخاطر مراعات نکردن قانون اساسی و گزارش به کنگره قبل از اقدام نظامی، انتقاد کند ، ولی در عرصۀ جهانی ، او دچار یک اشتباه وحشتناک شده است. چون می بایست از طریق سازمان ملل وهماهنگی تمام ملل، بعد از تجسس در مورد چگونگی این انفجار شیمیایی و اخذ آراء ، اقدامی اگر لازم بود صورت گیرد. آمریکا وکیل مدافع مردم جهان نیست. و فقط یکی از ممالک است. این باید به دولت آمریکا تفهیم گردد.

مسئله این است که وزیر خارجۀ دولت سوریه از انفجار بمب های شیمیایی دست ساز در کارگاه مواد شیمیایی داعش ، که مواد اولیه آن از طریق ترکیه و عراق به داعش در سوریه رسیده است می گوید و حال آنکه آمریکا و یارانش از بمباران شیمیایی سخن می گویند.

اگر در تحقیقات، صحت گفتار وزیر خارجۀ سوریه ثابت شود ، دولت آمریکا باید غرامت این تجاوز محض و ضایعات وارده را بپردازد.

ببینید چه کسانی دارند برای ترامپ کف می زنند، اردوغان شارلاتان، نتان یاهو قاتل کشتار جمعی و تمام نوکران جنگ افروز صهیونیست امپریالیست ها.

صهیونیست امپریالیست های آمریکا توانسته اند ترامپ را تبدیل به هیلاری کنند. تبریک !

حالا او دارد از همه دعوت می کند تا در جنگ با سوریه به آمریکا ملحق شوند!   سوریه ، کشور کوچک و فقیری که در شش سال گذشته اسیر حمله و جنگ با لشکر نیابتی آمریکا، داعش ( که از طرف همۀ امپریالیست ها حمایت شده است) قهرمانانه می جنگد . این چنین صهیونیست امپریالیست های آمریکا ، جهان را ویران می کنند.

مطمئنا در تحقیقات، سناریوی نوشته شده توسط صهیونیست ها پیدا خواهد شد.

نابود باد صهیونیست امپریالیست آمریکا

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.