به نیروهای مسلح ایران

به نیروهای مسلح ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شمارۀ 33

4تیر 1399 = 24.06.2020

در این برهه، رژیم سراسر دزد ملا برای نجات از سقوط عنقریب خود، اقدام به نمایش پاکسازی کرده و با نمایش قربانی کردن ظاهری یکی دومهره از مسئولین قوۀ قضائیه غرق در فساد، و مرگ نمایشی یکی از شاه کلید های همه فن حریف اش ( ملا غلامرضا منصوری در رومانی) به پاکسازی قلابی ادامه می دهد. این نمایش مسخره، توسط قوۀ قضائیه ای صورت می گیرد که در راس آن شریک دزدان ورشوه بگیران و قاتل قتل عام بزرگ در زندان های ایران در 1367 ، “ابراهیم رئیسی” قرار دارد. او 5 سال معاون اول رئیس قوۀ قضائیه، ملای دزد صادق لاریجانی (عضو انجمن حجتیه وابسته به فراماسیون انگلیس) و عامل اصلی دریافت رشوه های اعظم در ایران بوده است.

ز سوی دیگر، رژیم ملا برای ایجاد انحراف فکری در سطح جامعه، به ترویج و حمایت از قتل های ناموسی دامن می زند . تا با در گیر کردن مردم در محیط خانواده، آنان را از مبارزات سیاسی و طبقاتی دور نگه دارد و به غارت خزانۀ ملی ادامه دهد.

جبهۀ مردم برای نجات ایران که کسی جز مردم در صحنۀ ایران نیست، در مرحلۀ ما قبل از انفجار، با بی اعتنایی به اصول پیشگیری از کرونا، عدم ترس خود از مرگ را، به طورعریان به نمایش عمومی گذارده است. و در آینده ای نزدیک، این کوه آتش فشان با فوران آتش مذاب خویش ،ریشۀ چرک و گنداب تمام ملایان را خواهد سوخت.

انجمن حجتیه وابسته به لژ فراماسون انگلیس، 41 سال است که از سوراخ چاه جمکران،با امام زمان ساخت انگلیس در تماس است. و از زمان شیوع کرونا، فرصت طلبانه، به گسترش شبکۀ سراسری استعماری خود و تسخیر تمام ارکان مملکتی پرداخته است. بعد از تسخیر سه قوه در تدارک تسخیر مراکز دیگر مملکتی است. فساد که از روز تسخیر حاکمیت توسط این انقلاب رنگی نهادینۀ قوۀ قضائیه و مابقی ارکان حکومتی بوده است ، پاکسازی نمایشی قول قضائیه، برای نجات از سقوط این رژیم استعماری همچنان ادامه دارد. هر چه بگندد نمکش می زنند – وای از آنروز که بگندد نمک.

(این قوۀ قضائیه از بن گندیده است) .

از اینرو خیزش عنقریب مردم برای ساقط کردن رژیم انگلیسی ملایان اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از هر جنگ و خون ریزی، از نیروهای مسلح ایران خواسته می شود، در رویارویی با خیزش مردم ، کلاه خود را به نشانۀ حمایت از مردم، از سر بر داشته و به مردم بپیوندند. طبیعتا خیزش مردمی از شهری شروع و به همۀ شهر ها و روستا ها سرایت خواهد کرد. و این رفتار در تمام ایران از نیروهای مسلح خواسته می شود. هشدار، که ملت ایران مسلح است. وسائل ساختن کوکتل مولوتف و تسلیحات سرد به وفور در اختیار همگان قرار دارد. پس مبادا نیروهای مسلح فکر کنند که مردم، این بار هم، با دست خالی در خیابان ها حاضر خواهند شد. همه مسلح خواهند بود، و در صورت لزوم از خود دفاع خواهند کرد.

رمز قیام ملی “سر بریدۀ رومینا ” است. و زنان ایران در صف اول این جبهه خواهند بود. وقتی خانه برای زنان و دختران نا امن ترین مکان می شود، مرگ ایستاده در صحنۀ مبارزه بر علیه ملا، بس شیرین تر از مرگ در خواب و در خانه، با قمه و ساتور و تبر است.

روز سوزاندن حجاب سیاه استعماری ( روز آتش سیاه) نزدیک است. روزیکه نماد اولین انقلاب رنگی استعمارگران در جهان، با رنگ سیاه، به آتش سپرده خواهد شد. و دود سیاه آن در آسمان ایران، ثبت جهانی خواهد شد. زنان دلاور ایران، نه تنها ناجی ایران ، بلکه ناجی جهان از بند خرافات فریبکارانۀ استعماری، توسط ملایان خواهند شد.

مرگ بر آمریکای جهانخوار.

ملت به پاست امروز

ملا فناست امروز

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.