به مایک پومپئو وزیر امور خارجۀ آمریکا

به مایک پومپئو وزیر امور خارجۀ آمریکا

از جبهۀ مردم برای نجات ایران

21.11.2019

 

هر گاه مردم ایران برای اعتراض و غلبه بر رژیم منفور ملا در ایران به پا می خیزند، بلادرنگ وزیر امور خارجۀ آمریکا شروع به فرستادن پیغام یکی بعد از دیگری می کند، که ما از مبارزات مردم ایران حمایت می کنیم و در کنار آنان ایستاده ایم.

واقعیتی که مردم ایران برای مدت طولانی تجربه کرده اند این است که آمریکا با اعمال تحریم ها در حال کشتن آنان است. و این پیغام ها نیز باعث کشته شدن بسیار از ایرانیان مبارز به دست ملایان با بهانۀ این که عمال آمریکا در ایران اند می شود.

در واقع مردم ایران بخوبی می دانند که نه تنها رژیم آمریکا در کنار مردم ایران نیست ، بلکه به طور قطع علیه تمام ملل و از جمله مردم خود آمریکاست.

این روزها حقیقتی نه پنهان، برای خروج و ورود آمریکا به سوریه، در پس ماسک کمک به کوردها ، کمبود بودجۀ مملکتی آمریکا به اندازۀ یک ترلیون دلار 1000000000000 است ! که دلیل آن سیاست حذف مالیات دولت به نفع 1% هاست.

و علاوه بر آن، شانزده و هشتصد ترلیون دلار 16800000000000 بدهی مدام در حال افزایش آمریکاست. در حقیقت امروز جهان مطمئن نیست که کدام رژیم زود تر سقوط خواهد کرد، رژیم آمریکا و یا رژیم منفور ملا !

ایرانیان ترجیح می دهند بمیرند تا تکیه بر کمک آمریکای خون آشام کنند.

چون، ایرانیان به اندازۀ کافی از سال 1332 زجر و بدبختی کشیده اند. و علت تمام این رنج ها را دخالت آمریکا در امور سیاست داخلی ایران و کودتای 28 مرداد 1332 آمریکا در ایران می دانند.

از این رو ایرانیان نیمه نگاهی هم به سوی رژیم آمریکای “بیمار حرص و طمع ” نخواهند کرد.

از جنگ جهانی دوم، آمریکا بی وقفه تا کنون، جهان را با جنگ ها، کودتا ها، تغییر حکومت ها ، جنگ های نیابتی، برای تسخیر غنایم جهان به نفع 1% آمریکا، ویران کرده است . آخرین کودتا 10 نوامبر 2019 در بولیوی علیه اوو مورالیس برای تسخیر معادن لیتیوم بود. امروز لیتیوم در حد بالا در ساخت ماشین های الکتریکی بکار برده می شود. عقد قرار داد استخراج با چین، با منفعت بیشتر برای مردم بولیوی، بجای شرکت های فراملیتی، علت کودتا در بولیوی است.

سیاست خارجی موذیانۀ آمریکا در جهان ، قدم به قدم توسط مردم جهان دنبال می شود. و ما هرگز رژیم آمریکا را در کنار هیچ ملتی حتا خود مردم آمریکا نمی بینیم.

از طرفی چرا دولت آمریکا سعی می کند به عنوان قیم جهان رفتار کند. این جهان دارای سازمان ملل است که وظایف آن در بیانیه آن بطور روشن نوشته شده است. چرا آمریکا سعی دارد در همه کار ها به نفع خود موذیانه نفوذ کرده و کارها را در دست گیرد!؟

اگر می خواهید سرتان سلامت باشد ، احتیاط کنید و در مسائل داخلی ایران دخالت نکنید. و مطمئن باشید جایی برای هیچ یک از نوکران شما موجود نمی باشد. سعی نکنید “خوان گوایدو” های ایرانی خود را به جلو هل داده و وارد ماجرا کنید.

 

 

نابود باد رژیم خونخوار آمریکا

نابود با رژیم منفور ملا در ایران

زنده باد مقاومت مردم آمریکا علیه 1% های رژیم آمریکا

زنده باد مبارزات مردم ایران علیه رژیم ملا

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران

info@farah-notash.com

Comments are closed.