به سازمان ملل متحد و انسانها لطفا آمریکای دیوانه را متوقف کنید

به سازمان ملل متحد و انسانها
لطفا آمریکای دیوانه را متوقف کنید

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان     وین 31.03.2019

آمریکا از تکنولوژی بارور کردن ابرها در کشاورزی، به عنوان سلاح علیه مردم ایران، برای تغییر رژیم ملا در حال سوء استفاده کردن است. و سپس موذیانه اعلان می دارد که در کنار مردم ایران است.

سیل خروشان و وحشی،در نتیجۀ بارش سنگین باران های بی وقفۀ در حال غرق کردن مردم و بردن تمام داروندار آنان است. تا کنون 42 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده اند. بخش بزرگی از ملتی در حال بی سر پناه شدن، با دستانی تهی در گل و بیداد هوای سرد ایستاده و به مصیبت بی پایانی که سیل آمریکایی برایش به ارمغان آورده خیره شده است. شهرها و روستاهای بسیاری در آب غرق شده اند. آثار ایران باستان ویران شده و سیل آن ها را شسته وبرده است. آب فاضلاب همه چیز را آلوده کرده است. خطر شیوع بیماری هایی از قبیل وبا ، زندگی ملت را تهدید می کند.

آمریکا از تکنولوژی ” هارپ ” برای ایجاد فاجعه زلزله های پی در پی در سراسر ایران، در دو سال گذشته سوء استفاده کرده است. مردم بسیاری کشته شده اند و بازماندگان زلزله ها، فقیر و بی سر پناه گشته اند. و هنوز بی سر پناه و بی خانه هستند.

به دلیل افسردگی عمیق ناشی از سقوط ناگهانی به دامن فقر و عدم رسیدگی مسئولان ، مردمان بسیاری اقدام به خود کشی کردند و جان سپردند.

فاجعۀ تغییر رژیم ملا توسط آمریکا، هرگز به عنوان فاجعۀ طبیعی تعبیر و پذیرفته نخواهد شد.

لطفا برای دفاع از انسانیت قیام کنید.

لطفا آمریکای دیوانه و نفرت انگیز را متوقف و مجبور به پرداخت غرامت کنید

womens-power.farah-ntash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.