بازی انحرافی رژیم ملا با ملت ایران

بازی انحرافی رژیم ملا با ملت ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه 116

هفتم مهر=29 سپتامبر 2023

فریاد مردی که در فضای مجازی بر فیلم کاروان های بی انتهای مهاجران افغانی بسوی ایران ، خطاب به ملت ایران میگوید : امروز مشکل ما نه اقتصاد است و نه حجاب و نه زندان، فقط افغان هاست، و آشکارا دارد ایران را با فلسطین 1947 مقایسه می کند، قبل از این که کشور های خارجی را مسئول این ماجرا تصور کند، از خود بپرسد؟ 

ز چه رو کاروان های بی انتهای سواره و پیاده افغانی بدون هیچ سدی آزادانه از همه طرف وارد ایران می شوند ؟ و اگر این مهاجرت عظیم مهندسی شده، از طرف خود رژیم ملا نیست، چرا ساکت است و حتا دارد شناسنامه هم می دهد؟ در جایی که هر سوخت بر و کول بری را که در تردد از مرزها باشد، به رگبار گلوله می بندد؟! 

طی این 44 سال ، برای ملت ایران ثابت شده است که رژیم ملا خیرخواه و حامی ملت ایران نیست. و جز دشمنی با ملت ایران هدف دیگری ندارد. پس مهاجرت ده هزار نفری افغان ها به ایران در هر روز ، برای رژیم ملا چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ 

این سوالی است که هر ایرانی باید از خود بپرسد. چرا رژیم ملا مرزها را برای ورود افغان ها باز کرده است؟ نقشه پشت این مهاجرت بزرگ چیست؟ ممکن است دیگران نیز از این امکان بوجود آمده به نفع خود سوء استفاده کنند. ولی طراح اصلی این ماجرا رژیم ملایان ایران است. چون نه تنها شاکی نیستند، بلکه شناسنامه هم می دهد!

در این میان برخی در صدد هستند، تیر خشم ملت ایران را بسوی مهاجران روان کنند.  و حال آنکه همه باید از خود بپرسند، رژیم ملا چرا دروازه ها را باز کرده است؟ 

رژیم ملا که از قیام پی در پی ملت ایران بستوه آمده و نتوانسته زنان ایران را در مقابل خواست خود مهار کند، دست به ایجاد مشکلی با توسل به نیروهای خارجی زده است. با دادن وعده شناسنامه به افغان ها و باز گذاشتن دروازه های ایران، تیر خشم ملت ایران را از طرف خود به طرف مهاجران سوق می دهد. و از طرفی هم مشکل سرباز گیری خود را کاهش داده و به خیال خود، از در گیری با ملت ایران  برای چند صباحی می رهد. این طرح جابجایی ملل برای ایجاد مشکل، از طرح های کثیف و قدیمی انگلیسی است. این طرح قرار است هم ملت ایران را از هدف سر نگونی انحراف دهد و هم ، به بهانه شناسنامه، تعداد بیشماری از افغان ها را به اسارت در آورد. استثمار تا مغز استخوان و سلاخی در جبهه های جنگ منتظر آنان است.  

حال بهترین راه برای ملتی که مشکل تازه ای را بر آن تحمیل کرده اند چیست؟  

جهت خشم ملت ایران با هدف سرنگونی رژیم ملا هرگز نباید تغییر کند. 

ملت ایران با اتحاد با افغان هایی که قرار است اسیران تازه ملایان ایرانی بشوند ، باید رژیم ملا را 

سرنگون کرده و سپس به کمک هم ، رژیم طالبان را از ریشه بخشکاند.

با برنامه ریزی سریع و مشترک دو ملت ایران و افغانستان، می توان به نفع دو ملت بهره برداری حیاتی کرد . 

هشدار! در گیری با افغان ها، همان چیزی است که رژیم ملا خواهان آن است.

هشدار! طرح این مهاجرت بزرگ ، فقط برای تداوم حاکمیت ملایان است

با اتحاد دو ملت، پشت ملایان و طالبان را به لرزه درآوریم  

پیش به سوی انقلاب در ایران و افغانستان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.