به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی

به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست                قدرت زنان

  وین  14. 02 2022

 

همواره کشورهای قدرتمند نیستند که تصمیمات حیاتی را می گیرند.

بعضی اوقات، در لحظات اضطراری، مثل حالا، تصمیم کشوری با قدرت کمتر می تواند سرنوشت ساز باشد. 

شما می توانید قهرمان این لحظات سرنوشت ساز جهان بشوید.

با عشق برای صلح پایدار با ملت کبیر روسیه، پیشقدم شوید. ملتی که بخش جدایی ناپذیر از گوشت و خون ملت اوکراین است.

ملت کبیری که شریک رنجهای تاریخی، مبارزات، تلاشهای امید و ساختن فردای بهتر، در کنار ملت اوکراین بوده است. همواره

غیر ممکن است، جهان هرگز تحمل خونریزی بین یک ملت ، که امروز دو ملت شده است را ندارد. و بی تابانه منتظر قیام شجاعانۀ شما برای اتحادی پایدار است.

شما و دولتتان، قهرمانان ابدی این حمایت والای از صلح خواهید شد. شما حالا با روسیه تماس بر قرار کنید.

همه می دانند که آمریکا خبره در تبدیل افراد و ملت ها به لشکر نیابتی و ارزان خود است.

ناسیونال سوسیالیست های اوکراین، هرگز نباید اشتباه بزرگ هیتلر را فراموش کرده و آن را دوباره مرتکب شوند و یا اینکه خود را در معرض سوء استفاده، توسط آمریکا قرار دهند. و باید بدانند که با تکرار همان اشتباه تراژیک، نامشان، نه به عنوان قهرمان، ، که به عنوان جوکر در تاریخ ثبت خواهد شد.

تکرار یک اشتباه، شجاعت و دلیری نیست. سادگی و بلاهت محض است که از تاریخ نیاموزیم و همان اشتباه را دوباره مرتکب شویم.

جهان می داند که آمریکا و ناتو درحال سوء استفاده از کشورهای کوچکتر اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند تا روسیه را به قطعات کوچکی خرد کنند. شما و دولت اتان آن  کولی دهنده، به آمریکا نباشید. شما نیاز به اسلحه و حمایت آمریکا ندارید، لطفا فقط تاریخ را بیاد بیاورید.

 

جهان نیاز به قهرمانان جوان و دلیر و قدرتمند دارد

آمریکا در آنسوی کرۀ زمین، فتنه در اروپا را متوقف کند

زنده باد اروپای مستقل

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.